Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/script-loader.php on line 757 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/script-loader.php on line 757 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/script-loader.php on line 758 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/script-loader.php on line 758 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/load.php on line 926 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/theme.php on line 2360 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/script-loader.php:757) in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 716 Diverse – Regitze Tilma Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803
Blog Image

Regitze Tilma

Godt nytår 2017

Diverse Posted on 31 dec, 2017 10:40:08

Nytårshilsen

Når jeg ser tilbage på 2017, så bærer det naturligvis præg
af kommunalvalget, men en masse andre gode ting springer i øjnene.

Indvielsen af Rådhuset i Middelfart blev en festdag og de
tilhørende indsatser for byudvikling, der hvor rådhuse blev lukket, er der
brugt mange timer på. Samtidig ser vi planerne for Staurby Skov, Naturpark
Lillebælt og Middelfart Marina tage form.

Fælles for projekterne er, at de har en høj grad af
borgerinvolvering og frivillighed. Det vil vi se mere af. Et væsentligt element
i demokratiet er den frivillige indsats og ønsket om at præge sin verden. Det
gælder også, når vi taler om kommunens kerneopgaver: skoler, børnepasning,
ældrepleje, erhvervstiltag osv.

Et stort fokus for Venstre har netop været at sikre fokus på
kerneopgaverne, der ikke alle steder har levet op til forventningerne, og som
efter mange år med nødvendige besparelser behøver opmærksomhed og involvering
af dem, der bruger det hver dag.

Indtryk fra valgkampen gav et klart billede af, at den
virkelighed, vi ser som politikere ikke altid er den, brugerne ser. Vi byder et
velfærds-tjek velkomment.

Vi har meget at være stolte af i Middelfart Kommune,
noget der skal gøres mere ud af og nye tiltag skal fødes. Noget af det, vi i
Venstre ser frem til at tage fat på er trafiksikkerhedsanalysen, stiplanerne, sammensætningen
af en ny tilskudsmodel til foreningerne, styrkelse af nærdemokratiet og øget borgerinvolvering.
2018 bliver endnu et spændende år.

Rigtig godt nytår til alle.Middelfart Kommune år 2027

Diverse Posted on 17 nov, 2017 09:27:49

Jeg har en vision for Middelfart Kommune om 10 år. Til det
har jeg tegnet en tegning, der viser nogle af tankerne.

In put til tegningen er kommet fra dialog med borgere fra
hele kommunen, politiske debatter, temamøder med lokale venstrefolk og besøg
hos Lokaludvalg, foreninger, erhvervsfolk og andre med fingeren på pulsen
i Middelfart Kommune.

Først og fremmest ser jeg om 10 år Middelfart Kommune med
over 40.000 indbyggere – vi har fået hentet de seneste års haltende bosætning
og har fået markedsført de mindre bysamfund som sunde velfungerende
fællesskaber, centerbyerne som dynamiske centre, der nyder godt af halvtimes
driften på det velfungernede S-togsnet over Fyn, og sidst men ikke mindst, så
er Middelfart by blevet en attraktiv handelsby, der summer af kultur og
cafeliv.

Infrastruktur
Ud over det fynsk S-togsnet, der er blevet muligt efter den nye banelinje er
kommet godt i gang, så bindes Middelfart Kommune sammen med omverdenen af en
sekssporet motorvej, og vi er kommet os over nogle års byggerod. Det massive
byggeri, har dog også været godt for Middelfarts erhverv. Der kommet flere nye små
og store virksomheder til, andre er vokset – alle nyder de godt af den
borgerlige politik, der er ført i kommunen siden valget i 2017, hvor der blev
skrevet historie og kommunen blev ægte blå.

Innovationskultur
For med borgmesterposten er Venstres ideer til at udvikle en
innovationskultur blevet omdannet til virkelige tiltag. Innovationsundervisningen på skolerne,
hvor man lærer at ideudvikle og udleve sin skabertrang er blevet mere end bare
en emneuge, det er blevet et undervisningskoncept. Den foretagsomhed, som
børnene har udviklet er ikke blot blevet til nye opfindelser og virksomheder,
men har også kunnet mærkes i foreningsliv og skoler. Der er kortere fra ide til
handling.

