Blog Image

Regitze Tilma

Endelig vedtagelse af budget 2018

Taler Posted on 11 okt, 2017 09:22:47

Tale til anden budgetbehandling på byrådsmøde d. 9. okt. 2017

Budget 2018
blev et budget med en styrkelse af kerneopgaverne som det centrale emne som fx:

· Varm
aftensmad på plejecentrene

· Flere
pædagoger i børnehaverne

· Penge
til foreningerne

· Penge
til skolelærerne

· Penge
til udsatte børn og unge, handicap og psykiatri

Samtidig der
fundet penge til bl.a.

· skolerenoveringer,

· Opstart
af basis udstyr til Staurby skov

· Brohuset,

· bygningsvedligehold,

· byfornyelser

Ting,
der understøtter kommunens kerneopgaver og udvikler på arbejdet, der er godt i
gang.

Der er rigtig mange
positive ting at sige om budgettet for 2018, der er historisk fordi, det er det første budget i den nye Middelfart Kommunes historie, der er startet
med et overskud.

Det har betydet, at for første gang
handler talerne i dag ikke om, hvad vi IKKE har sparet på, men hvad vi rent
faktisk investerer i og har haft penge til at gøre noget ved.

Hvis jeg skal nævne to ting, Venstre er
særligt glad for – ud over penge til styrkelse af kerneopgaverne, så bliver det
for det første

Afskaffelse af byggesags-gebyret for erhverv – endda lige efter en positiv
DI-erhvervs måling viser, at byrådet i år gerne vil satse på et stærkt
erhvervsliv, der spiller godt sammen med bosætningsambitionerne.

Og for det andet:

Pengene til et innovationsmiljø for unge. Som vi ser som starten til en
innovationskultur, der gerne skulle udbredes flere steder i kommunen – vi
efterlyser dog stadig en masterplan for hele innovations- og iværksætterområdet,
så vi trækker i samme retning, hvad enten vi taler erhverv, foreningsliv eller
skoler.

Skal jeg nævne to ting, vi gerne have
set mere af, så var det for det første

Penge til en forsat opgradering af vores veje og stier – vi finder det dog
rimeligt, at vi først gennemgår vejene for at finde det rette niveau for
investeringen, men byrådet må ikke tro, at de ekstra 14 mio., der er brugt i
år, helt råder bod på mange års udsultning af området.

Og for det andet,

Selv om, vi er tilfredse med, at der er afsat penge til at starte en plan
for trafiksikkerhedsprojekter, der især har fokus på sikre skoleveje, så
stiller det jo helt klart en forventning om, at der følger penge med i
efterfølgende år.

Budgettet åbner på flere områder op for,
at udmøntningen af midlerne skal varetages af de ansvarlige fagudvalg. Altså så
har budgetforligt vist en intention, men det politiske indhold skal sættes i
udvalget.

Det betyder, at den konkrete fordeling
af fx midler til rengøring på ældre området er til diskussion – her arbejder vi
for at midlerne kan bruges til en valgfri klippekortsordning. Så der reelt er
noget at vælge imellem.

På samme måde skal det foregå, når det
drejer sig om midlerne til foreningerne – skal millionen, der er sat af bruges
til en central placeret konsulent, billigere halleje eller indgå i ny
tilskudsmodel? Det bliver en god diskussion, er jeg sikker på.

Også en mulig placering af et frivillighus
samt en bred dialog om behov og visioner for samlingssteder, så der støttes op
om stærke fællesskaber over hele kommenen, skal der arbejdes videre med.

Alt dette,
og mere til, gør vi samtidig med, at vi afdrager på gælden og derfor ikke
efterlader en større regning end højest nødvendigt til næste generation.

Afslutningsvis
vil vi gerne sig tak til forvaltningen for et solidt materiale at tage, til
alle, der har skrevet høringssvar og været aktive i dialogen, og sidst men ikke
mindst tak til partierne for et godt samarbejde.

Venstre godkender hermed endeligt budgettet for 2018 og
overslagsår.skt. Hans talen 2017

Taler Posted on 25 jun, 2017 10:47:39

Tak for invitationen til at tale her i aften!

Nogle gange kan det være en lidt utaknemmelige opgave at holde en
Skt. Hanstale. Utaknemlig fordi den tale, som man har brygget sammen og har
gået og tænkt lidt over, har det med at blive væk i vinden, men også lidt
utaknemmelig, fordi det vi mødes om til Skt. Hans hurtigt bliver en gentagelse
fra sidste år.

For det traditionelle spørgsmål er jo hvad er det så, vi fejrer
til Skt. Hans? Der indgår jo både hedenske og kristne traditioner, der er
blandet godt med både danske og udenlandske vaner – forenet i den lyse danske
sommeraften.

Men bag alle de ting, så fejrer vi vel først og fremmest Skt.
Hans af den lidt triste årsag, at året vender, og at vi går mod mørkere tider. En
sådan vending kalder på en markering eller fejring.

For sådan er det jo altid med de store begivenheder i livet, de
kræver en markering, hvad enten det drejer sig om en fødsel, et bryllup eller
en afsluttet eksamen – det kræver alt sammen en fejring.

I gamle dage mente man, at det var farligt at befinde sig i en
overgang fra én tilstand til noget andet. Her var man nemlig i en slags
ingenmandsland. Og i “ingenmandsland” hersker mørkets magter.

Derfor måtte man gøre noget for at jage de mørke magter på
flugt: Vi kender godt tanken fra Nytårsaftens fyrværkeri. Og altså også fra
bålet ved Skt. Hans aften.

