Blog Image

Regitze Tilma

1 år efter: Hvad har vi lært af Corona?

Uncategorised Posted on 11 mar, 2021 12:26:37

Et år er der gået siden Corona lukkede Danmark for første gang og udfordrede vores hverdag. Hvad har vi lært på det år?

Jeg har bl.a. lært,

 • at online kan bruges til alt fra vinsmagning og mødregruppe-hygge til debatter og byrådsmøder
 • at fællesskaber skal passes, ellers falder motivationen til at yde en indsats for sammenholdet eller sagen
 • at jeg er et meget socialt menneske, der ikke trives uden at blive inspireret af eller møde andre mennesker
 • at det nok er sundt at have weekender helt uden planer
 • at vi skal værne om den politiske tillid, vi har nydt godt af i mange år og har klaret krisen med – mink sagen rystede min politiske grundvold
 • at krisen har fået det bedste (sammenhold og hensyn) og det værste (Corona-politi, shaming og Facebook tilsvining) frem i folk.
 • At dem, der ser mulighederne og ikke begrænsningerne, når verden tager en drejning, er utrolig seje
 • at vi som samfund har fået gjort noget kollektivt stort, og at vi kan mere end vi tror, når vi arbejder sammen (og hermed en tak til alle, der arbejder som uundværligt front-personale, der har fået samfundet til at fungere på trods)

Hvad har du lært?

Min amerikanske veninde, som jeg har skrevet med siden 5. klasse (den gang hed det pennevenner) skrev til mig og sagde noget helt rigtigt:

“Det er nemmere at læse om historiske begivenheder, end at være en del af dem”

Jeg tror, hun har helt ret.Venstres velfærdsvision – borgerne tættere på beslutningerne

Uncategorised Posted on 22 feb, 2021 15:39:38

Det er tid til at ændre vores tilgang til velfærd.

Venstres vision er, at borgerne ikke bare skal tættere på beslutningerne, de skal være med i beslutningerne, bidrage og tage ansvar.

Det gør vi ved at styrke dialogen, involvere borgerne i prioriteringerne og rammerne og ikke mindst i, hvordan vi måler kvaliteten i vores velfærd.

Vores pointe er, at velfærd ikke er noget kommunen giver, men noget, vi løser i fællesskab.

I Middelfart har vi længe øvet os på borgerinddragelse. Men det har oftest været på store projekter, anlæg og fysiske ting. Ikke så meget i hverdagen, i velfærdsydelserne eller prioriterings-processerne.

Det er vigtigt for os, at der stadig er et politisk ansvar. Så det er ikke en øvelse i at tørre ansvaret af på flere, men en øvelse i at få værdier, nærhed og fleksibilitet ind i velfærdsområderne, på at få borgerne tættere på hverdagens beslutninger og i at få kvalitet i kernevelfærden.

Hvad er kvalitet i velfærd?
Hvad er egentlig kvalitet i velfærd? Er det antal medarbejdere? Uddannelse? Og hvordan måler vi det?  I sagen om Else på plejehjemmet var der på et tidspunkt tre veluddannede hjælpere omkring hende – alligevel talte vi ikke om kvalitet. Der skal altså noget andet til.

I Middelfart har vi lavet et velfærdstjek på rigtig mange områder, der egentligt viser pæn tilfredshed, de fleste steder, men hvorfor tegnes der så et billede af dårlig kommunal service? Hvorfor vælger et stigende antal forældre privatskolen til, og hvorfor er der størst venteliste til det private friplejehjem?

Tillid og rammer til fleksibilitet
Den kommunale velfærd kan og skal være lige så god som den private, men det sker kun, hvis vi formår at involvere borgerne, også i de små ting, hvis vi giver vores velfærd en værdi og en retning – ikke et tal, der skal kontrolleres, og hvis vi med tillid til borgere og personale sørger for rammer, der giver fleksibilitet og plads til individuelle hensyn.

Hvordan?
Det lyder jo alt sammen meget godt, og meget liberalt. Det kan vi godt støtte op om. Men hvordan kan det så lade sig gøre i virkeligheden? Hvad kræver det?

En ”lad os da prøve det af”- mentalitet
Hvis udviklingen af velfærden skal ændres, så må vi se på den offentlige kultur, inddragende og ansvarsgivende processer, der starter før der er et problem. Det kræver en større brug af teknologiske løsninger, der kan indsamle data, viden og tendenser, der kan være basis for bedre politiske beslutninger, men også, at man som kommune tør eksperimentere noget mere, kan tænke på tværs af siloer i administrationen og flytte viden fra kontoret og ud på gulvet. Vi kan kalde det en nærhedsreform, baseret på en ”lad os da prøve det af”- mentalitet. Den vil vi gerne fremme.

Værdi og retning i den nye politikerrolle
Og så kræver det sikkert også en ny politikerrolle, hvor politikerne (både lokalt og nationalt) skal se mere på værdier og retning og mindre på system, målinger og kontrol. Fremtidens politiker kommer sikkert til at skulle bevæge sig meget mere udenfor Rådhuset for komme i direkte dialog med borgerne og lokalsamfundet.

