Tale til 1. behandling af budgettet okt. 2019

Der er egentlig mange gode elementer i dette budgetforslag.  Penge til forbedringer for både de helt små, skoleelever og de ældre borgere. Vi er faktiske også ganske tilfredse med, at også vores ønsker om en øget indsats på SSP-området, et fokus på at forbedre normeringerne for de helt små og på afslutningen af Strib bibliotek også er med i det endelig forlig.

Selvfølgelig er der også knaster, som vi gerne ville have undværet, fx besparelserne på pedellerne og vedligehold på skolerne, men vi er tilfredse med, at Venstre gennem prioriteringer og ansvarlige tiltag gennem tiden har været med til at gøre indsatserne mulige.

Men to punkter gør, at Venstre ikke er en del af budgetforliget i år.

For det første så kan vi ikke se os selv i øjnene, hvis vi skulle forsvare at bruge i omegnen af 40 mio.  kr. i et byggeri, hvor alternativerne er lige for og både kvalitetsmæssigt og indholdsmæssigt bedre.

Der er heller ingen garantier for, at renoveringen af Vestre skole, som det her jo handler om, holder økonomien, da der er sået stor tvivl om projektet OG budgettet. Vi bryder os ikke om, det vi følte var hemmeligholdte miljørapporter og en atypisk bevillingsproces. Vi råbte vagt i gevær allerede sidste år – inden pengene skulle bruges.

For os handler det ikke om skolestruktur, eller om Vestre er en god skole. Vi er faktisk kede af den utryghed som diskussionen om byggeriet giver. Men da en renovering er en forudsætning for at drive skolen, så vil diskussionen nok altid vil ende her. Men for os handler det om at bruge borgernes penge mest fornuftigt.

Hvis vi virkelig vil investere i skoler for fremtiden, så skal vi også have modet til at tage de beslutninger, der kan bringe et samlet skolevæsen derhen, hvor vi ønsker dem.

At bruge næsten 40 mill. Kr. på at renovere en flersporet skole TIL en et-sporet skole, så den ikke har udviklingsmuligheder eller potentiale for vækst virker ikke fornuftigt for os. Når andre skoler har akut behov for mere plads, Og når man kan GÅ til et passende alternativ, uden at ødelægge et nærmiljø, så er det ikke fornuftigt og vi må sige nej tak.

Det andet punkt handler om ”projekt flytning af Perronen til materialegården”. Venstre stemte nej til projektet, da det skulle vedtages i byrådet fordi, vi synes processen var mangelfuld. Sagen måtte en tur tilbage i udvalgene, der var ikke præsenteret alternativer, og vi fandt ikke, at der var tilstrækkelig politisk indflydelse undervejs.

Desuden syntes vi, og det gør vi stadig, at værksteds-lokalerne og placeringen af en institution af denne type i et industrikvarter er uegnet, og gør projektet med ombygning og udbygning og tilpasninger alt alt for dyrt. Synergien til Materialegårdens medarbejdere synes heller ikke at være helt til stede.

Så heller ikke her kan vi se os selv i øjnene, hvis vi indirekte skulle stemme for noget, vi grundlæggende synes er forkert. Vi har i øvrigt et alternativt forslag klar.

En journalist har kaldt vores beslutning for en principbeslutning – det er nok heller ikke helt forkert sagt. Men det har heller aldrig skadet at stå ved sine holdninger, også når det bliver svært.