Meningen med bålet er at fastholde lyset og varmen og dermed
jage mørket og mørkets magter væk. Og det er her heksen kommer ind.

For heksen er netop et symbol på alt det onde og mørke og
farlige. Man kan sige, at heksen var en slags repræsentant for alt det onde og
truende – og der var noget betryggende i at sende det alt sammen med hende til
Bloksbjerg.

Nogle af de kendte hekse er fx Hexia de Trix, Snehvides onde
stedmor, Madam Mim og nogen kender måske også bøgerne om vildheksen Clara – de er
ikke alle sammen onde hekse og alle sammen er de opdigtede væsner, men selv om
vi ikke helt tror på hekse eller mørkets magter, så sniger der sig alligevel
lidt mørke og ondskab ind i vores hverdag.

I den senere tid har vi oplevet terroren i vore nabolande –
England og Frankrig, hvor angrebene har været møntet på vores frihed og
demokratiske måde at leve på.

Deres formål har været at skabe frygt i vores hverdag, knægte
vores glæde ved at være sammen og måden vi fejrer vores begivenheder.

Når nogen forsøger at hindre vores frihed, tage vores
traditioner som gidsel og få os til at ændre vaner på grund af frygt, så er det
ekstra vigtigt, at vi fortsætter med at mødes, holder fast i vores traditioner
og måden vi fejrer de store begivenheder i livet. Ellers har det mørke vundet.

Det gælder også i aften, hvor traditionerne blomstrer. Det er jo derfor vi
stadig fejrer Skt. Hans – vi vil gerne være sammen om en god tradition. Vi vil
gerne fejre de lange lyse nætter – de er her heldigvis lidt endnu. Og vi vil
gerne fejre, at når vi er sammen i et fællesskab, så er vi stærkere, end når vi
er alene.

Og netop det med fællesskabet og sammenholdet
er noget, vi kan skal sætte pris på i vores lille del af verdenen. Det er
frivillige kræfter, der har arrangeret denne aften. Det er fællesskabet i AKI,
der gør, at gymnastik og badminton og meget andet er et tilbud år efter år, og
det er de frivillige i FDF, der giver vores børn så mange unikke oplevelser.

Det er altid rart at mærke opbakningen
til et arrangement – særligt når en så traditionsrig aften som skt Hans må
flytte sig lidt for udviklingen.

Den nyasfalterede banesti er bestemt
et plus for området og har også været med til at løfte Sandgraven, så vi
forhåbentlig kan gå mere tørskoede i fremtiden – Lad os håbe, at den nu også er
klimasikret.

Lad mig slutte denne tale med at
sende heksen, det mørke og bekymringerne til Bloksbjerg og ønske jer alle en
rigtig god sommer.Grundlovstale 2017

Taler Posted on 05 jun, 2017 21:54:39

Over hele landet holder vi Grundlovsmøder i
dag for at fejre den lov, der er grundlæggende for Danmark.

Det er en historisk dag, fordi den lov, der
trådte i kraft den 5. juni 1849 er mere end blot en lov – den er værdisættende
og er grundlaget for det samfund, vores forfædre har bygget op, og som vi er
med til at udvikle og værne om.

I hverdagen er ikke mange bevidste om,
hvordan Grundloven og dens paragraffer påvirker vores samfund eller vores
hverdag. Og det er vel egentlig godt nok? Grundloven er blevet en naturlighed,
en selvfølge, et vilkår vi lever med.

Men det er netop derfor, vi en dag som i
dag, vi skal minde os selv om, at Grundloven og dens rettigheder ikke er en
selvfølge, ikke skal tages for givet og stadig skal kæmpes for.

Vi ser det måske tydeligst, når nogen truer
de friheder, vi har og forsøger at påvirke vores demokrati. Og det sker
desværre alt for ofte.

Terror
forsøger at få demokratiet til at vakle
Vi har set det så sent som lørdag, hvor London igen blev angrebet
i et dobbelt terrorangreb, hvor uskyldige mennesker måtte dø, fordi en gruppe
mennesker ikke tror på det samme som os, og tager en stor religion som gidsel for at prøve at undertrykke vores
livsglæde og frihed – alene for at få magt.

Pressen er naturligvis massivt
til stede i London lige nu og en af øjenvidneberetningerne, der har fundet vej
til TV2 er fra danskeren Niels
Jakob.

Han befandt sig
på en sportsbar tæt på London Bridge for at se Champions League finalen. Her
blev gæsterne i baren blev bedt om at holde sig inden døre pga. et mulig terror
angreb, og han fortæller hvordan der udbrød en spontan fællessang blandt
gæsterne, der alle stemte i med Oasis sangen “Don’t look back in
anger” – den samme sang, der blev brugt af folk i Manchester, da de for nylig
blev ramt af terror i forbindelse med en koncert.

”At synge sangen om ikke at se tilbage, på det der er sket, men kun se frem ad,
gav enorm følelse af sammenhold og løftede den trykkede stemning til en følelse
af usårlighed. Jeg gik tryg hjem den aften – på trods af alt, der foregik.”
Fortæller Niels Jakob fra London.

Spekulationerne
går lige nu på, hvordan terroren vil påvirke det britiske valg, og man kan ikke
lade være med at tænke, at der også var terror i Frankrig lige op til deres
valg. Heldigvis gav det ikke Marine Le Pen større medvind – men signalet er
klart – nogen forsøger at spille med på den demokratiske bane med et meget
aggressivt spil.

