På byrådsmødet i februar valgte byrådet at sætte priserne ned på udvalgte byggegrund i Kommunen.

Venstre er enige i, at priserne på de udvalgte grunde skal sættes ned, selv om erfaringer fra andre kommuner viser, at det ikke kun handler om prisniveau, når der skal sælges grunde. Derfor er det også nødvendigt, at vi sætter ind flere steder.

Fra Venstres side arbejder vi for, at man afprøver flere initiativer for at sætte gang i salget af grunde. Det handler bl.a. om:

Øget og mere målrettet markedsføring og bedre pasning af områderne, så de fremstår attraktive, når køberne kigger forbi.

Men også gode forhold for de lokale institutioner er vigtigt for et salg af grunde. Her kunne et større fokus på den sikre skolevej og øget mobilitet i landområderne være vigtige indsatser, når det handler om salg af byggegrunde og øget bosætning i hele kommunen.

Derfor kan prisnedsættelser på grundpriser ikke stå alene.