Fra borger til medborger
Fra borgernes side kræver det, at man accepterer en større forskellighed i løsninger og service – for den tildeles efter behov. Desuden, at man selv tager større ansvar for sit eget liv – at man bliver ”medborger” og ikke bare ”borger”, der lader sig servicere. Det er nødvendigt at aflive krævementaliteten.

En fælles opgave
Venstre ønsker i større grad at ansvarliggøre og delagtiggøre borgerne om vores fælles velfærdsopgave. Det gør vi med dialog, medbestemmelse og involvering. Ved at give nærhed og værdi til opgaverne og sætte borgerne før systemet.

Det er tid til forbedring.

Venstre Middelfart

Klik på videoen for større billede2020 – politik i Coronaens skygge

Uncategorised Posted on 02 jan, 2021 11:53:54

Så fik vi taget de første skridt ind i 2021. Men selv om 2020 er gået, bliver det et år, der sent er glemt. Corona-pandemien fik sat uslettelige spor på starten af det nye årti. Coronaen har mange traditioner, oplevelser, initiativer og fællesskaber på samvittigheden.

Den gjorde det også ekstra-svært at være politisk aktiv, hvor borgerinddragelse, møder, tværgående initiativer, netværk og relationer er det, der driver værket. Vi fandt nye veje at gå for ikke at stoppe udviklingen af vigtige initiativer, men det har været en tid med mindre øjenkontakt og samtaler end ønsket.

Venstre i Middelfart var i netop i februar blevet til én forening, hvor en ny bestyrelse skulle finde sin arbejdsform og havde lagt op til en masse interessante arrangementer og events. De måtte langt hen ad vejen aflyses igen. Vi fik dog holdt opstillingsmøder og (gen)valgt både folketingskandidat og borgmesterkandidat ved to (efter forholdene) meget velbesøgte arrangementer. Det var virkelig en fornøjelse at være med til, for de gav følelsen af sammenhold, og glæden ved at være sammen med andre liberale smittede af på energien. Så man med medlemmernes opbakning i ryggen lige kunne give den lidt ekstra igen. Mange tak for det.

Venstre har som parti haft sine prøvelser i år. Det er svært at være opposition i en krisetid, og her endnu vigtigere, at man samarbejder internt i partiet og ikke sætter sig selv først. Arbejdet kræver arbejdsro, beslutsomhed og troværdighed. Min politiske tillid fik dog et alvorligt hak med mink-sagen. En sag, der skaber usikkerhed og mistillid til det politiske styre. Det er særligt skidt i en krisetid. Det sidste ord er forhåbentligt ikke sagt i den sag.

Lokalt har Coronaen også givet svære arbejdsforhold, og borgmesterstyret bliver tydeligere og tydeligere. Det blev særligt tydeligt, da byrådet skulle vedtage en klimaplan, hvor forvaltningen gennem halvandet år har arbejdet på planen uden inddragelse af hverken byråd, borgere eller virksomheder. Det stejlede vi over. For vi kommer ikke i mål med klimaambitionerne uden en fælles indsats. Venstre endt dog med at gå med i planen: fordi vi fik indflydelse, fordi vi har ambitioner på klimaets vegne, og fordi vi fik sat væsentlige fingeraftryk – bl.a. ved at sikre at udfasning af kød i kantiner og plejehjem blev skrevet ud af planen. Borgerinddragelsen kommer nu som en del af planens realisering.

Trods de anderledes arbejdsforhold, så har Venstres byrådsgruppe alligevel arbejdet hårdt for at påvirke Middelfart kommunes udvikling, der på flere parametre går rigtig stærkt. Øget bosætning, rekordmange lokalplaner, nye boligområder, nye måder at bo på og nye virksomheder godt fordelt over kommunen.

Vores fokus har været på, at der skal være udvikling i hele kommunen og vi har deltaget aktivt i aktiviteterne omkring Bæredygtige lokalsamfund og arbejdet med virkeliggørelsen af flere lokale initiativer. Vi ser muligheder og ikke begrænsninger, når der spørges til dispensationer i landområderne, vi har arbejdet med flere tiltag for at forbedre vilkår for foreningslivet, vi har arbejdet ihærdigt med at forbedre trafiksikkerhed og for mulighederne for en mere fleksibel offentlig transport i landområderne. Jeg har selv stået i spidsen for udviklingen af en samkørsels-ordning – fordi jeg tror på, at det personlige initiativ og ansvar kan løse mere og være bedre, end hvis vi overlader det hele til det offentlige.

Vi mærker, trods Coronaen, en vækst og optimisme, som vi skal arbejde videre med, sætte de nye kræfter i sving og udvikle til gavn for fremtiden. Man behøver ikke at se det negative, selv om man er i opposition. Vi skal blot sikre, at der hele tiden sker forbedringer og, at vores fingeraftryk er synlige – det arbejder vi hele tiden på.