Iværksætteri
I 2027 fejrer Middelfart
Erhvervscenter igen, at vi er blevet
årets iværksætterkommune. Det innovative skolesyn, innovative miljøer for de
helt unge, inddragelse af virksomheder, et innovations væksthus med synergi til
Erhvervscentret, etablering af en klimahøjskole i samarbejde med Universiteter
og udenlandske virksomheder – og mange andre tiltag har skabt helt et
“økosystem” af virksomheder og uddannelsessteder, der støtter hinanden på tværs
og gør noget af det, som Middelfart er bedst til, nemlig at samarbejde og skabe
netværk.

Erhverv
Middelfarts erhvervsliv var i nogle år udfordret af manglen på kvalificeret
arbejdskraft. Men flere års bosætningstiltag, samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner, forbedret infrastruktur og optimering af rammevilkår,
har sammen med ændrede pendlervaner, dyrkelse af netværk og synergier,
udvikling af erhvervssamarbejdet mod Odense og fokus på Trekantområdets styrker, har gavnet erhvervslivet i Middelfart
Kommune, der endda har prøvet at ligge nr. 1 i DIs erhvervsmålinger et par
gange. Den stærke personlige dialog og hurtige sagsbehandling er stadig en
styrke.

Trafiksikkerhed
På tegningen kan vi se, at Venstres valgløfter om at skrue op for
trafiksikkerheden over hele kommunen er blevet indfriet – der er etableret
flere cykelstier langs de trafikerede veje, og vi er godt på vej til at have et
sammenhængende stisystem, hvor særligt de sikre skoleveje har været prioriteret
sammen med en ny løsning på den kollektive trafik. Den er sammen med nye typer
busser og bestillingssystemer baseret på deleøkonomiske principper blevet langt
mere fleksibel og sikrer bosætning på landet.

Service og
foreningsliv
De mange nye, også yngre borgere stiller store krav til kommunen som
leverandør af service. Børnehaven med den ekstra lange åbningstid blev ikke brugt i Middelfart, men da den
blev etableret i Ejby, blev det en succes.

Også satsningen på et stærkt foreningsliv har givet bonus.
Opgradering af haller som centrum for sports og kulturliv, nedsættelse af
hallejen og en vision for bredde og eliteidræt har betydet, at foreningerne og
deres mange frivillige har kunnet fokusere på deres sport og ikke kun på at
tjene penge hjem til driften. Det har givet et løft og sat Middelfart Kommune
på landkortet i flere sportslige sammenhænge og flotte mesterskaber.

Skoler
På kortet er der tegnet, det der skal forestille nogle glade børn i en skole –
de har netop haft undervisning baseret på en innovativ tankegang, der ikke bare
giver kloge unger, men også motiverer flere til at tage ansvar og få gode
ideer.

Her ses en glad dreng, han er det man tidligere ville kalde
”inkluderet” – Inklusion var den største udfordring for skolerne i 2017, men er
nu erstattet af en tidlig indsats, pædagoger i undervisningen og et styrket
forældresamarbejde.

Eleverne er lige nu på vej til kodning – altså undervisning
i it-teknologi – de skal jo rustes godt til arbejdsmarkedet.

Den ene elev har en guitar i hånden, det har han fordi, han
bagefter skal til undervisning i musikskolen. For om 10 år er ventelisterne til
bl.a. guitar afskaffet, og Middelfarts satsning på det kreative, musikalske
miljø har betydet, at flere lokale bands er slået igennem, og lige nu brager
igennem internationalt. Dét har også været med til at sætte Middelfart på turismelandkortet.

Turisme og
udviklingsmuligheder
Og turisme er da også blevet et stort erhverv i Middelfart anno 2027, hvor
der er satset meget mere på de unikke vilkår for marsvin, den smukke natur og
den aktive fritid – Dét sammen med en satsning på klima og teknologi på et højt
niveau har givet nye udviklingsmuligheder for Middelfart Kommune.

