Oplæg til møde for delebils-interesserede med Middelfart Sparekasse som vært i februar 2020

Jeg har lovet som en indledning til dette møde at sige noget om, hvad Middelfart Kommune kan bidrage med i denne forbindelse og lidt om, hvad vi allerede gør for transport.

MFK med en række forpligtelser i forhold til offentlig transport.  Her er vi heldige at have en central tog-bane lige gennem kommunen. Den suppleres med busser til og fra lokalsamfundene – men fælles for mange af de offentlige løsninger er jo, at transportmidlet går fra et sted du ikke er til et sted du ikke skal hen. Videre transport derfra.

Derfor suppleres tog og busserne med Teletaxa eller fra i mandags flextur/plustur – et helt oplæg for sig selv, men det er buskørsel on demand fra din adresse og til fx en station eller en privat adresse.

Men vi ved også godt, at vi ikke kan dække alle behov. Derfor har vi også sat gang i et samkørsels-projekt – KørMed, hvor vi i forskellige målgrupper har forsøgt at promovere samkørsel. Altså dem, der har en bil og skal køre til et bestemt sted – kan de tage flere med i bilen?

Derfor synes vi også, at iden om (el-)delebiler i Middelfart som Elsebeth kom med, ligger helt i tråd med kommunes ønsker og tiltag, så det vil vi gerne være med til at hjælpe i gang.

Vi synes ikke det skal være et kommunalt projekt. Det skal kunne fungere selvstændigt, men vi vil gerne understøtte en proces – og hvis det er nødvendigt og muligt, at lægge nogle timer i en bil, så det løber rundt til en start

Men hvad kan vi så gøre for at hjælpe? I dag lytte til ønsker og behov og hvordan kan vi støtte.

Glæder mig egentlig også til at høre nærmere fra Bent om lidt, der fortæller om at køre elbil og fra Anker fra Aura Energi om, hvordan en delebil-ordning fungerer.

Giver nu ordet til Bent, men vender tilbage for at høre om behov, ønsker fra jer – og forsøge at samle noget til en konklusion på aftenen og et videre skridt.

Note: Middelfart blev på Klimafolkemødet i sep. 2020 kåret til årets el-bil kommune.