Med både Corona-initiativer og penge fra en udligningsreform, har der været plads til at sætte mange ting i gang. Vi har sat vores fingeraftryk – fx blev der vedtaget en trafiksikkerhedsplan, hvor det også lykkes at få fordoblet puljen til konkrete løsninger. Vi ser frem til at arbejde med ældreområdet i frikommune-forsøget og har en række forslag og visioner klar. Vi er meget opmærksomme på, at borgernes frie valg ikke må begrænses sådan som velfærdsaftalen på Christiansborg, ellers kan lægge op til.

2021 bliver et valgår på godt og ondt. Det kommer til at kræve alle gode kræfter, hvis vi skal af med borgmesterstyret. Men det er på mange områder tid til forbedringer, og vi arbejder seriøst på at være et alternativ til borgmesteren, til socialdemokratiet og til plejer-løsningerne. Men vi skal gøre det konstruktivt, med holdning og med en elegant kant.

Jeg glæder mig til alt det spændende, der skal ske i det nye år ønsker jer et rigtigt godt nytår.

Regitze TilmaEn varm sag om frit valg

Uncategorised Posted on 11 nov, 2020 16:40:33


Læserbrev i Fyens stiftstidende nov. 2020

I P4 den 3. november, siger Johannes Lundsfryd, at en udrulning af fjernvarme til Strib er besluttet af et enigt byråd. Dette er ikke korrekt. Byrådet har nikket til, at vi vil undersøge mulighederne og hjælpe projektet på vej, hvis borgerne ønsker det. Men det er vigtigt for Venstre, at der er et frit valg på et oplyst grundlag.

Desuden konkluderer Johannes Lundsfryd, at fjernvarmeløsningen er den bedste for både samfundsøkonomi og klima. Det synes vi er for alt for tidlig at konkludere.

For det første, så er projektforslaget for fjernvarme endnu ikke udfærdiget, og derfor kan der endnu ikke drages den konklusion, at et valg af fjernvarme er den samfundsmæssige økonomisk bedste løsning. Det kan vi kun forvente, at det er.

For det andet, kan man ikke uden videre konkludere, at fjernvarme er den bedste løsning for klimaet. For ved et valg af en varmepumpeløsning, vil der slet ikke være tale om partikeludledning til skade for klimaet. Det vil skulle indgå i et større regnskab og her er antallet af tilsluttede naturligvis en del af regnestykket. Fjernvarme-projektet kræver, at halvdelen af området tilslutter sig for, at det kan betale sig.

En eventuel byråds-beslutning om udrulning af fjernvarme har den afledte konsekvens, at de borgere, der satser på en varmepumpe, ikke vil kunne opnå tilskud hertil. Men samtidig, så er der også kun et lille vindue for at opnå tilskud til fjernvarmen.

Skal man have del i fjernvarmetilskuddet, så skal byrådet give mulighed for det med en

beslutning i februar 2021. Det er er om meget kort tid, og kan betyde en del økonomisk for den enkelte husstand.

Derfor kan vi kun opfordre til, at borgerne i de områder i Strib og Middelfart, der skal have udfaset deres gasfyr, får taget en beslutning eller sat sig ind i mulighederne inden så længe, mens der stadig er et frit valg.

Karin Riishede, medlem af økonomiudvalget for Venstre og Regitze Tilma, Borgmesterkandidat for VenstreHvad har vi politisk lært af Corona-krisen?

Uncategorised Posted on 25 jun, 2020 15:09:43

 1. Demokratiet og dets politikere lever af dialog og involvering, hvilket er to ting, der er i de seneste måneder, har været sat under pres af Corona-pandemien. Politisk har vi derfor lært, hvor vigtige borgermøder, dialogmøder, byråds-debatter osv. er for den demokratiske proces, og hvor vigtige de er for et godt resultat. Tiltag på Facebook, online møder, telefondialog og skriftlighed har kunnet gøre noget, men kan bare ikke helt erstatte dialog og personligt fremmøde i længere tid. Vi savner at møde borgerne face to face. For det er her det sker.
 2. Under en krise koncentreres kommunikationen på ganske få hænder. Det er en naturlig udløber af behovet for ensartet kommunikation og centralisering af viden. Men det har konsekvensen, at kommunikationen i det lange løb bliver ensidig, da journalister og andre har meget få kilder og ingen andre har indsigten til at kunne være kritiske. Læren er, at man kan centralisere kommunikationen et kort stykke tid, men derefter er der et stort behov for åbenhed og involvering af flere parter.
 3. Selv om det er krisetid, så kører verden videre, og der er løbende sager på den politiske dagsorden. Her her vi lært, at trods en anderledes hverdag, så skal man som politiker være vågen. Det går ikke, at nødvendige processer ændres eller forceres, at vigtige oplysninger tilbageholdes, at noget listes igennem i forvirringen over uprøvede online-byrådsmøder, eller hvad man nu kan forestille sig. Så lokalpolitikerne er altså stadig på arbejde og holder øje med penge og processer, selv om man måske ikke ser så meget til dem ude i virkeligheden.
 4. En vigtig læring af Corona-krisen er hvor ansvarlige, omstillingsparate og effektive kommunens medarbejdere er. Det har været imponerende at se, hvor stor en indsats, der er lagt i at løse de udfordringer, der er opstået og kreativiteten i at finde på nye måder at indfri de krav og forventninger, der løbende er kommet. Læren må være, at når vi løfter i flok, tænker på tværs og bruger hinandens kompetencer, så kan vi nå langt.


