byrådsmøde 20. sep. 2021

Venstre er med i årets budgetforlig. Det er vi fordi, vi har kunnet sætte vores præg på et budget, der kigger frem, udvikler og sætter retning. Det er et budget, der retter op på skævheder på specialområdet og gør det forhåbentligt nemmere at holde budgettet, hvilket er forudsætningen for en stabil velfærd på alle de øvrige områder.

Vi ser budgettet her med mange gode tiltag, som det nye byråd kan arbejde videre med.

For venstre har velfærdsområdet være meget vigtigt.

Der er fx flere penge både til skoler, børn, unge og ældre – det betyder, at

  •  der er noget at arbejde med i velfærdsaftalen, der i Middelfart hedder ”fremtidens ældreliv”,
  • Der er flere hænder til børnehaverne, en ny børnehave på vej – og som venstre bla har ønsket, så vil der blive arbejdet med en ny tildelingsmodel.
  • Der er en fortsat udvikling af skolerne både med renoveringer og indhold i strategien – og det uden den stigning i SFO prisen, eller besparelser på Skrillingeskolen, der ellers var lagt op til
  • Og så glæder vi os over, at der i år er et særligt fokus på at styrke fritids- og foreningslivet og at kommunens unge mennesker får flere muligheder.

Vores forslag om at forsætte med sommeraktiviteterne for de unge er kommet med, men vi havde gerne set en mere sammenhængende indsats, hvor vi får lyttet til de unge selv.

Men der var ikke opbakning til vores forslag om et §17,4 ungeudvalg, eller til at skabe mødesteder for unge over hele kommunen.

Til gengæld er der blevet plads til et forsøg med en Kulturskole – der satser bredt på både nye og eksisterende kulturelle og kreative fag for børn og unge – navnet vil vi dog gerne arbejde videre med – Kulturskole lyder ikke som noget alle unge vil ønske at være en del af i deres fritid.

Budgettet indeholder også en række erhvervsvenlige tiltag, bl.a.

  • flere medarbejdere til at lave lokalplaner, hvilket er stærkt tiltrængt og
  • en satsning på erhvervslivets involvering i et midlertidigt udvalg om energirenoveringer- og energibesparende tiltag.

I Venstre arbejder vi for, at den grønne omstilling bliver markedsdrevet og borgerorienteret – det må kunne rummes i dette udvalg.

Vi havde dog gerne set, at der var blevet plads i anlægsbudgettet til en forlængelse af Fynsvej, så vi kunne trække flere virksomheder til lidt hurtigere.

Der er naturligvis også en pris for at gå med i budgetforliget – det er jo altid lidt give and take.

De største kameler vi har måtte sluge, er nogle af de mange penge – hele 1,2 mio kr., der lidt fluffy er delt ud til biodiversitetspuljer og ekstra 750.000 kr til klimafolkemødet, der gives oven i de 2 mio. kr. vi allerede giver.

Det er ikke fordi, vi vil lukke ned for Klimafolkemødet. Men vi mener, at det bør være mere for at involvere de lokale borgere.

Klimafolkemødet skal, ud over at være af national interesse, også have en lokal berettigelse. Det er den retning, vi ønsker klimafolkemødet skal udvikle sig i – og bl.a. det, vi forventer, at pengene bruges til.

Et andet væsentligt punkt for Venstre har været trafiksikkerhedsarbejdet. Vi har arbejdet for, at der skulle være et fokus på trafiksikkerhed og sikre skoleveje.

Der ér kommet penge til trafiksikkerhed, men vi er lidt kede af, at der ikke er blevet mere til alle de mange mindre trafiksikkerhedsløsninger, som borgerne har ønsket sig. Når man blot forlænger de 1,1 mio. kr. der var i forvejen på området – ja så går arbejdet bare langsomt og uden den borgerinvolvering, vi ellers godt kunne ønske os.

Der er til gengæld en række store projekter på vej – f.eks. en cykelsti mellem Brenderup og Ejby og trafiksikring af et par uheldsbelastede kryds. Men vi arbejder videre med de midler, der er i bla. stiprojekterne. Vi håber, at kunne skabe mere sammenhængende cykelstier over hele kommunen.

Vi ser budget 2022 som en styrkelse af kommunens kerneopgaver og med en lang række tiltag, der vil gavne bosætning, lokalsamfund, foreningsliv og erhvervsliv.

Vi videresender hermed budgettet til andenbehandling.

Venstres ønsker var:

– fjerne beskatningen, der rammer vores lokale uddannelsesinstitutioner – kom med

– bevare puljen til velfærdsteknologi – det er forebyggelse og fremtidens frihed – er med i puljen til ældreområdet

– ikke ansætte to mere i jobcenteret – arbejdsløsheden er jo lav – kom ikke med

– ikke spare på Skrillingeskolen – kom med

– arbejde på, at tildelingsmodellen på børneområdet bliver revurderet ,og at der bliver sat penge af til ekstra hænder. – kom med

– have fokus på unge – vi ønsker at bevare sommeraktiviteter, skabe væresteder for unge i hele kommunen og – kom med

– nedsætte et ungeudvalg i næste byrådsperiode for at vide, hvad det er, de unge vil – kom ikke med

– have en borgerservicebus, der skal køre kommunen rundt og servicere borgerne, der hvor, de er – kom ikke med

– udsætte Marinaplanerne lidt og i stedet skubbe omfartsvejen ved Strib frem for at undgå trængsel og unødig trafik i landsbyerne – arbejdet med fondsøgning afklares først. stadig en mulighed at udsætte planerne. Omfartsvejen i Strib bliver forundersøgt i 2022.

– planlægge en forlængelse af Fynsvej for at fremme salget af erhvervsjord – kom ikke med

– have flere penge til trafiksikkerhed i hele kommunen og evt. genbesøge stiplanen for at få mere sammenhænge i veje og stier – kom ikke med