Venstre var ikke med i budget 2020. Vi blev derfor ikke inviteret til forhandlinger om at bruge overskuddet på 19,5 mio. kr. Men vi har naturligvis et bud på, hvad pengene skulle være brugt til.

Vores fokus er på foreninger, stærke lokalsamfund, trafiksikkerhed, mødesteder for unge, opgradering af fortove og legepladser og så at lægge planer for fremtidens erhvervsliv.

Vores tiltag bunder i et ønske om udvikling i hele kommunen, men også at støtte lokale initiativer og ideer, der får fællesskaber til at gro.

Frivilligcenter: 5,1 mio.
–  vi arbejder for gode forhold for de frivillige og foreningerne, der gør et stort stykke socialt og sundhedsmæssigt stykke arbejde, vi alle nyder godt af, derfor foreslår vi, at huset på P.V. Tuxens vej købes og indrettes til frivilligcenter og mødested for foreninger  
Trafiksikkerhedstiltag over hele kommunen: 5 mio.
Vi arbejder for flere penge til trafiksikkerhed generelt, men med dette kan vi komme flere borgere i møde med deres indsendte trafiksikkerhedsønsker. Vi prioriterer skoleveje først.  
Plan for sammenhængende cykelstier: 0,5 mio.
Udarbejdelse af en plan for cykelstier, der gavner trafiksikkerhed og sundhed. Vi ser gerne, at de til sammen danner sammenhængende ruter til gavn for lokalsamfundene. Planen først og så skal midlerne til anlæg findes over flere år.  
Tiltag for unge i hele kommunen: 1 mio.
Vi arbejder for, at der afsættes en pulje, så lokalområderne kan få finansieret mindre anlæg og indretning af lokaler, så unge har et sted at samles – det kunne være opgradering af et ikke længere benyttet testlokale i Gelsted eller boldspilsfaciliteter på p-pladser, hvor der ikke holder biler om aftenen.  
Projekt lokale nyttehaver: 0,3 mio.
Vi arbejder for, at det grønne flytter ind, men også at det giver nytte. Derfor vil vi gerne søsætte et projekt, hvor man lokalt kan få støtte til plantning af fx solbærbuske, æbletræer, højbede, sansehaver mm .– det kræver lokalt ejerskab og pasning, men kan fremme biodiversitet, fællesskab og sundhed  
Fortovs-renoveringer: 2 mio.
Vi arbejder for, at standarden på fortove i kommunen hæves og at hajtænder og vognbanestriber genoptegnes.  
Opgradering af legepladser på skoler og børnehaver: 2 mio.
Vi arbejder for, at legepladser ved skoler og børnehaver får et tiltrængt løft, så børnene får glæde af dem i løbet af dagen, men hvor man også kan bruge dem lokalt, når institutionen er lukket (hvis muligt)  
Sommerbus rutefart: 0,8 mio.
Vi arbejder for at indsætte en sommerbus (el-bus), der kan betjene turister og lokale i rutefart mellem Strib, Banegården, Clay og Marinaen. Er det en succes kan det udvides med ruter i f.eks. Brenderup, Harndrup m.fl.  
Strategi for fremtidens erhvervsjord: 0,5 mio.
Vi arbejder for, at Middelfart kommune er klar til fremtiden, når det gælder erhverv og landbrug. Derfor vil vi have udarbejdet en klar strategi for jordkøb til erhverv og byttejord til landbrug.
I alt 17,2 mio. kr.
Restbeløbet på 2,3 mio. kr. gemmes til anlægspriserne normaliseret eller projekter, der savner medfinansiering er klar.

Venstres byrådsgruppe