Effektiviseringer

Uncategorised Posted on 22 jun, 2020 12:12:40

Tale til byrådsmøde juni 2020

Effektiviseringer har generelt et dårligt ry. Mest fordi de oftest bliver set som en anden måde at spare på. Men hvis vi skal kunne opretholde den gode velfærd for borgerne, så er der et behov for at gentænke og udvikle måden, vi løser de kommunale opgaver på.

Derfor er arbejdet med løbende effektiviseringer vigtig. Vi skal finde ud af, hvordan vi opnår den samme eller måske bedre service for de samme penge. fx ved at styrke den teknologiske udvikling.

Men også på, hvordan vi med målrettede investeringer kan løfte indtægtsgrundlaget, så der flere penge at arbejde med. Ved at se på udviklingen i et længere perspektiv end blot et enkelt budgetår, er der mulighed for at arbejde konstruktivt, lægge planer og sikre kvaliteten.

Ser vi på de forslag direktionen er kommet med, så indeholder de netop teknologisk udvikling og digitalisering, men også projekter, hvor man tænker drifts-reducerende, tværgående og med nye organiseringer – her set med nye øjne på borgerservice, biblioteker og ejendomscenter.

Der er ingen tvivl om, at det forslag, vi har haft det sværest med, er forslaget om ejendomscentret.

Her vil vi gerne have indført en evaluering om to år, hvor der kigges på om det er lykkes at reducere m2’erne, og hvad det har betydet for personalet og de institutioner, man har taget pengene og opgaver fra, for at kunne realisere denne centralisering af opgaver, økonomi og personale.

Kan vi få det med, så stemmer Venstre også for forslaget.Corona-investeringer

Uncategorised Posted on 04 maj, 2020 12:20:22

Tale til Byrådsmøde 4. maj 2020

Venstre er også gået med i denne millionaftale, der giver luft til velfærd og grobund for lokale arbejdspladser.

Venstres tilgang til forhandlingerne har været, at vi i denne meget særlige situation skal åbne op for støttekronerne, der både sigter på den meget korte bane, men også på længere sigt giver mening. Vi har derfor arbejdet for at

 • Få lokale arbejdspladser fordelt på flere forskellige brancher og geografi
 • Sikre velfærd og vækst på den lange bane
 • Hjælpe turisme, handel og kulturliv tilbage på sporet
 • Støtte lokale fællesskaber og attraktive byer
 • Fremme grøn og teknologisk omstilling, der tjener sig hjem på den lidt længere bane.

Helt ekstraordinært er vi klar til at optage gæld, til en fornuftig rente, for at sætte initiativerne i gang og sikre os den nødvendige likviditet.

For vi ved, at der vil være en regning på den anden side af Corona, særligt på beskæftigelses- og social og sundhedsområdet, som vi skal være forberedte på.

Venstre søger derfor gennem disse tiltag, effektiviseringer og ansvarlighed at få det bedste ud af situationen sammen med det samarbejdende byråd.

Vi sender en tak til forvaltning og Byrådets partier for samarbejde og en konstruktiv tilgang.Styrkelse af turismeområdet i Middelfart

Uncategorised Posted on 01 maj, 2020 12:14:51

Kommentar til en artikel i Fyens om Venstres holdninger og tilgang til ændringer på turismeområdet. Vi har tidligere kritiseret måden den nye turistchef blev ansat.

En styrkelse af turismeområdet. Venstre har været med i processen omkring styrkelsen af turismeerhvervet i Middelfart. Vores tilgang har været, at der er behov for en her-og-nu indsats, men også for en langsigtet strategi.

Beslutningen, som økonomiudvalget tog tidligere på ugen, har flere konsekvenser.

For det første, at vi samler Visit Middelfart, Meeting Lillebælt og Destination Lillebælt i én organisation med pondus og kræfter til at løfte den store opgave, der ligger i kølvandet på Corona-krisen.

For det andet, at Middelfart melder sig ind i Destination Fyn. Vi støtter beslutningen, fordi vi kan se potentialet i et samlet Fyn på denne front, og fordi vi samtidig prioriterer samarbejdet omkring Lillebælt og Naturpark Lillebælt højt.

Derudover vil vi styrke en gentænkning af konference- og kursusindsatsen og på den helt korte bane hjælpe med at styrke indsatsen for ferie og oplevelser for danske turister i sommeren 2020..

Turisme er et hovederhverv i Middelfart Kommune og er dét sted på Fyn, hvor der i sidste sæson overnattede flest på hoteller, campingpladser osv. Derfor kan det også mærkes ekstra hårdt, når Corona-krisen rammer.

