Blog Image

Regitze Tilma

Godt nytår

Uncategorised Posted on 07 jan, 2020 10:12:07

Et nyt og spændende år er begyndt og traditionen tro kigger man tilbage på året, der er gået og en lille smule frem.

2019 blev på mange måder et spændende år med både et EU-valg og et Folketingsvalg, der satte sit præg på dagsordnerne. Også det efterfølgende formandsopgør i Venstre blev skelsættende, og vil blive noget, vi husker året for. Men trods de mange nationale dagsordner, så havde vi i Venstre i Middelfart også et travlt år, ikke alene fik vi fusioneret til én forening og samlet gode kræfter til nye mål, men lokalt vil 2019 nok mest vil blive husket som ”året, hvor vi sagde nej til budgettet”.

For mange var overraskede over vores udmelding til et ellers uproblematisk budget. Men sjældent har vi fået større opbakning i mails, til møder og på gaden. Vores standhaftighed i forhold til renoveringen af Vestre skole og sammenlægningen af Perronen/entreprenørgården og vores prioritering af kerneopgaverne, er blevet bemærket. Vi har vist, at der er et troværdigt alternativ, og at bred enighed ikke er en selvfølge. Vi står ved vores holdninger, og det giver respekt.

Der har været flere store sager i løbet af året, der fortjener at blive nævnt. Venstre var fx med i beslutningen om at fremtidssikre Middelfart by ved købet af havnen. Vi inde i en afgørende fase om Middelfart by er i udvikling eller afvikling som handelsby. Det handler ikke blot om tøj eller sko, men om attraktivitet for bosætning og erhverv. Her er det vigtigt for Venstre, at vi får udvikling i hele kommunen. Derfor starter vi et projekt om udvikling og forskønnelse i Nr. Åby, der arbejdes på udviklingsplaner for alle lokalsamfund, og derfor har vi lagt energi i bl.a. udviklingen af Ejby, hvor det er endt med en velfortjent pris. Der er desuden blevet lagt meget energi i en ny genbrugspladsstruktur.

Men nu handler udvikling jo ikke kun om mursten, men også om muligheder. Vi har presset på for at få kigget på lokale transportmuligheder og en trafiksikkerhedsplan, der vægtes højt i både by og land. Venstre har også taget stor del i udviklingen af skolernes nye vision ”fra middelfartbarn til verdensborger”, der er blevet taget godt i mod. Samtidig glæder os over, at et stort antal nye borgere og virksomheder har valgt at flytte hertil. Den vækst og optimisme skal vi arbejde videre med. Man behøver ikke at se det negative, når man er i opposition. Vi skal blot sikre, at vores fingeraftryk er synlige – og det arbejder vi hele tiden på.

Og der er nok at tage fat på. I det nye år ser vi bl.a. vi frem til udviklingen af et nyt sundhedshus og en god debat om indhold og placering. Et andet stort emne for 2020 vil uden tvivl bliv klima. Det store nationale klimafolkemøde til august vil få stor opmærksomhed. Venstre skal sørge for, at få taletid og trække i en fornuftig og løsningsorienteret retning.

2020 bliver også året, hvor vi starter op på Kommunalvalgs-forberedelserne. Det kommer til at kræve alle gode kræfter, men jeg føler, at vi har et stærkt hold og en ny styrket organisation. Hovedoverskriften for 2020 og frem mod valget bliver: At der skal være et alternativ. Altså et alternativ til borgmesteren, til socialdemokratiet og til plejer-løsningerne. Men vi skal gøre det konstruktiv og med holdning.

Har du lyst til at være med til at påvirke Middelfart kommune ind i det nye årti, så meld dig ind i Venstre og bliv en del af holdet: https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem

Jeg glæder mig til samarbejdet og ønsker alle et rigtigt glædeligt nytår.Venstres budgetændringer til 2020-forliget

Uncategorised Posted on 06 nov, 2019 10:34:35

Venstre har i år valgt at stå uden for budgetforliget. Det gør vi af flere grunde.

For det første fordi, vi står ved vores holdninger og ikke vil liste beslutninger, vi ikke synes, vi kan stå indefor med i et budgetforlig. Det gælder den milliondyre renovering af Vestre skole, hvor vi hverken tror på at beløbet eller visionen holder. Desuden har vi allerede en gang sagt nej til at flytte institutionen Perronen til Materialegården og ombygge for et meget stort beløb.

For det andet, så vil vi hellere bruge pengene på velfærd end mursten – når vi faktisk har råderummet til det. Derfor har vi lavet et alternativt forslag, der med få ændringer i budgetforliget giver plads til mere velfærd.