Tilknytning af universitetet, etablering af en klimahøjskole
sammen med udviklingen af innovationsmiljøer helt ned i folkeskolen har betydet
en kulturændring, der har sat gang i et kreativt og nyskabende miljø, der
tiltrækker nye borgere, men også at flere bliver boende. Undervisning på
distancen er ikke længere ualmindeligt – det handler mere om, hvor man kan bo
godt og få udfordringer i fritiden.

Boliger og
fællesskaber
Derfor er der også bygget flere ungeboliger, fokuseret på aktiviteter og
miljøer for de nye kreative, men også krævende unge borgere i 20’erne. Samtidig
er der udstykket til boliger i de attraktive landsbyer, der har fællesskaber og
plads til det unikke som styrke, og der er satset på den tilgængelige natur.

I det hele taget, så har landsbyerne gennemgået et bygge og
renoveringsboom i 2027. De første tiltag på selvkørende biler betyder, at man
kan arbejde under transporten, så afstanden betyder nu mindre. Valget af bolig
afgøres mere af beliggenhed, serviceniveau, fritidsmuligheder og fællesskaber.

Ungemiljø
Middelfart Kommune har i år 2027 en voksende gruppe af unge, der har fundet
deres kreative fristed i musik og innovationsmiljøet. Etableringen af flere
attraktive boliger for unge, et trygt natteliv og rammer til at fremme de
kreative ideer har sammen med et lyttende byråd, der har involveret de unge og
givet dem plads til medbestemmelse betydet, at kommunen har fået en status som
den kreative by. Den attraktive beliggenhed, med gode pendlermuligheder gør det nemt, at være unge og på farten.


Ældre
Samtidig har flere og flere ældre ønsket at blive boende i nærmiljøet, men
i ældrevenlige boliger. De aktive seniorer er et stort aktiv for
lokalsamfundene. De er engagerede, samfundsbevidste, frivillige kræfter, der
gør en stor indsats for fællesskabet, der til gengæld giver selskab og en
hjælpende hånd. Oldekoller eller lignende seniorfællesskaber er tilbud i langt
de fleste landsbyer i 2027.

En gang talte man om rengøring en gang hver anden eller tredje
uge, nu klarer robotter det fysiske arbejde, så der i stedet er tid til omsorg.
Desuden er der indført ”lyttetid”, som er ekstra tid til lige det, den ældre
gerne vil have lavet – selv om det bare er en snak. Indsatser og investering i
den individuelle velfærd har vist sig, at være en god investering, da de ældre
og deres pårørende er mere tilfredse og mindre syge.

Det er altid svært at spå om fremtiden. Men øvelsen i at
tænke sig ud i fremtiden og kigge tilbage er sund, fordi man dermed ser ud over
de praktiske problemer og processer.

Men succes kommer ikke af sig selv. For at nå succeserne i
fremtiden skal der tænkes i borgerinddragelse og politiske processer, så vi
opnår den rette kombination af engagement og ejerskab med plads til politiske
visioner og ansvarlig økonomisk styring.

Velkommen tilbage til 2017 – lad os sammen nå målene for
fremtiden.

Se også visionstegningen her:Venstres kandidatliste til kommunalvalg 2017

Diverse Posted on 27 apr, 2017 22:36:42

I aftes blev der afholdt opstillingsmøder i kommunens to Venstre foreninger. Derfor er jeg stolt over at kunne præsentere følgende kandidater på Venstres liste:

1. Regitze Tilma – spidskandidat
2. Kim Lund – Gelsted
3. Christian Kromann – Middelfart
4. Kaj Pilegaard – Brenderup
5. Karin Riishede – Strib
6. Bo Juul Nielsen – Nr. Åby
7. Alex Bruun – Skrillinge
8. Helge Strandgaard – Husby-Tanderup
9. Uffe Klinkby – Vejlby
10. Jens Christian Fonnesbech – Asperup
11. Kent Mosgård – Middelfart
12. Ole Høyer – Middelfart
13. Eskild Gormsen – Brenderup
14. Marc Melgaard – Røjle Skov
15. Betina Lundby – Roerslev

Listen er foreløbig, da det stadig er muligt for nye kandidater at komme til.