Med dette og flere andre tiltag arbejder Venstre hårdt for at støtte op om et vigtigt erhverv med mange selvstændige.

https://fyens.dk/artikel/skal-forl%C3%B8se-potentiale-den-fynske-kommune-med-flest-overnattende-turister-er-nu-med-i-destination-fyn?fbclid=IwAR1Wqs-BtAqu4qcF69aXoNtOvyBMV7_xXfvxp5jodYLnyx-uOaMK1rsBZu4Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Uncategorised Posted on 30 mar, 2020 19:22:41

Tale på byrådsmøde d. 30. marts 2020

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 udstikker retningen for arbejdet med trafiksikkerhed de kommende år og den udgør, så at sige køreplanen for, hvordan vi vil gøre vejene endnu mere trafiksikre, end de i forvejen er.

For jeg vil godt indlede med at sige, at det positive budskab i planen er, at antallet af tilskadekomne på vores veje har været støt faldende de seneste år. Det er jo godt at se, at tidligere års trafiksikkerhedsarbejde har båret frugt.

Men selv om antallet af tilskadekomne er faldet, så har vi steder, hvor der er sket så mange uheld, at de betagnes som såkaldt ’sorte pletter’. Dem er der 5 af i Middelfart kommune og det er 5 for mange.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder derfor konkrete løsninger, så vi kan få forbedret trafiksikkerheden på de sorte pletter – det drejer sig om en strækning og tre kryds i Middelfart og et kryds i Brenderup. De fleste er der allerede fundet finansiering til.

Udover at undgå deciderede skader i trafikken, så er oplevelsen af tryghed når man færdes i trafikken også et parameter, der er vigtig for mange. Derfor indeholder trafiksikkerhedsplanen en model for håndtering af de mange ønsker om bedre tryghed i trafikken.

Ønskerne har vi fået ind fra borgere både på et tidligt tidspunkt i planlægningen, men også i den høring af planen, der har været.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder en model for, hvordan vi systematisk vil arbejde med de mange henvendelser, vi får, og hvordan vi får dem prioriteret i Teknisk Udvalg. På den måde sikrer vi, at vi bruger de afsatte midler til trafiksikkerhed bedst muligt, så vi får mest mulig tryghed for pengene.

Et sidste, men også vigtigt element i trafiksikkerhedsplanen er indførelse af en særlig pulje til gennemførelse af målrettede lokale trafiksikkerhedskampagner i samarbejde med f.eks. lokaludvalg og grundejerforeninger.

Det er en helt ny måde at gribe trafiksikkerhedsarbejdet an på. Den er baseret på tankegangen om, at man har lettere ved at ændre usikker adfærd i trafikken, hvis det er det lokale fællesskab, der opfordrer til det, i stedet for f.eks. en national kampagne.

Den lokale indsats kan også indeholde mindre anlægsarbejder, der kan forbedre trafiksikkerheden, hertil vil vi f.eks. kunne søge fonde og andre eksterne puljer til at støtte om denne nye måde at arbejde med trafiksikkerhed på.

Teknisk Udvalg ser frem til denne nye måde at arbejde med trafiksikkerhed på indstiller, at Byrådet vedtager trafiksikkerhedsplan.

Skulle du have lyst til at vide mere om bl.a. trafiktællinger, forslag til forbedringer og lokale uheldsstatistikker eller vil du indrapportere en farlig lokalitet, så er der meget viden at hente på hjemmesiden www.trafiksikkerhedsplan.middelfart.dk

Sag nr. 300 – Forslag Lokalplan 197 og kommuneplantillæg nr. 16 for et solcelleanlæg på Vanghavevej vest for Nr. Aaby

Et vigtigt element i den grønne omstilling af vores samfund er, at en større og større del af vores energiforbrug skal dækkes af vedvarende energikilder.

Særligt solceller er der blevet udviklet meget på de senere år, og vi ser nu ansøgninger til forholdsvis store anlæg.

I denne konkrete sag er det Better Energy, der ønsker at opføre et anlæg på ca. 25 ha lige nord for motorvejen mellem Roerslev og Nørre Aaby. Anlægget skulle kunne produceret hvad der svarer til det årlige strømforbrug i godt 4.000 husstande.

Solceller er måske ikke lige så indgribende som vindmøller, men selvfølgelig betyder det noget, om man er nabo til en solcellepark eller til en kornmark. I lokalplanen er der derfor taget udvidede hensyn til de nærmeste naboer og omgivelserne i øvrigt, blandt andet i forhold til krav om afskærmende beplantning.

Der har været en indledende runde hos de nærmeste naboer og som en del af den videre proces indstiller Teknisk Udvalg, at lokalplanforslag og kommuneplantillæg sendes i en 8 ugers offentlig høring fra 1. april.

Samtidig skeler vi til, om der skulle at komme nationale anbefalinger om grønomstilling, nabohensyn og udvikling i landdistrikter.Indledning: Delebiler i Middelfart?

Uncategorised Posted on 18 feb, 2020 12:32:10

Oplæg til møde for delebils-interesserede med Middelfart Sparekasse som vært i februar 2020

Jeg har lovet som en indledning til dette møde at sige noget om, hvad Middelfart Kommune kan bidrage med i denne forbindelse og lidt om, hvad vi allerede gør for transport.