Læren, vi kan tage med fra
øjenvidneberetningen her og mange andre fortællinger er vel, at vi skal fortsætte
med at holde demokratiet levende ved vores aktive deltagelse i debatter,
forsamlinger, partier og protester – også selv om vi udsættes for terror og
trusler fra folk, der ikke bryder sig om frihed og demokrati.

Vi skal fortsætte med at deltage i foreningslivet, i
debatterne, i møderne. For her findes kernen til verden, som VI ønsker den.

Kommunalvalg
2017 og kerneopgaverne

I år er det også et valgår i Danmark, godt
nok ikke til Folketinget, der nok får noget større opmærksomhed internationalt
end valg til byråd og regioner, men valget er stadig demokratiets fornemste
opgave. Dér hvor folket får stemme, som man siger.

Det kommende valg har allerede fyldt meget
for byrødder og kandidater i et stykke tid, mens det nok knap er i tankerne hos
den almindelige borger.

Har man særlige interesser, så ved man
godt, at det er nu man skal få en politiker til at love noget eller få et parti
til at tage ens sag op.

I Middelfart kommune går det som bekendt
godt – snart står et nyt rådhus klar i Middelfart midt by, Staurby Skov er ved
at blive omdannet til bynær natur, der er brugt millioner på Klimabyen og
planerne for en ny marina er ved at være klar. Skønne tiltag for både borgere
og turister, men alt sammen noget, der koster penge.
Ikke bare i anlæg, men også på driften.

Den selv samme drift, som vi år efter år
har været nødt til at skære i for at få budgetterne til at hænge sammen. For
hvert prestigeprojekt, der bliver færdigt følger en ikke så synlig driftsomkostning,
der altid kommer før antallet af skolelærere, pædagoger og sosuer.

Kigger vi på niveauet for Middelfarts
ældrepleje og børnepasning, så ligger den i den absolut laveste ende. På stort
set alle parametre ligger Middelfart servicemæssigt under middel, og det synes
vi ikke er godt nok.

Derfor har sat gang i en debat om, hvad vi
bruger vores driftskroner på. Det handler om at prioritere, og om at finde
tilbage til kommunens kerneopgaver – hvad er vores virkelige opgaver – er det prestigeopgaver
eller kernevelfærd?

Rettigheder
giver også pligter
Et valgår er altid lidt specielt. Og uden at vi måske tænker
nærmere over det, er det Grundloven, der sikrer os, at et valg kan foregå. Uden
ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, eller foreningsfrihed var det svært at
afvikle et frit valg.

I jagten på at finde de gode kandidater har
jeg snakket med rigtig mange mennesker. Og selv om jeg nok ikke behøver at sige
det til jer, der sidder her – for hvis I ikke interesserede jer for demokrati
og lidt for politik, så var I her ikke.

Alligevel vil jeg gerne sige, at jeg er
overrasket over, hvor lidt det lokale demokrati interesserer folk. Man skal
helt der ud, hvor folks hverdag bliver påvirket, før de gider løfte sig fra
stolen og gøre noget. Det er der nok nogle andre, der tager sig af, tænker de.

Eller måske tænker de, at jeg har nok at
gøre lige her i min egen del af verden. Det er her jeg kan gøre en forskel. De fleste glemmer dog, at med rettigheder, er
der også pligter. En pligt til at involvere sig, en pligt til at stemme og en
pligt til at tage stilling.

Det er vel dét et valg handler om. Både de
demokratiske valg, som byrådsvalget er, men også de små og store valg, du
træffer gennem tiden – hvem skal passe mit barn, hvor skal mine børn gå i skole
og hvilket plejehjem skal min mor være på, når det ikke går længere?

Gennem mine snart 12 år i kommunalpolitik
har jeg været overrasket over, hvor ofte, jeg har skullet forsvare det frie
valg og kæmpe for, at beslutningerne blev taget så tæt på borgerne som muligt –
indsigt og indflydelse på ens egen hverdag er altså ikke så naturlige, som de
burde være.

Lige præcis her er der en grundlæggende
forskel på de store partier – nogle vil gerne centralisere og beslutte, hvad
der er bedst for borgerne, andre arbejder for decentralisering og noget at
vælge mellem. Man kunne sige, at i Middelfart forsøger vi at afskaffe
enevælden!

Det er måske nok en detalje i det store
demokratiske billede, og en meget lille brik i snakken om Grundloven, men ikke
desto mindre vigtig i hverdagen.

Og som jeg startede med at sige: ”I
hverdagen er ikke mange bevidste om, hvordan Grundloven og dens paragraffer
påvirker vores samfund eller vores hverdag. Men det er netop derfor, vi en dag
som i dag, vi skal minde os selv om, at Grundloven og dens rettigheder ikke er
en selvfølge, ikke skal tages for givet og stadig skal kæmpes for.”

Tak fordi I er mødt op i dag for at bruge
jeres forsamlingsfrihed, så jeg kan bruge min ytringsfrihed til at minde os
alle sammen om, hvorfor, vi egentlig har fri på en mandag – altså udover, at
det også er PinseJ

Tak for ordet.Venstres kandidatliste til kommunalvalg 2017

Diverse Posted on 27 apr, 2017 22:36:42

I aftes blev der afholdt opstillingsmøder i kommunens to Venstre foreninger. Derfor er jeg stolt over at kunne præsentere følgende kandidater på Venstres liste:

1. Regitze Tilma – spidskandidat
2. Kim Lund – Gelsted
3. Christian Kromann – Middelfart
4. Kaj Pilegaard – Brenderup
5. Karin Riishede – Strib
6. Bo Juul Nielsen – Nr. Åby
7. Alex Bruun – Skrillinge
8. Helge Strandgaard – Husby-Tanderup
9. Uffe Klinkby – Vejlby
10. Jens Christian Fonnesbech – Asperup
11. Kent Mosgård – Middelfart
12. Ole Høyer – Middelfart
13. Eskild Gormsen – Brenderup
14. Marc Melgaard – Røjle Skov
15. Betina Lundby – Roerslev

Listen er foreløbig, da det stadig er muligt for nye kandidater at komme til.