Jeg ser frem til samarbejdet med disse skønne, engagerede mennesker, der alle ønsker at gøre en forskel for vores kommune. Tag godt imod demEn nytårshilsen med tak for i år

Diverse Posted on 28 dec, 2016 15:55:36

2016
går på hæld og det er tid til et lille tilbageblik på året, der gik.

2016
startede med en kamp for Middelfart Sygehus, der heldigvis endte med ikke at
blive lukket. Sagen viste, at lokalpolitik hurtigt kan blive påvirket af
regionale og nationale sager, hvilket vi har set en del af i år. Både
togføringen over Fyn, hvor Venstre lokalt har talt for en nordlig togføring, og
kampen for en gennemførelse af det tredje motorvejsspor over Fyn, har betydet
løbende kontakt til folketingspolitikere og ministre. Vi har lokalt haft besøg
af flere ministre, og har nydt godt af, at Lars Christian Lilleholts netværk og
engagement. Også Regionsrådsformand, Stefanie Lose har haft lagt vejen forbi.

Budget med fingreaftryk
Budgettet
for 2017 blev et budget for bosætning og erhverv. Venstre kæmpede bl.a. for at fjerne
de værste besparelser på skoleområdet, at bevare klubberne i lokalområderne og
det lykkedes at bevare Føns børnehave. Det blev desuden til et omfattende
skolerenoveringsprogram – alt sammen til gavn for bosætningen.

I
budgettet fik vi desuden styrket virksomhedsindsatsen
– fx blev der penge til Erhvervscentrets arbejde med
produktionsvirksomheder, til en ny pulje til innovation- og iværksætterkraft og
til fortsættelsen af puljen til landdistrikter, der kan geare lokale tiltag.
Alt sammen noget, der bringer muligheder for arbejdspladser og innovation med
sig.

Vi
havde naturligvis også gerne set en fjernelse af byggesagsgebyret, men med den
flotte placering, kommunen fik i endnu en erhvervsvenlighedsundersøgelse kunne
dét ikke få opbakning. Men vi kæmper videre.

Bosætning og turisme
Udviklingen
at Staurby Skov tog fart i 2016. Skoven skal være en aktivitetsskov, der er
tiltænkt en rolle som bosætningsmagnet og udflugtsmål for turister. Der er sat
mange initiativer i gang for at udbrede kendskabet til Middelfart og kommunens
mange herligheder. Kommunens stiplan, der rummer både transportstier og
rekreative stier har skabt en del røre rundt omkring. Mange er glade, andre
mere skeptiske og er bange for konsekvenserne. Venstre kæmper for de frivillige
aftaler og de fornuftige løsninger. Adgang til naturen er et vigtigt
bosætningsparameter, men det må ikke være på bekostning af en afskaffelse af
ejendomsretten.

Der
er flere prestigeprojekter i gang end nogensinde før: Klimaby, Klimahavn,
Marinaplan og Rådhusbyggeri. Måske fornemmer man, at en ældre borgmester gerne
vil sætte sine spor ud i fremtiden, inden han går af. I Venstre tænker vi, at
det er ved at være tid til at fokusere på de kommunale kerneopgaver og sikre
serviceniveauerne på det, der virkelig betyder noget.

2017 – et valgår
2017 bliver et
spændende valgår. Vi nåede lige at sætte iværksætteri på dagordenen i 2016 og
fik sat både tanker og initiativer i gang de rigtige steder – det arbejder vi
videre med i 2017. Der er allerede et stort arbejde i gang, der skal bringe
Venstre helt ind i det nye borgmesterkontor.

Jeg
vil gerne takke for det engagement, jeg har mødt alle steder, jeg er kommet gennem 2016. Der findes uendeligt mange personlige ressourcer i kommunens borgere, der arbejder for det, der betyder noget for dem.

Året startede med kampen for
sygehuset og sluttede med kampen om brostene. Næste år bliver en kamp om
borgmesterposten – og jeg glæder mig til at kæmpe for det, der betyder noget med jer.