MFK med en række forpligtelser i forhold til offentlig transport.  Her er vi heldige at have en central tog-bane lige gennem kommunen. Den suppleres med busser til og fra lokalsamfundene – men fælles for mange af de offentlige løsninger er jo, at transportmidlet går fra et sted du ikke er til et sted du ikke skal hen. Videre transport derfra.

Derfor suppleres tog og busserne med Teletaxa eller fra i mandags flextur/plustur – et helt oplæg for sig selv, men det er buskørsel on demand fra din adresse og til fx en station eller en privat adresse.

Men vi ved også godt, at vi ikke kan dække alle behov. Derfor har vi også sat gang i et samkørsels-projekt – KørMed, hvor vi i forskellige målgrupper har forsøgt at promovere samkørsel. Altså dem, der har en bil og skal køre til et bestemt sted – kan de tage flere med i bilen?

Derfor synes vi også, at iden om (el-)delebiler i Middelfart som Elsebeth kom med, ligger helt i tråd med kommunes ønsker og tiltag, så det vil vi gerne være med til at hjælpe i gang.

Vi synes ikke det skal være et kommunalt projekt. Det skal kunne fungere selvstændigt, men vi vil gerne understøtte en proces – og hvis det er nødvendigt og muligt, at lægge nogle timer i en bil, så det løber rundt til en start

Men hvad kan vi så gøre for at hjælpe? I dag lytte til ønsker og behov og hvordan kan vi støtte.

Glæder mig egentlig også til at høre nærmere fra Bent om lidt, der fortæller om at køre elbil og fra Anker fra Aura Energi om, hvordan en delebil-ordning fungerer.

Giver nu ordet til Bent, men vender tilbage for at høre om behov, ønsker fra jer – og forsøge at samle noget til en konklusion på aftenen og et videre skridt.

Note: Middelfart blev på Klimafolkemødet i sep. 2020 kåret til årets el-bil kommune.Nedsættelse af priser på byggegrunde kan ikke stå alene

Uncategorised Posted on 10 feb, 2020 12:29:42

På byrådsmødet i februar valgte byrådet at sætte priserne ned på udvalgte byggegrund i Kommunen.

Venstre er enige i, at priserne på de udvalgte grunde skal sættes ned, selv om erfaringer fra andre kommuner viser, at det ikke kun handler om prisniveau, når der skal sælges grunde. Derfor er det også nødvendigt, at vi sætter ind flere steder.

Fra Venstres side arbejder vi for, at man afprøver flere initiativer for at sætte gang i salget af grunde. Det handler bl.a. om:

Øget og mere målrettet markedsføring og bedre pasning af områderne, så de fremstår attraktive, når køberne kigger forbi.

Men også gode forhold for de lokale institutioner er vigtigt for et salg af grunde. Her kunne et større fokus på den sikre skolevej og øget mobilitet i landområderne være vigtige indsatser, når det handler om salg af byggegrunde og øget bosætning i hele kommunen.

Derfor kan prisnedsættelser på grundpriser ikke stå alene.Venstres aftryk på Kulgrundens lokalplan

Uncategorised Posted on 03 feb, 2020 20:33:30

Tale på Byrådsmøde februar 2020

Så kom lokalplanen for Kulgrunden endelig til vedtagelse hos Byrådet. Nogle har ventet den med længsel, andre har frygtet den.

Det er da også en lokalplan, der har krævet opmærksomhed – og stadig gør det. Med sin meget centrale placering i Middelfart by, med sin omdiskuterede højde og form, så kan og skal den give debat og den skal tænkes godt i gennem.

Fra Venstres side har det været vigtigt, at et så markant byggeri, der på den ene side afslutter midtbyen, men på den anden side også begynder et helt nyt og spændende område, løser sin opgave og ikke skiller midtbyen og den kommende bydel ad.

Vi synes, at der med den større aftrapning af de enkelte bygningskroppe er sikret langt mere luft og gennemsigtighed end vi tidligere har set. Vi ser det også som en fordel, at bygningshøjden er reduceret med knap 3 meter.

Vi har også insisteret på, at alle skulle kunne bevæge sig rundt om bygningerne langs havnen, og ser da også, at der er tage hensyn til dette med sikring af en minimum 5 meter bred promenade langs vandet.

Vi har desuden givet adgangsforholdene ekstra opmærksomhed, da trafikafviklingen i et af de mest trafikerede områder i byen er ret væsentlig.

Vi vurderer, at flytningen af den eksisterende indkørsel vil give en bedre trafikafvikling i området end nu, men vi ønsker, at man i udviklingen af det bagvedliggende havneområde overvejer om en ny vejadgang væk fra bymidten kunne optimere forholdene på sigt.

Det har samtidig været vigtigt for Venstre, at parkering omkring Kulgrunden og mulighederne for parkering for dem, der skal handle i byen ikke forringes. Derfor har vi været skeptiske overfor udgravningen af havnebassinet. Det er for os afgørende, at der findes alternative offentlige parkeringspladser, tæt på bymidten inden for de næste par år.