Hovedgrebet i vores ændringsforslag er, at vi flytter 10 mio. kr. fra anlæg til velfærd. Det kan vi fordi, vi ikke bruger så mange penge på renovering af Vestre skole og Perronen. Til gengæld er der blevet penge til at bevare nogle af de ting, vi ikke synes, der skulle spares på: pedelservice og vedligehold af skolerne, botilbud for unge tidligere misbrugere mm. Samtidig har vi fået penge til (forventeligt) at nå den anbefalede normering på daginstitutionerne (ekstra 5 mio. kr.) og til flere varme hænder i ældreplejen (4 mio. kr.)

På anlægssiden har vi gjort plads til, at Østre skole kan renoveres og udvides med plads til Vestre skole, til at finde et alternativ til Perronen og til flere af vores mærkesager. Det gælder fx flere penge til trafiksikkerhed og forskønnelse af landsbyer.

Vi er ellers enige om langt det meste i budgettet, men vil her gerne vise, at der er andre muligheder, og at vi ikke bare siger nej for at sige nej. Vi står ved vores holdninger og kommer med seriøse bud på nye løsninger.
Der ér et alternativ.1. behandling af budget 2020

Uncategorised Posted on 06 nov, 2019 10:18:04

Tale til 1. behandling af budgettet okt. 2019

Der er egentlig mange gode elementer i dette budgetforslag.  Penge til forbedringer for både de helt små, skoleelever og de ældre borgere. Vi er faktiske også ganske tilfredse med, at også vores ønsker om en øget indsats på SSP-området, et fokus på at forbedre normeringerne for de helt små og på afslutningen af Strib bibliotek også er med i det endelig forlig.

Selvfølgelig er der også knaster, som vi gerne ville have undværet, fx besparelserne på pedellerne og vedligehold på skolerne, men vi er tilfredse med, at Venstre gennem prioriteringer og ansvarlige tiltag gennem tiden har været med til at gøre indsatserne mulige.

Men to punkter gør, at Venstre ikke er en del af budgetforliget i år.

For det første så kan vi ikke se os selv i øjnene, hvis vi skulle forsvare at bruge i omegnen af 40 mio.  kr. i et byggeri, hvor alternativerne er lige for og både kvalitetsmæssigt og indholdsmæssigt bedre.

Der er heller ingen garantier for, at renoveringen af Vestre skole, som det her jo handler om, holder økonomien, da der er sået stor tvivl om projektet OG budgettet. Vi bryder os ikke om, det vi følte var hemmeligholdte miljørapporter og en atypisk bevillingsproces. Vi råbte vagt i gevær allerede sidste år – inden pengene skulle bruges.

For os handler det ikke om skolestruktur, eller om Vestre er en god skole. Vi er faktisk kede af den utryghed som diskussionen om byggeriet giver. Men da en renovering er en forudsætning for at drive skolen, så vil diskussionen nok altid vil ende her. Men for os handler det om at bruge borgernes penge mest fornuftigt.

Hvis vi virkelig vil investere i skoler for fremtiden, så skal vi også have modet til at tage de beslutninger, der kan bringe et samlet skolevæsen derhen, hvor vi ønsker dem.

At bruge næsten 40 mill. Kr. på at renovere en flersporet skole TIL en et-sporet skole, så den ikke har udviklingsmuligheder eller potentiale for vækst virker ikke fornuftigt for os. Når andre skoler har akut behov for mere plads, Og når man kan GÅ til et passende alternativ, uden at ødelægge et nærmiljø, så er det ikke fornuftigt og vi må sige nej tak.

Det andet punkt handler om ”projekt flytning af Perronen til materialegården”. Venstre stemte nej til projektet, da det skulle vedtages i byrådet fordi, vi synes processen var mangelfuld. Sagen måtte en tur tilbage i udvalgene, der var ikke præsenteret alternativer, og vi fandt ikke, at der var tilstrækkelig politisk indflydelse undervejs.

Desuden syntes vi, og det gør vi stadig, at værksteds-lokalerne og placeringen af en institution af denne type i et industrikvarter er uegnet, og gør projektet med ombygning og udbygning og tilpasninger alt alt for dyrt. Synergien til Materialegårdens medarbejdere synes heller ikke at være helt til stede.

Så heller ikke her kan vi se os selv i øjnene, hvis vi indirekte skulle stemme for noget, vi grundlæggende synes er forkert. Vi har i øvrigt et alternativt forslag klar.

En journalist har kaldt vores beslutning for en principbeslutning – det er nok heller ikke helt forkert sagt. Men det har heller aldrig skadet at stå ved sine holdninger, også når det bliver svært.