Rigtig
godt nytår.Staurby Skov

Diverse Posted on 31 jul, 2016 18:16:22

Jeg har valgt at deltage i udviklingen af Staurby Skov,
fordi jeg mener det er et vigtigt område for Middelfart Kommune. Flere
undersøgelser viser, at bynær natur, adgang til naturen og aktiviteter i
naturen er parametre, der ligger allerøverst på listen, når man skal bosætte
sig.

Staurby Skov kan alt dette og har potentialet til at blive
en bosætningsmagnet lige midt mellem de to største byer i kommunen. Middelfart
Kommune har brug for et bosætningsboost, så vi kan fortsætte med at udvikle os
i en positiv retning.

Jeg ser Staurby Skov som en aktivitetsskov, der er mere
rough og langt mindre pussenusset end Hindsgavl Halvøen, der på rekordtid er
blevet en aktivitetsmagnet og ofte er overfyldt med folk.

Jeg glæder mig til arbejdet og til at se hvad, det såkaldte
STAU-udvalg, og brugergrupperne omkring det kommer frem til.Stop hykleriet om omprioriteringsbidraget

Diverse Posted on 19 maj, 2016 20:25:05

Jeg kan ikke sige, at jeg synes regeringens omprioriteringsbidrag er en god
ide. At beskylde kommunerne for ikke at have effektiviseret de sidste mange år,
og samtidig så tvivl om økonomien for det kommende år, er urimeligt og, i min verden,
meget lidt liberalt. Som liberal kæmper jeg for, at beslutningerne træffes så
tæt på borgerne som muligt.

Når det er sagt, så kan jeg ikke undlade at bemærke hykleriet fra rød blok,
der helt har glemt, at SR-regeringen nedsatte den kommunale serviceramme med 3
mia.kr. fra 2012-2015, hvilket altså betyder, at kommunerne i 2016 har 500 mio.
kr. mere at gøre godt med end i 2015. Forskellen er, at SR-regeringen ikke
kaldte besparelsen et navn – det var et vilkår, og de sendte ikke pengene
direkte tilbage til kommunerne…Nye skoletal er et supplement og et udviklingsværktøj

Diverse Posted on 08 feb, 2016 22:22:08

Undervisningsministeren offentliggjorde for nylig
ministeriets tal for Danmarks folkeskoler for at give alle adgang til brugbare
informationer.

Venstre er generelt for en høj grad af åbenhed og ser disse
nye tal som både et arbejdsredskab og et udviklingsværktøj.

Lærere, ledere, politikere og forældre kan bruge tallene til
at målrette indsatser på skolerne, så udviklingen på folkeskolerne er baseret
på en kvalificeret baggrund og ikke en fornemmelse.

Desuden kan forældre bruge det til at kvalificere deres valg
af skole, ud over den, de har brugt hele tiden med mund til mund metoden og
åben skole besøg, hvor man fornemmer atmosfæreren og hører andres vurderinger.

Tallene skal altså ikke stå alene, men bruges som
arbejdsredskab for skolebestyrelser, ledelse, lærere m.fl. og kan samtidig
supplere forældrenes beslutningsgrundlag.

Det er en styrke ved disse statistikker, at skolelederne har
mulighed for at kommentere på tallene, da statistikker kan være ganske
utaknemmelige og i nogle tilfælde misvisende, hvis fx sammenligningsgrundlagets
ikke er det samme.Længe leve hverdagens frie valg

Diverse Posted on 28 jan, 2016 13:03:50

I Randers vedtog byrådet, at alle kommunens daginstitutioner
skal servere svinekød. Den type beslutninger, der regulerer institutionernes
hverdag og mindsker forældrebestyrelsernes frihed, ser Venstre i Middelfart
ikke positivt på.

Vores grundholdning er, at beslutningerne tages bedst så tæt
på de berørte borgere som muligt, og at der på så mange områder som muligt skal
være et frit valg. Vi har nogle kompetente og meget engagerede
forældrebestyrelser, der ved hvad der er bedst for deres barn i deres
institution. Derfor skal byrådene ikke regulere, om der skal være svinekød,
økologi eller noget helt tredje på bordet, men overlade den type beslutninger
til hverdagens engagerende forældre.Venstre-regeringen sparer ikke på børnene

Diverse Posted on 01 okt, 2015 22:00:54

Der
er tale om en misforståelse, når SF udtaler i medierne (Jyllandsposten d. 28.
september), at regeringen skrotter ekstramidler til flere pædagoger.