Der har været lidt diskussion om, der skulle forlanges bopælspligt. Vi har fået oplyst, at ud af de 25 lejligheder, der er solgt, vurderer kun én køber, at han vil vente med at flytte ind til om et par år. Resten flytter ind med det samme og aktiverer dermed bopælspligten. Samme tendens har vi set for boligerne i både det nye og det gamle byggeri på Havnegade. Vi er derfor ikke så bekymrede for udsigten til tomme boliger, men til gode skatteborgere.

En skelsættende lokalplan har fundet sin form. Det bliver stort, det bliver markant, det bliver historisk og den vil sætte sit præg på Middelfart by og ikke mindst på rådhussalen, der jo som konsekvens mister en del af den flotte udsigt…Godt nytår

Uncategorised Posted on 07 jan, 2020 10:12:07

Et nyt og spændende år er begyndt og traditionen tro kigger man tilbage på året, der er gået og en lille smule frem.

2019 blev på mange måder et spændende år med både et EU-valg og et Folketingsvalg, der satte sit præg på dagsordnerne. Også det efterfølgende formandsopgør i Venstre blev skelsættende, og vil blive noget, vi husker året for. Men trods de mange nationale dagsordner, så havde vi i Venstre i Middelfart også et travlt år, ikke alene fik vi fusioneret til én forening og samlet gode kræfter til nye mål, men lokalt vil 2019 nok mest vil blive husket som ”året, hvor vi sagde nej til budgettet”.

For mange var overraskede over vores udmelding til et ellers uproblematisk budget. Men sjældent har vi fået større opbakning i mails, til møder og på gaden. Vores standhaftighed i forhold til renoveringen af Vestre skole og sammenlægningen af Perronen/entreprenørgården og vores prioritering af kerneopgaverne, er blevet bemærket. Vi har vist, at der er et troværdigt alternativ, og at bred enighed ikke er en selvfølge. Vi står ved vores holdninger, og det giver respekt.

Der har været flere store sager i løbet af året, der fortjener at blive nævnt. Venstre var fx med i beslutningen om at fremtidssikre Middelfart by ved købet af havnen. Vi inde i en afgørende fase om Middelfart by er i udvikling eller afvikling som handelsby. Det handler ikke blot om tøj eller sko, men om attraktivitet for bosætning og erhverv. Her er det vigtigt for Venstre, at vi får udvikling i hele kommunen. Derfor starter vi et projekt om udvikling og forskønnelse i Nr. Åby, der arbejdes på udviklingsplaner for alle lokalsamfund, og derfor har vi lagt energi i bl.a. udviklingen af Ejby, hvor det er endt med en velfortjent pris. Der er desuden blevet lagt meget energi i en ny genbrugspladsstruktur.

Men nu handler udvikling jo ikke kun om mursten, men også om muligheder. Vi har presset på for at få kigget på lokale transportmuligheder og en trafiksikkerhedsplan, der vægtes højt i både by og land. Venstre har også taget stor del i udviklingen af skolernes nye vision ”fra middelfartbarn til verdensborger”, der er blevet taget godt i mod. Samtidig glæder os over, at et stort antal nye borgere og virksomheder har valgt at flytte hertil. Den vækst og optimisme skal vi arbejde videre med. Man behøver ikke at se det negative, når man er i opposition. Vi skal blot sikre, at vores fingeraftryk er synlige – og det arbejder vi hele tiden på.

Og der er nok at tage fat på. I det nye år ser vi bl.a. vi frem til udviklingen af et nyt sundhedshus og en god debat om indhold og placering. Et andet stort emne for 2020 vil uden tvivl bliv klima. Det store nationale klimafolkemøde til august vil få stor opmærksomhed. Venstre skal sørge for, at få taletid og trække i en fornuftig og løsningsorienteret retning.

2020 bliver også året, hvor vi starter op på Kommunalvalgs-forberedelserne. Det kommer til at kræve alle gode kræfter, men jeg føler, at vi har et stærkt hold og en ny styrket organisation. Hovedoverskriften for 2020 og frem mod valget bliver: At der skal være et alternativ. Altså et alternativ til borgmesteren, til socialdemokratiet og til plejer-løsningerne. Men vi skal gøre det konstruktiv og med holdning.

Har du lyst til at være med til at påvirke Middelfart kommune ind i det nye årti, så meld dig ind i Venstre og bliv en del af holdet: https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem

Jeg glæder mig til samarbejdet og ønsker alle et rigtigt glædeligt nytår.Venstres budgetændringer til 2020-forliget

Uncategorised Posted on 06 nov, 2019 10:34:35

Venstre har i år valgt at stå uden for budgetforliget. Det gør vi af flere grunde.

For det første fordi, vi står ved vores holdninger og ikke vil liste beslutninger, vi ikke synes, vi kan stå indefor med i et budgetforlig. Det gælder den milliondyre renovering af Vestre skole, hvor vi hverken tror på at beløbet eller visionen holder. Desuden har vi allerede en gang sagt nej til at flytte institutionen Perronen til Materialegården og ombygge for et meget stort beløb.

