Venstre har i år valgt at stå uden for budgetforliget. Det gør vi af flere grunde.

For det første fordi, vi står ved vores holdninger og ikke vil liste beslutninger, vi ikke synes, vi kan stå indefor med i et budgetforlig. Det gælder den milliondyre renovering af Vestre skole, hvor vi hverken tror på at beløbet eller visionen holder. Desuden har vi allerede en gang sagt nej til at flytte institutionen Perronen til Materialegården og ombygge for et meget stort beløb.

For det andet, så vil vi hellere bruge pengene på velfærd end mursten – når vi faktisk har råderummet til det. Derfor har vi lavet et alternativt forslag, der med få ændringer i budgetforliget giver plads til mere velfærd.

Hovedgrebet i vores ændringsforslag er, at vi flytter 10 mio. kr. fra anlæg til velfærd. Det kan vi fordi, vi ikke bruger så mange penge på renovering af Vestre skole og Perronen. Til gengæld er der blevet penge til at bevare nogle af de ting, vi ikke synes, der skulle spares på: pedelservice og vedligehold af skolerne, botilbud for unge tidligere misbrugere mm. Samtidig har vi fået penge til (forventeligt) at nå den anbefalede normering på daginstitutionerne (ekstra 5 mio. kr.) og til flere varme hænder i ældreplejen (4 mio. kr.)

På anlægssiden har vi gjort plads til, at Østre skole kan renoveres og udvides med plads til Vestre skole, til at finde et alternativ til Perronen og til flere af vores mærkesager. Det gælder fx flere penge til trafiksikkerhed og forskønnelse af landsbyer.

Vi er ellers enige om langt det meste i budgettet, men vil her gerne vise, at der er andre muligheder, og at vi ikke bare siger nej for at sige nej. Vi står ved vores holdninger og kommer med seriøse bud på nye løsninger.
Der ér et alternativ.