Jeg ser frem til samarbejdet med disse skønne, engagerede mennesker, der alle ønsker at gøre en forskel for vores kommune. Tag godt imod demEn nytårshilsen med tak for i år

Diverse Posted on 28 dec, 2016 15:55:36

2016
går på hæld og det er tid til et lille tilbageblik på året, der gik.

2016
startede med en kamp for Middelfart Sygehus, der heldigvis endte med ikke at
blive lukket. Sagen viste, at lokalpolitik hurtigt kan blive påvirket af
regionale og nationale sager, hvilket vi har set en del af i år. Både
togføringen over Fyn, hvor Venstre lokalt har talt for en nordlig togføring, og
kampen for en gennemførelse af det tredje motorvejsspor over Fyn, har betydet
løbende kontakt til folketingspolitikere og ministre. Vi har lokalt haft besøg
af flere ministre, og har nydt godt af, at Lars Christian Lilleholts netværk og
engagement. Også Regionsrådsformand, Stefanie Lose har haft lagt vejen forbi.

Budget med fingreaftryk
Budgettet
for 2017 blev et budget for bosætning og erhverv. Venstre kæmpede bl.a. for at fjerne
de værste besparelser på skoleområdet, at bevare klubberne i lokalområderne og
det lykkedes at bevare Føns børnehave. Det blev desuden til et omfattende
skolerenoveringsprogram – alt sammen til gavn for bosætningen.

I
budgettet fik vi desuden styrket virksomhedsindsatsen
– fx blev der penge til Erhvervscentrets arbejde med
produktionsvirksomheder, til en ny pulje til innovation- og iværksætterkraft og
til fortsættelsen af puljen til landdistrikter, der kan geare lokale tiltag.
Alt sammen noget, der bringer muligheder for arbejdspladser og innovation med
sig.

Vi
havde naturligvis også gerne set en fjernelse af byggesagsgebyret, men med den
flotte placering, kommunen fik i endnu en erhvervsvenlighedsundersøgelse kunne
dét ikke få opbakning. Men vi kæmper videre.

Bosætning og turisme
Udviklingen
at Staurby Skov tog fart i 2016. Skoven skal være en aktivitetsskov, der er
tiltænkt en rolle som bosætningsmagnet og udflugtsmål for turister. Der er sat
mange initiativer i gang for at udbrede kendskabet til Middelfart og kommunens
mange herligheder. Kommunens stiplan, der rummer både transportstier og
rekreative stier har skabt en del røre rundt omkring. Mange er glade, andre
mere skeptiske og er bange for konsekvenserne. Venstre kæmper for de frivillige
aftaler og de fornuftige løsninger. Adgang til naturen er et vigtigt
bosætningsparameter, men det må ikke være på bekostning af en afskaffelse af
ejendomsretten.

Der
er flere prestigeprojekter i gang end nogensinde før: Klimaby, Klimahavn,
Marinaplan og Rådhusbyggeri. Måske fornemmer man, at en ældre borgmester gerne
vil sætte sine spor ud i fremtiden, inden han går af. I Venstre tænker vi, at
det er ved at være tid til at fokusere på de kommunale kerneopgaver og sikre
serviceniveauerne på det, der virkelig betyder noget.

2017 – et valgår
2017 bliver et
spændende valgår. Vi nåede lige at sætte iværksætteri på dagordenen i 2016 og
fik sat både tanker og initiativer i gang de rigtige steder – det arbejder vi
videre med i 2017. Der er allerede et stort arbejde i gang, der skal bringe
Venstre helt ind i det nye borgmesterkontor.

Jeg
vil gerne takke for det engagement, jeg har mødt alle steder, jeg er kommet gennem 2016. Der findes uendeligt mange personlige ressourcer i kommunens borgere, der arbejder for det, der betyder noget for dem.

Året startede med kampen for
sygehuset og sluttede med kampen om brostene. Næste år bliver en kamp om
borgmesterposten – og jeg glæder mig til at kæmpe for det, der betyder noget med jer.

Rigtig
godt nytår.Budget2017: Velfærdsservice

Kort fortalt Posted on 16 okt, 2016 13:44:16

Vigtigt for Venstre i budget
2017: I dag om velfærdsservice:

Når der skal fremhæves gode ting
er der en tendens til, at man fremhæver fysiske ting, som renoveringer, nye
byggerier eller et prestigefyldt (klima) projekt. Men i Venstre har vi også øje
for, at hverdagen skal hænge sammen, og at vi nogle gange må forebygge og
forberede for at sikre et godt fundament for fremtiden.

Så derfor er vi i Venstre særligt
glade for, at der blev plads til opnormeringen på sagsbehandlerne på
børneområdet samt handicap- og psykiatri området med et særligt fokus på
forebyggelse. Vi er også glade for, at vi fik et indført et fokus på kommunens
kommende ungemiljø, og bevaret de lange åbningstider i børnehaverne generelt, så
pendlerne ikke lades i stikken.

Desuden er vi glade for, at der
igen i år er brugt konkurrenceudsættelse
– hvilket er dét man gør, når man prøver kommunens eget tilbud af mod det
private for at sikre, at vi er lige så effektive, som andre i branchen.