For det andet, så vil vi hellere bruge pengene på velfærd end mursten – når vi faktisk har råderummet til det. Derfor har vi lavet et alternativt forslag, der med få ændringer i budgetforliget giver plads til mere velfærd.

Hovedgrebet i vores ændringsforslag er, at vi flytter 10 mio. kr. fra anlæg til velfærd. Det kan vi fordi, vi ikke bruger så mange penge på renovering af Vestre skole og Perronen. Til gengæld er der blevet penge til at bevare nogle af de ting, vi ikke synes, der skulle spares på: pedelservice og vedligehold af skolerne, botilbud for unge tidligere misbrugere mm. Samtidig har vi fået penge til (forventeligt) at nå den anbefalede normering på daginstitutionerne (ekstra 5 mio. kr.) og til flere varme hænder i ældreplejen (4 mio. kr.)

På anlægssiden har vi gjort plads til, at Østre skole kan renoveres og udvides med plads til Vestre skole, til at finde et alternativ til Perronen og til flere af vores mærkesager. Det gælder fx flere penge til trafiksikkerhed og forskønnelse af landsbyer.

Vi er ellers enige om langt det meste i budgettet, men vil her gerne vise, at der er andre muligheder, og at vi ikke bare siger nej for at sige nej. Vi står ved vores holdninger og kommer med seriøse bud på nye løsninger.
Der ér et alternativ.1. behandling af budget 2020

Uncategorised Posted on 06 nov, 2019 10:18:04

Tale til 1. behandling af budgettet okt. 2019

Der er egentlig mange gode elementer i dette budgetforslag.  Penge til forbedringer for både de helt små, skoleelever og de ældre borgere. Vi er faktiske også ganske tilfredse med, at også vores ønsker om en øget indsats på SSP-området, et fokus på at forbedre normeringerne for de helt små og på afslutningen af Strib bibliotek også er med i det endelig forlig.

Selvfølgelig er der også knaster, som vi gerne ville have undværet, fx besparelserne på pedellerne og vedligehold på skolerne, men vi er tilfredse med, at Venstre gennem prioriteringer og ansvarlige tiltag gennem tiden har været med til at gøre indsatserne mulige.

Men to punkter gør, at Venstre ikke er en del af budgetforliget i år.

For det første så kan vi ikke se os selv i øjnene, hvis vi skulle forsvare at bruge i omegnen af 40 mio.  kr. i et byggeri, hvor alternativerne er lige for og både kvalitetsmæssigt og indholdsmæssigt bedre.

Der er heller ingen garantier for, at renoveringen af Vestre skole, som det her jo handler om, holder økonomien, da der er sået stor tvivl om projektet OG budgettet. Vi bryder os ikke om, det vi følte var hemmeligholdte miljørapporter og en atypisk bevillingsproces. Vi råbte vagt i gevær allerede sidste år – inden pengene skulle bruges.

For os handler det ikke om skolestruktur, eller om Vestre er en god skole. Vi er faktisk kede af den utryghed som diskussionen om byggeriet giver. Men da en renovering er en forudsætning for at drive skolen, så vil diskussionen nok altid vil ende her. Men for os handler det om at bruge borgernes penge mest fornuftigt.

Hvis vi virkelig vil investere i skoler for fremtiden, så skal vi også have modet til at tage de beslutninger, der kan bringe et samlet skolevæsen derhen, hvor vi ønsker dem.

At bruge næsten 40 mill. Kr. på at renovere en flersporet skole TIL en et-sporet skole, så den ikke har udviklingsmuligheder eller potentiale for vækst virker ikke fornuftigt for os. Når andre skoler har akut behov for mere plads, Og når man kan GÅ til et passende alternativ, uden at ødelægge et nærmiljø, så er det ikke fornuftigt og vi må sige nej tak.

Det andet punkt handler om ”projekt flytning af Perronen til materialegården”. Venstre stemte nej til projektet, da det skulle vedtages i byrådet fordi, vi synes processen var mangelfuld. Sagen måtte en tur tilbage i udvalgene, der var ikke præsenteret alternativer, og vi fandt ikke, at der var tilstrækkelig politisk indflydelse undervejs.

Desuden syntes vi, og det gør vi stadig, at værksteds-lokalerne og placeringen af en institution af denne type i et industrikvarter er uegnet, og gør projektet med ombygning og udbygning og tilpasninger alt alt for dyrt. Synergien til Materialegårdens medarbejdere synes heller ikke at være helt til stede.

Så heller ikke her kan vi se os selv i øjnene, hvis vi indirekte skulle stemme for noget, vi grundlæggende synes er forkert. Vi har i øvrigt et alternativt forslag klar.

En journalist har kaldt vores beslutning for en principbeslutning – det er nok heller ikke helt forkert sagt. Men det har heller aldrig skadet at stå ved sine holdninger, også når det bliver svært.