Tale på Byrådsmøde februar 2020

Så kom lokalplanen for Kulgrunden endelig til vedtagelse hos Byrådet. Nogle har ventet den med længsel, andre har frygtet den.

Det er da også en lokalplan, der har krævet opmærksomhed – og stadig gør det. Med sin meget centrale placering i Middelfart by, med sin omdiskuterede højde og form, så kan og skal den give debat og den skal tænkes godt i gennem.

Fra Venstres side har det været vigtigt, at et så markant byggeri, der på den ene side afslutter midtbyen, men på den anden side også begynder et helt nyt og spændende område, løser sin opgave og ikke skiller midtbyen og den kommende bydel ad.

Vi synes, at der med den større aftrapning af de enkelte bygningskroppe er sikret langt mere luft og gennemsigtighed end vi tidligere har set. Vi ser det også som en fordel, at bygningshøjden er reduceret med knap 3 meter.

Vi har også insisteret på, at alle skulle kunne bevæge sig rundt om bygningerne langs havnen, og ser da også, at der er tage hensyn til dette med sikring af en minimum 5 meter bred promenade langs vandet.

Vi har desuden givet adgangsforholdene ekstra opmærksomhed, da trafikafviklingen i et af de mest trafikerede områder i byen er ret væsentlig.

Vi vurderer, at flytningen af den eksisterende indkørsel vil give en bedre trafikafvikling i området end nu, men vi ønsker, at man i udviklingen af det bagvedliggende havneområde overvejer om en ny vejadgang væk fra bymidten kunne optimere forholdene på sigt.

Det har samtidig været vigtigt for Venstre, at parkering omkring Kulgrunden og mulighederne for parkering for dem, der skal handle i byen ikke forringes. Derfor har vi været skeptiske overfor udgravningen af havnebassinet. Det er for os afgørende, at der findes alternative offentlige parkeringspladser, tæt på bymidten inden for de næste par år.

Der har været lidt diskussion om, der skulle forlanges bopælspligt. Vi har fået oplyst, at ud af de 25 lejligheder, der er solgt, vurderer kun én køber, at han vil vente med at flytte ind til om et par år. Resten flytter ind med det samme og aktiverer dermed bopælspligten. Samme tendens har vi set for boligerne i både det nye og det gamle byggeri på Havnegade. Vi er derfor ikke så bekymrede for udsigten til tomme boliger, men til gode skatteborgere.

En skelsættende lokalplan har fundet sin form. Det bliver stort, det bliver markant, det bliver historisk og den vil sætte sit præg på Middelfart by og ikke mindst på rådhussalen, der jo som konsekvens mister en del af den flotte udsigt…