Dét var kort fortalt Venstres
mærkesager omsat til praksis i budget 2017.Budget2017: Bosætning

Kort fortalt Posted on 16 okt, 2016 13:41:57

Vigtigt for Venstre i budget
2017: I dag om bosætning:

De mange gode bosætnings tiltag
er en del af kernen i budget 2017: Vi har bevaret normering i børnehaverne,
bevaret klubberne ved de mindre skoler, bevaret tilbud om ekstra lang
åbningstid i Nysgerium, bevaret Føns børnehave, sat millioner af til
områdefornyelse i Ejby og ombygning af Vestfyns hallen, og vi har udvidet den i
forvejen ambitiøse skolerenoveringsplan. Alt sammen tiltag, der forbedrer
vilkår og muligheder for de borgere, der i forvejen bor her, men som også er
med til at gøre kommunen attraktiv for nye borgere.

Det er mærkesager for Venstre, der arbejder
for udvikling i hele kommunen. Det gør vi bedst ved at bevare attraktive tilbud
og udvikle mulighederne for det aktive, frie liv.Budget2017: Erhvervspolitik

Kort fortalt Posted on 16 okt, 2016 13:40:56

Vigtigt for Venstre i budget
2017: I dag om erhvervspolitik:

I Venstre er vi glade for den styrkede
virksomhedsindsats, som budget 2017
giver – fx blev der penge til Erhvervscentrets arbejde med
produktionsvirksomheder, til en ny pulje til innovation- og iværksætterkraft og
til fortsættelsen af puljen til landdistrikter, der kan geare lokale tiltag.
Alt sammen noget, der bringer muligheder for arbejdspladser og innovation med
sig.

Vi havde naturligvis også gerne
set en fjernelse af byggesagsgebyret, men med den flotte placering, kommunen
fik i endnu en erhvervsvenlighedsundersøgelse kunne dét ikke få opbakning. Men
med vedholdenhed, gentagelse og timing fik vi afskaffet dækningsafgiften, så vi
arbejder vi videre med byggesagsgebyret. For skal vi holde de fine placeringer,
må der arbejdes på alle fronter.

Derfor er Venstre også godt
tilfredse med de mange turistfremmende aktiviteter, der også er blevet plads
til i budgettet: som opgradering af strandene, udbygning af Marinaen og mere
synlighed gennem Visit Middelfart. Det er ikke blot med til at styrke vores
erhvervsvenlighed, men forbedrer også vores image og attraktivitet som
bosætningsområde.Vigtigt i budget2017: Skolerne

Kort fortalt Posted on 16 okt, 2016 13:40:06

Byrådet har i aften vedtaget det
endelige budget for 2017. Venstre har igen i år lagt stemmer til og over et par
opslag eller mere vil jeg komme nærmere ind på, hvad Venstre har lagt vægt på i
forhandlingerne.
I dag om skolerne:

For det første er vi glade for,
at vi fik fjernet de værste besparelser på skoleområdet – faktisk lykkes det
næsten at halvere de planlagte besparelser.
Især dem, der ramte skolerne direkte, som f.eks. muligheden for større klasser.

Samtidig har Byrådet udvidet
budgettet på den i forvejen ambitiøse skolerenoveringsplan, så Skrillingeskolen
renoveres på lige fod med de øvrige folkeskoler. Det betyder, at vi over de næste 7
år investerer over 200 mio. kr. i moderne skoler. Det passer rigtig godt til
Venstres bosætningspolitik.

Venstre havde et ønske om at
nedbringe ventelisterne på Musikskolen, men det var alligevel vigtigere at få
fjernet besparelserne på skolerne. Her måtte vi prioritere.Anden behandling af budget 2017

Taler Posted on 10 okt, 2016 22:30:38

Tale til byrådsmøde d. 10. oktober 2016

Budget 2017
blev et budget med bred enighed om, hvad man gerne ville fjerne fra
direktionens oplæg, og der vi i dag blive fremhævet en del af de samme ting, er
jeg sikker på. For budget 2017 indeholder en del positive takter, som de fleste
i Byrådet vil være med til, men til gengæld er der nok noget indhold, der
vægtes højere af nogle partier, end andre.

Til gengæld,
er der nok noget indhold, der vægtes højre af nogle partier, end andre.

Fx så er
Byrådet glad for frivillige, og har bevaret pulje til støtte af frivillige
aktiviteter – det synes vi også er en god ide. Men kan da godt undre os over,
at man ikke har ønsket at bygge Staurby skov op om brugen af frivillige og den
indsats, som de allerede har tilbudt. I stedet for blot at kaste flere penge
efter driften.

Vi synes
heller ikke, at man i tilstrækkeliggrad har søgt at udnytte de mulige synergier
mellem Hindsgavl og Staurby Skov. Her er noget at gøre endnu og med stor
sandsynlighed penge at spare, som kan bruges til meget andet.

Men det er
dog ikke et punkt, der har fyldt så meget hos os, at vi ikke vil være med til
det meget gode, der er i budgettet – men vi skal ikke undlade at bringe emnet
på igen når Staurby Skov er kommet godt i gang.

For generelt
er vi glade for mange ting:

·
For
det første at vi fik fjernet de værste besparelser på skoleområdet – faktisk lykkes det næsten at halvere de planlagte
besparelser.
Men ideen om at ”udvikle” sig ud af besparelserne ved at gøre ting på en anden
måde, synes vi dog er ganske konstruktiv. Vi ønsker ikke at besparelserne skal
skygge for de gode intentioner, som forslagene indeholder, og vi vægter de
lokale forskelle højt. Så det står nu skolerne frit for at bruge forslagene til
at få mere for pengene.
For os var det vigtigere at få fjernet besparelserne på skolerne end at
nedbringe ventelisterne på musikskolen. Her måtte vi prioritere.