Regeringen
fjerner ikke de 250 mio. årligt, der blev afsat i Finansloven 2015 til et løft
af dagtilbudsområdet. Midlerne er afsat permanent i
finansloven og fungerer i 2015 og 2016 som en ansøgningspulje, som
kommunerne har kunnet søge. Midlerne vil fra 2017 og frem overgå til
kommunernes bloktilskud og dermed stadig komme børnene til gode.

Herudover
afsatte SR regeringen på Finansloven 2012 500 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til
bedre kvalitet i dagtilbud, herunder bedre normeringer. Midlerne indgår stadig
i kommunernes bloktilskud og fordeles mellem kommunerne i forhold til den
enkelte kommunes andel af 0-5 årige.

Så Venstre
sparer ikke på børnene – tvært i mod.Budget med fordele for velfærd og erhverv

Diverse Posted on 06 sep, 2015 22:33:51

Et samlet byråd har netop vedtaget et budget for 2016, hvor
både erhvervsvilkår og velfærd forbedres.

Det har længe været et ønske for Venstre at afskaffe dækningsafgiften helt,
hvilket nu er sket.
Samtidig har det været vigtigt for Venstre at styrke kommunens økonomi og give
plads til udvikling af Byrådets visioner. Derfor er vi glade for, at der er
blevet plads til både udvikling af Marinaen, fortsættelse af skolerenoveringerne,
forskønnelse af landbymiljøer, udbygning af rekreative stier og byudvikling.

Et stort ønske for Venstre har været at bevare og endda forbedre
serviceniveauerne i Middelfart Kommune for at styrke bosætnings-potentialet.
Det er lykkes bl.a. gennem øgede normeringer på ældreområdet og at stoppe
besparelserne på inklusionsområdet. Her er det væsentligt for aftalen, at der
sker en evaluering af den nuværende inklusions-indsats og, at der sker en klar
kommunikation om mål og metoder, økonomi og resultater.

Venstre havde gerne set Budget 2016 med en stærkere
erhvervsprofil, hvor også byggesags-gebyrerne var blevet afskaffet, men partierne
er enige om, at iværksætteri og entreprenørskab skal udvikles mellem
uddannelsestilbud og virksomheder bl.a. gennem læring fra kommunens mange
projekter for grøn omstilling.

Budget 2016 er et budget i økonomisk balance, der giver Middelfart
Kommune et stabilt afsæt til at møde de store økonomiske udfordringer, vi står
overfor de kommende år.Ikke den rette løsning til Kulgrunden

Diverse Posted on 28 maj, 2015 22:05:00

Desværre så lykkedes det ikke Michael Nissen
at finde den rette løsning for Kulgrunden i denne omgang. Vi havde ellers
håbet, at vi nu kunne få udviklet en af de flotteste arealer i Middelfart by på
en fornuftig og sammenhængende måde.

Ikke den rette løsning
Men forslaget ville betyde en
ændring af lokalplanen, der som konsekvens ville give meget dårligere vilkår
for ADP havnen og kommunens største arbejdsplads ITW, der i forvejen er
udfordret af beboelse tæt på. Samtidig ville et byggeri i den foreslåede højde og
udformning betyde en dramatisk ændring af den byplanlægningen langs
havnen, som vi for nogle år siden fik en pris for og samtidig afskære
offentligheden for fri og uhindret adgang til havnefronten. Det ville være
ærgerligt.

Åbne for nye forslag
Venstre gik til mødet med Nissen og hans arkitekt med en positiv
indstilling og håbet om, at forslaget kunne vise nye muligheder for udvikling
af byen og skabe et sammenspil til resten af byen og visionerne i det byggeri,
der er undervejs. Det lykkedes ikke denne gang, men der er endnu mange veje at
gå og interessante muligheder at afprøve.

