Læserbrev i Fyens stiftstidende nov. 2020

I P4 den 3. november, siger Johannes Lundsfryd, at en udrulning af fjernvarme til Strib er besluttet af et enigt byråd. Dette er ikke korrekt. Byrådet har nikket til, at vi vil undersøge mulighederne og hjælpe projektet på vej, hvis borgerne ønsker det. Men det er vigtigt for Venstre, at der er et frit valg på et oplyst grundlag.

Desuden konkluderer Johannes Lundsfryd, at fjernvarmeløsningen er den bedste for både samfundsøkonomi og klima. Det synes vi er for alt for tidlig at konkludere.

For det første, så er projektforslaget for fjernvarme endnu ikke udfærdiget, og derfor kan der endnu ikke drages den konklusion, at et valg af fjernvarme er den samfundsmæssige økonomisk bedste løsning. Det kan vi kun forvente, at det er.

For det andet, kan man ikke uden videre konkludere, at fjernvarme er den bedste løsning for klimaet. For ved et valg af en varmepumpeløsning, vil der slet ikke være tale om partikeludledning til skade for klimaet. Det vil skulle indgå i et større regnskab og her er antallet af tilsluttede naturligvis en del af regnestykket. Fjernvarme-projektet kræver, at halvdelen af området tilslutter sig for, at det kan betale sig.

En eventuel byråds-beslutning om udrulning af fjernvarme har den afledte konsekvens, at de borgere, der satser på en varmepumpe, ikke vil kunne opnå tilskud hertil. Men samtidig, så er der også kun et lille vindue for at opnå tilskud til fjernvarmen.

Skal man have del i fjernvarmetilskuddet, så skal byrådet give mulighed for det med en

beslutning i februar 2021. Det er er om meget kort tid, og kan betyde en del økonomisk for den enkelte husstand.

Derfor kan vi kun opfordre til, at borgerne i de områder i Strib og Middelfart, der skal have udfaset deres gasfyr, får taget en beslutning eller sat sig ind i mulighederne inden så længe, mens der stadig er et frit valg.

Karin Riishede, medlem af økonomiudvalget for Venstre og Regitze Tilma, Borgmesterkandidat for Venstre