·
Vi
er også glade for den styrkede virksomhedsindsats,
som budgettet giver – fx penge til erhvervscentrets arbejde med
produktionsvirksomheder, pulje til innovation- og iværksætterkraft og pulje til
landdistrikter, der bringer muligheder for arbejdspladser og innovation med sig.
Vi havde naturligvis også gerne set en fjernelse af byggesagsgebyret, men med
den flotte placering, vi fik i endnu en erhvervsvenlighedsundersøgelse kunne dét
ikke få opbakning. Men vedholdenhed, gentagelse og timing fik afskaffet
dækningsafgiften, så vi arbejder vi videre med det. For skal vi holde de fine
placeringer, så skal der arbejdes på alle fronter.

·
Her
spiller de mange Turistfremmende
aktiviteter som opgradering af strande, Marina-udbygning og mere synlighed
gennem Visit Middelfart, en rolle i at styrke vores erhvervslighed og vores
image.

·
Men
for Venstre er ikke mindst de mange gode bosætningstiltag
en del af kernen i dette budget
: Vi har bevaret normering i børnehaverne, bevaret
klubberne ved de mindre skoler, bevaret tilbud om ekstra lang åbningstid i Nysgerium,
bevaret Føns børnehave, sat millioner af til områdefornyelse i Ejby og ombygning
af Vestfyns hallen, og vi har udvidet den i forvejen ambitiøse
skolerenoveringsplan. Alt sammen tiltag, der forbedrer vilkår og muligheder for
de borgere, der i forvejen bor her, men som også er med til at gøre kommunen
attraktiv for nye borgere. – Dét er også vigtigt for vores erhvervsliv, der
flere steder mangler arbejdskraft.

·
Skal
vi fremhæve et par ting, vi er særligt glade for i budgettet, så er det ud over
skoleområdet, opnormeringen på sagsbehandlerne på børneområdet samt handicap-
og psykiatri området og et fokus på forebyggelse.

·
Desuden
er vi glade for, at der igen i år er brugt konkurrenceudsættelse
– her kaldet ”ny aftale om hjælpemidler og kommunikation” for at prøve kommunens
eget tilbud af og sikre, at vi er lige så effektive som andre i branchen.

Alt dette,
og mere til, gør vi samtidig med, at vi afdrager på gælden og ikke efterlader
en større regning end højest nødvendigt til næste generation.

Afslutningsvis
vil vi gerne sig tak til forvaltningen for et solidt materiale at tage
udgangspunkt i, og tak til partierne for et godt samarbejde. Vi godkender
hermed endeligt budgettet for 2017.Den forkerte løsning til Banestien

Taler Posted on 07 sep, 2016 22:32:39

Indlæg på byrådsmødet den 5. sep. 2016

Først skal jeg lige sige, at jeg nu udtaler mig på egne
vegne. Venstres byrådsgruppe kan stemme som de vil.

Normalt ville jeg ikke have spor imod at sige ja tak til, at
Byrådet bruger 2-3 mio. kr. på udvikling i mit lokalområde. Jeg har heller ikke
imod, at der sker noget på banestien mellem Middelfart og Vejlby, hvor stien
allerede ligger der.

Men jeg må reagere når jeg synes, Byrådet misbruger en unik
mulighed for etablering af et velafprøvet koncept, der har været til glæde og
gavn for både heste, cyklister, gående, inlinere og andre motionister på bl.a.bryrupbane-stien mellem Horsens og
Silkeborg.

Den løsning, der etableres nu er delux delux modellen med
dobbeltrettet cykelsti og ridespor ved siden af – MEN, der er bare ingen
stående klapsalver fra hverken Staurby skovudvalget eller fra lokale borgere.
Kun de involverede brugerrepræsentanterne har syntes, dette var den rette
løsning, men jeg synes, de har overset et par ting, som jeg har gjort både
forvaltning, udvalg og økonomiudvalg opmærksom på.

For det første synes jeg , at rytterne snyder sig selv. Godt nok får de nu adgang til
Staurby skov, men med denne løsning får de
også en væsentlig kortere strækning med ridesti, i forhold til, hvad de har nu,
og reelt afskåret dem selv fra at fortsætte ad banestien efter Røjle, hvor det
ikke er muligt at fortsætte i et ridespor.

Det er der mange, jeg har talt med, der ikke er tilfredse
med. Jeg synes egentlig, det er manglende perspektiv fra udvalgets side.Istiplanen
skeæner vi mellem cykelstier og rekreative stier. Havde Banestien været tænkt
som en cykelsti, så havde den ligget i et andet udvalg. Det er muligt, at I har
lyttet til brugergruppen, men det er jo netop udvalget, der skal sikre det
overordnede syn på banestien og ikke bare lave en lille lokal løsning.

Og så undrer det mig i øvrigt, at hvis heste og cykler ikke
kan tåle at møde hinanden, hvordan vil de så overhovedet komme hen til
banestien for at bruge den.

For det andet er det at skyde langt over mål at fuld-asfaltere stien – som en lokal
cykellist sagde til mig den anden dag: ”en dobbeltrettet cykelsti vil vi da
meget hellere have ved Bogensevej – der vil den da blive brugt som netop
cykelsti! På banestien er jeg da ude efter en naturoplevelse.”