Dobbeltmoral
Vi kan dog ikke undgå at synes, at det er noget dobbeltmoralsk af
borgmesteren, når han i avisen i dag siger ”vi må være tro mod vores planer”, når
han netop har givet dispensation fra lokalplanen til Cafe Razz i den anden ende
af havnen. Dette var Venstre imod, netop fordi man undergravede lokalplanernes
troværdighed.Venstre, De Radikale og iværksætterne

Diverse Posted on 14 apr, 2015 19:00:27

Pressemeddelelse fra Venstre og Radikale Venstre:

Vækst og fremgang er vigtig for både Venstre og Det Radikale
Venstre. Derfor interesserer vi os for innovation og iværksætteri i Middelfart
Kommune. Vi ønsker at styrke indsatsen på dette område, så vi giver de optimale
rammer for de innovative kræfter, der ønsker at satse på fremtiden.

Skal vi styrke det kreative, iderige Middelfart, så må vi gøre en indsats for,
at ideudvikling, iværksætteri, kreativitet og opfindsomhed bliver en del af
vores kultur. En kultur eller en holdning, der kan mærkes både i skolen,
fritidslivet og ungdomsmiljøet, men især i arbejdet omkring erhvervsudvikling.

For at skabe opmærksomhed på forhold og forventninger til det at starte egen
virksomhed i Middelfart Kommune, inviterer Venstre og Det Radikale Venstre
derfor til en aften i iværksætteriets tegn. Her skal vi i kreative rammer høre
nærmere om, hvad der driver iværksættere og hvordan vi hjælper dem bedst på
vej, så vi får skabt nye arbejdspladser og tiltrukket de iderige, arbejdsomme
mennesker til kommunen. Alt sammen for at vi sammen opnår vækst, bosætning og
arbejdspladser for fremtiden. Det sker den 13. april kl. 19.00 på Galleri
Korsbjerg. Alle er velkomne.Generationsskifte med solid erfaring

Diverse Posted on 18 feb, 2015 21:34:46

Præsentation før valg til Venstres spidskandidat i Venstres Medlemsblad

Jeg er nu
klar til at stå i spidsen for Venstre og for Middelfart Kommune. Der er endnu
så mange områder, perspektiver og gode ideer, der skal virkeliggøres i
Middelfart Kommune, som jeg gerne vil stå i spidsen for. Så efter mange
opfordringer har jeg besluttet mig for, at nu skal det prøves.

Regitze
Jeg er 38
år, leder af en kommunikations-afdeling i en større it-virksomhed. Jeg er gift med
landmand Erik Sørensen og sammen har vi tre piger på 7, 11 og 12 år. Vi bor
lidt uden for Strib.

Jeg startede
som aktiv i VU for 20 år siden og har været aktiv i Venstre siden jeg flyttede
hertil i 2001. Jeg har været medlem af Byrådet i Middelfart siden 2006, hvor
den nye Middelfart kommune blev til. Her har jeg især sat mine liberale fingeraftryk
på områderne for børn og unge, skoler samt foreningslivet, og har været med i
de afgørende forhandlinger i Økonomiudvalget de sidste fem år.

Jeg har erfaringerne,
netværket og den politiske tæft, der skal til for at få gennemført Venstres
mærkesager.

Holdninger og kant
Venstre skal
have mere kant, mere kommunikation om sine indsatser og skal tydeliggøre sine
fingeraftryk. Men jeg vil fortsætte den samarbejdende linje i Byrådet – det kommer
både Venstre og Middelfart Kommune længst med.

Jeg lægger
stor vægt på inddragelse af Venstres medlemmer. Derfor skal der i samarbejde
med organisationen sættes nye mål for samarbejdet, informationen og
politikudviklingen mellem byrådsgruppen og medlemmerne. Jeg vil stå for en ny
måde at lede og arbejde på i Venstres byrådsgruppe.

Jeg vil have
fokus på vores erhvervsvilkår: Det handler ikke blot om at afskaffe
byggesagsgebyrer og dækningsafgift, men også om at skabe en iværksætterkultur,
der starter i skolerne, breder sig i forenings- og erhvervsliv og ender med
bosætning, arbejdspladser og udvikling. I dag går indsatserne simpelthen for
langsomt.