Og det er måske her misforståelserne starter – taler vi om
en cykelsti eller om en natursti. Jeg taler for det sidste, som I nok kan høre
og ærgrer mig over, at man med dette spilder en chance. Havde man så bare
samlet de to spor efter Røjle, så kunne det måske give lidt mening.

Jeg har tænkt meget over det. Og godt nok stemte jeg ok til
løsningen i Økonomiudvalget, for der var jo et flertal alligevel, men jeg har
bare fået så mange undrende kommentarer og hovedrysten som reaktion over
forslaget her, siden da, at jeg bliver nødt til at sig nej tak. Jeg kan ikke
stemme for det her forslag.V peger på nordlig togføring

Læserbreve Posted on 30 aug, 2016 22:41:47

Læserbrev til bl.a. Fyens Stiftstidende 30. aug. 2016

Det er en samlet byrådsgruppe fra Venstre, der peger på den
nordlige linjeføring af de tre muligheder, Vejdirektoratet skitserer. Vores
konklusion er, at den nordlige linjeføring samlet set giver en mindre
påvirkning af erhvervsliv og færrest konsekvenser for bosætningsområderne.

Overordnet set, er vi ikke fortalere for at bruge omkring 4
mia. kr. for blot at hente seks minutter over Fyn. Vores mål er at bevare de
lokale togstationer og fremtidssikre infrastrukturen i denne del af landet. Det
kan ske ved at opgradere det, vi allerede har fx med vige- og krydsspor og
fortsættelsen af det ekstra motorvejsspor over Fyn.

For Venstre er det dog vigtigt, at de borgere og samfund,
der berøres af en ny togføring får den hjælp og kompensation, de skal have,
hvis projektet realiseres. Vi opfordrer til, at man finder en hurtig afklaring,
da en langvarig proces skaber unødig utryghed.

Venstres Byrådsgruppe

Regitze Tilma, Niels Bebe, Kaj Piilgaard, Kim Lund, Bo Juul
Nielsen og Christian KromannStaurby Skov

Diverse Posted on 31 jul, 2016 18:16:22

Jeg har valgt at deltage i udviklingen af Staurby Skov,
fordi jeg mener det er et vigtigt område for Middelfart Kommune. Flere
undersøgelser viser, at bynær natur, adgang til naturen og aktiviteter i
naturen er parametre, der ligger allerøverst på listen, når man skal bosætte
sig.

Staurby Skov kan alt dette og har potentialet til at blive
en bosætningsmagnet lige midt mellem de to største byer i kommunen. Middelfart
Kommune har brug for et bosætningsboost, så vi kan fortsætte med at udvikle os
i en positiv retning.

Jeg ser Staurby Skov som en aktivitetsskov, der er mere
rough og langt mindre pussenusset end Hindsgavl Halvøen, der på rekordtid er
blevet en aktivitetsmagnet og ofte er overfyldt med folk.

Jeg glæder mig til arbejdet og til at se hvad, det såkaldte
STAU-udvalg, og brugergrupperne omkring det kommer frem til.Grundlovstale 2016

Taler Posted on 05 jun, 2016 17:18:58

Tale på Venstre i Middelfartkredsens Grundlovsmøde 2016

Vi må ikke tage Grundloven for givet

Over hele landet holder vi Grundlovsmøder i dag for at fejre den lov, der er grundlæggende for Danmark.

Det er en historisk dag, fordi den lov, der trådte i kraft den 5. juni 1849 er mere end blot en lov – Den er værdisættende og er grundlaget for det samfund, vores forfædre har bygget op og som vi er med til at udvikle og værne om.

Derfor er det også vigtig, på netop en dag som i dag at understrege, hvor vigtigt det er, at nye generationer forstår, at de får overdraget en vigtig gave og op-gave fra tidligere generationer. Nemlig at udvikle Danmark med respekt for Grundloven.

Jeg læste i avisen den anden dag en så kaldt vox pop – altså hvor journalisten har spurgt tilfældige mennesker på gaden. Journalisten spurgte: hvad betyder Grundlovsdag for dig?

Den første svarede: At jeg havde fri, hvis det altså ikke var en søndag, og så er det vist også fars dag.

Den anden svarede: Det plejer at give en ekstra fridag. Og så er det jo der, hvor vi indførte Grundloven, men det er mest for de ældre.

Den tredje svarede: Det plejer at betyde, at jeg har fri, så jeg kan deltage i grundlovsmøder, i år skal jeg så godt nok til fødselsdag.

Af de forskellige udsagn hører vi, at Grundloven, eller i hvert fald ikke grundlovsdag, fylder så meget i danskernes bevidsthed.

I hverdagen er ikke mange bevidste om, hvordan Grundloven og dens paragraffer påvirker vores samfund eller vores hverdag. Og det er vel egentlig godt nok? Grundloven er blevet en naturlighed, en selvfølge, et vilkår, vi lever med. Efter 167 år slår Grundloven stadig til og sikrer os de mest grundlæggende rettigheder.

Men det er netop derfor, vi en dag som i dag, vi skal minde os selv om, at Grundloven ikke er en selvfølge, ikke skal tages for givet og stadig skal kæmpes for.

Vi skal fortsætte med at holde demokratiet levende ved vores aktive deltagelse i debatter, forsamlinger, partier og protester – også selv om vi udsættes for terror og trusler fra folk, der ikke bryder sig om frihed og demokrati.

Vi skal fortsætte med at deltage i foreningslivet, i debatterne, i møderne. For her findes kernen i det danske samfund, vores kultur og identitet.


Terror må ikke stoppe os

Da Paris blev ramt af terror i november sidste år blev jeg bedt om at tale til en mindehøjtidelighed på Torvet i Middelfart.

Her citerede jeg Madonna fra en koncert, hun havde overvejet at aflyse, hun sagde:

”Hvorfor er jeg her, hvor jeg danser og har det sjovt, når folk græder over tabet af deres kære? Jeg har besluttet at fortsætte koncerten som planlagt for det er præcis, hvad disse mennesker ønsker at stoppe. De ønsker at få os til at holde op med det sjove. De ønsker at lukke munden på os. Men det kan vi ikke lade dem gøre. Vi vil aldrig lade dem stoppe os. Derfor fortsætter jeg.” (citat slut)

Mit budskab i talen var, at kan vi lide den verden, vi lever i, så skal vi fortsætte med at samles, at spille musik, at gå på cafe og deltage aktivt i demokratiet. Ellers vinder fanatikerne, forbryderne, terroristerne, der tager en stor religion som gidsel og prøver at undertrykke vores livsglæde og frihed alene for at få magt.

Men selv om terrorens grimme ansigt viser sig og spreder frygt, så synes vi dog stadig, at vi lever i et fredeligt hjørne af verden, hvor alle: både mænd og kvinder, rige og dem, der ikke har så meget lever med lige rettigheder.

For vi kender det alle sammen. Har man været spejder, aktiv i fodboldklubben eller grundejerforeningen – ja, så er vores rettigheder trængt igennem.

Også når vi fejrer Grundloven, fejrer vi det ved at mødes og benytte os af de friheder, som vi fik cementeret med Grundloven: Forsamlingsfriheden. Ytringsfriheden. Vi mødes, taler og synger for at skønne på demokratiets grundfæstning og de frihedsrettigheder, der fulgte med.

Det danske demokrati i dag er anderledes, end det Frederik d. 7. skrev under på. Men vi fik angivet rammen. Og inden for den har demokratiet udviklet sig – og med tiden sat sig i alle led i samfundet. En udvikling, vi kan være stolte af og skal fortsætte med at forsvare. Grundloven er ikke kun for de ældre, som ham i vox poppen sagde, men en gave der skal passes på.

Og her er vi så tilbage ved min tidligere pointe – bruger og forsvarer vi ikke vores demokratiske rettigheder, så smuldre de for øjnene af os.

I dagens Danmark ser vi faktisk en af de andre vigtige Grundlovssikrede rettigheder smuldre for øjnene af os hver eneste dag. Og det endda med Folketingets og Byrådets velsignelse.

Ejendomsrettens ukrænkelighed

Jeg tænker på ejendomsrettens ukrænkelighed. Randzoner, planlov, beskyttelseslinjer, …. Og vores lokalt vedtagne stiplaner, som har været efterspurgt af mange, meget længe.

Alle bøjer de en lille smule ejendomsrettens ukrænkelighed. Mange af lovene giver rigtig god mening og er en klar fordel for almenvældet, mens andre hviler på mere spinkle grundlag.

Venstre i Middelfart har i processen omkring stier i kommunen og især omkring planerne for en sti på det gamle jernbanespor fra Middelfart til Bogense og Odense, talt for lodsejernes rettigheder.

Mange af de mennesker, der er flyttet på landet har ønsket fred og ro og har købt ejendom og jord i den tro, at her var mulighederne for at leve det liv, de ønskede.

På den modsatte side står så ønsket om, at så mange som muligt skal få adgang til vores smukke natur, opleve glæden ved at have højt til himlen, friheden og fuglefløjt.

Undersøgelser har vist, at nærheden til naturen er en af de vigtigste årsager til, at folk flytter på landet. Med den stigende urbanisering i Danmark, så er det naturligvis også en del af Byrådets arbejde at få tilflyttere på landet og at give lokalområderne muligheder for at udvikle sig og gøre sig selv attraktive.

Derfor er det en vigtig balancegang, både at sikre ejendomsretten og at give borgere og lokalområder mulighed for udvikling, for begge dele er vigtigt.

Min pointe er, at det aldrig må blive så selvfølgeligt for os at disponere over andres jord, at vi har glemt de grundlæggende rettigheder, vores land er bygget på. Ejendomsretten er en grundlovssikret rettighed, og vi skal vælge med omhu, hvor vi knægter den.

Lad mig slutte med at sige tak til arrangørerne for muligheden for at samles og for det fine fremmøde – tak fordi I er med til at fejre Grundloven og benytte jer af forsamlingsfriheden og ytringsfriheden og gøre dagen til noget særligt.

Tak for ordet.Stop hykleriet om omprioriteringsbidraget

Diverse Posted on 19 maj, 2016 20:25:05

Jeg kan ikke sige, at jeg synes regeringens omprioriteringsbidrag er en god
ide. At beskylde kommunerne for ikke at have effektiviseret de sidste mange år,
og samtidig så tvivl om økonomien for det kommende år, er urimeligt og, i min verden,
meget lidt liberalt. Som liberal kæmper jeg for, at beslutningerne træffes så
tæt på borgerne som muligt.

Når det er sagt, så kan jeg ikke undlade at bemærke hykleriet fra rød blok,
der helt har glemt, at SR-regeringen nedsatte den kommunale serviceramme med 3
mia.kr. fra 2012-2015, hvilket altså betyder, at kommunerne i 2016 har 500 mio.
kr. mere at gøre godt med end i 2015. Forskellen er, at SR-regeringen ikke
kaldte besparelsen et navn – det var et vilkår, og de sendte ikke pengene
direkte tilbage til kommunerne…« ForrigeNæste »