Et sted,
hvor jeg har altid har holdt fanen højt er i spørgsmålet om det frie valg. Der
skal være noget at vælge imellem og kommunens tilbud skal kunne matche og tåle
konkurrence.

Vi skal have
styrket kommunens folkeskoler. Vi har skoler, der ligger middel til under
middel i målinger på undervisningseffekt. Det kan vi gøre bedre, og der ligger
et stort, men spændende arbejde i at få implementeret skolereformen, så vi får
alle dens kvaliteter med.

Vil du vide mere?
Du kan læse nærmere om holdninger og mærkesager på www.RegitzeTilma.dk, og
følge mig og min færden på Facebook, Twitter og Instagram.Nyt bycenter i Middelfart

Diverse Posted on 18 feb, 2015 21:30:03

Det er et af de helt særlige og ambitiøse projekter, der lige nu er i
gang i Middelfart midtby.

Lige siden kommune-sammenlægningen har debatten om samlingen af rådhusene
været i gang. Er det centralisering eller effektivisering?

Med personlige erfaringer fra delte arbejdspladser kan jeg kun
argumentere for effektiviserings-princippet. Meget er muligt gennem
distancearbejde og videoopkobling, men det optimale og mest økonomiske over
Middelfarts, trods alt, beskedne afstande er altså et samlet rådhus.
Investeringen skal også sættes i forhold til ineffektiv kørselstid, en ellers
større renovering af eksisterende rådhuse og gevinsterne ved det nyt moderne
byggeri. Og så er der hele fremtidsperspektivet i midtbyen, der muligvis ikke
havde været muligt uden rådhus-delen.

Mere ud af fordelen
Middelfart
kommunes fordel er netop størrelsen, der stadig er overskuelig, så et effektivt
samarbejde kan gennemføres, men kommunen er stadig stor nok til at få synergi
ud af det. Skal vi have mere ud af denne fordel, så skal rådhuset samles på én
effektfuld adresse.

Ambitiøst og lokalt
Det
vindende projekt indeholder et moderne energivenligt rådhus, nogle velbeliggende
butikker, der kan fremtidssikre Middelfart som handelsby og ca. 50 attraktive
boliger, der kan styrke bosætning og livet i byen. Et ambitiøst projekt med
fremtidsperspektiver, vi kan være stolte af.

Lokale investorer
Som en understregning af Middelfarts styrke og handlekraft, så er det lykkedes
at løfte projektet i et samarbejde bestående udelukkende af lokale investorer –
det er virkelig stærkt.

Middelfart Sparekasse og Brugsforeningen for Middelfart og Omegn har
dannet selskabet Kulturøens Bycenter A/S, der bliver ejer af de 3000 kvm. butikker.
Middelfart Kommune bliver ejer af rådhuset på knap 8000 kvm. Hertil kommer at
et lokalt konsortium bestående af Torben Østergaard Nielsen, Bent Jensen og 5e
bliver ejer af de ca. 6000 kvm. boliger.Budgetforlig med liberale toner

Diverse Posted on 08 sep, 2014 21:31:51

I aftes underskrev byrådet i Middelfart budgetforliget for 2015.

Venstre er glad for at det lykkes at halvere dækningafgiften over to år, så vi kan blive endnu mere erhvervsvenlige. Det spiller godt sammen med en ordning med ekstra lang åbningstid i en af de kommunale børnehaver og en ambitiøs satsning på turisme.

Budgettet rummer også en ambitiøs plan for renovering af skoler og børnehaver i hele kommunen, samtidig er der lyttet til lokalsamfundene, der har ønsket flere penge til stisystemer og trafiksikkerhed.

Venstre har med dette forlig også godkendt den endelige finansiering og beslutning om at bygge et rådhus i Middelfart. Den endelige udformning fastlægges senere i samarbejde med repræsentanter for Middelfart Handel og investorer i boligbyggeriet.

Der er naturligvis både sure og søde ting i årets forlig, som Enhedslisten ikke har ønsket at være en del af. Men Venstre ser gode liberale tiltag, der gavner både erhvervsliv, handelsliv, bosætning og børnefamilier.Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Næste »
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/d/c/4/regitzetilma.dk/httpd.www/blog/wp-includes/formatting.php on line 4803