Blog Image

Regitze Tilma

Udvikling Middelfart

Taler Posted on 19 jun, 2019 09:26:13

byrådsmøde marts 2019

Udvikling
Middelfart – et dilemma

Venstre har kaldt Udvikling Middelfart for et dilemma. For på
den ene side, så er vi ikke i tvivl om, at der kan findes synergier i
samarbejdet mellem erhverv, turisme, handel og kommune, så vi kan få meget mere
ud af det, vi allerede gør.

Det kunne betyde øget handel i vores byer, så de ikke sygner
hen, flere turister, øget bosætning, der giver børn i skolerne, medarbejdere
til virksomheder i vækst og flere, der kan bidrage til kommunekassen.

På den anden side, så er tre millioner mange penge, der kunne
bruges på de velfærdsydelser, der i mange år har været under pres.

Et flertal i Venstre har, efter mange overvejelser, valgt at
investere i udvikling og i fremtiden. I Venstre lytter vi sædvanlig vis til
erhvervslivets ønsker og behov og alternativet ved at lade stå til, kunne være
endnu færre penge til velfærd, døde midtbyer og færre borgere og arbejdspladser
i kommunen.

Hvis vi mener denne ide kan gøre en forskel, så må vi også
gøre det helhjertet, så andre også kunne få lyst til at løbe med og bidrage til
udviklingen.

Vi lægger også vægt på, at finansieringen i 2019 ikke kommer
fra velfærdsområderne, og at vi i den fremtidige finansiering vil arbejde for
at finde pengene, hvor velfærdsområderne mindst mærker det, men får størst
glæde af samarbejdet.

Vi synes dog det er vigtigt at slå fast, at de tre
foreninger, der ”flytter sammen” skal sørge for at bevare deres identitet og
målsætning. Erhvervsrådet skal fortsat være erhvervslivets talerør.
Turistforeningen skal have fokus på turisme og Middelfart Handel skal arbejde
for vilkårene for handel i Middelfart by. Selv om ”overbygningen” er kommunal,
så bør foreningerne bevare deres selvstændighed og identitet, men med en
udførende og koordinerende muskel, der kan gøre en forskel.

Vi vil også gerne arbejde for, at Udvikling Middelfart får et
tæt samarbejde med foreningslivet i kommunen. Vi tror der kunne være mange
synergier at hente også her.

Sidst men ikke mindst, så foreslår vi en evaluering efter tre
år, så vi kan se, om vi får noget for pengene, og at vi ikke bare har sat en ny
stor organisation i gang.Trafiksikkerhedsplanen i høring

Taler Posted on 19 jun, 2019 09:22:51

Indlæg til byrådsmøde i maj 2019

I budgetaftalen sidste år besluttede byrådet at få udarbejdet
en trafiksikkerhedsanlayse og en plan for arbejdet med trafiksikkerhed i
Middelfart kommune. Det har vi arbejdet videre med i Teknisk udvalg og arbejdet
er nu kommet så vidt, at det skal i offentlig høring.

Det gode budskab i planen er, at antallet af
tilskadekomne på vores veje er – og har været – støt faldende de seneste år.
Det har altså aldrig været mere sikkert at færdes på vores veje.

Derfor er jeg også blevet spurgt,
hvorfor vi overhovedet beskæftiger os med trafiksikkerhed.

Mit svar er i tre dele.

For det første fordi ét uheld er
ét for meget og har store menneskelige konsekvenser.

For det andet, fordi det er det
noget, der optager borgerne i kommunen temmelig meget. vi
aldrig før fået så mange henvendelser fra borgere, som er utrygge ved at færdes
i trafikken.

Som en del af trafiksikkerhedsanalysen
her spurgte vi borgerne, hvor de følte sig utrygge og fik mere end 200 svar.
Vi får samtidig løbende henvendelser om utrygge steder fra både land og by.

For det tredje, så ved vi, at
hvis dagen starter med frisk luft og lidt motion, så lærer man bedre i skolen.
Men desværre, så er vi inde i en udvikling, hvor færre og færre cykler i skole
– bl.a. pga utryghed i trafikken – den udvikling vil vi gerne have vendt.

Samtidig afslører statistikkerne, at selv om antallet af
tilskadekomne er faldet, har vi 5 steder, hvor der er sket så mange uheld, at
de betegnes som sorte pletter. I planen her kommer vi med forslag til at forbedre
trafiksikkerheden på de 4 veje og den ene strækning, det drejer sig om.

Trafiksikkerhedsplanen kommer også med forslag til,
hvordan vi systematisk kan arbejde med de mange henvendelser vi får ind fra
utrygge borgere og lokalsamfund, og sikre, at vi bruger de afsatte midler til
trafiksikkerhed bedst muligt.

Samtidig vil vi forsøge noget nyt, hvor lokalsamfundene
søsætter lokale trafiksikkerhedskampagner, mod at få mulighed for at prioritere
en mindre pose penge til lokale trafiksikkerhedstiltag.

Men der er flere nye ting i gang. For der er lagt et
stort arbejde i at få gjort trafiksikkerhedsplanen og det kommende arbejde med
trafiksikkerhed digitalt.

Det er derfor nu muligt at se alle oplysninger om
uheld, trafiktal og ønsker til forbedring af trafiksikkerheden, på hjemmesiden,
der hedder trafiksikkerhedsplan.middelfart.dk. Det er også her på hjemmesiden,
at man kan indberette evt. nye forslag til forbedringer.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke
lokaludvalgene, skolebestyrelserne og andre borgere for at have lagt et stort
arbejde i at få kortlagt de utrygge steder i kommunen. Jeres arbejde har givet
os et godt grundlag at lave planen ud fra.

Med disse ord vil jeg indstille, at forslag til
trafiksikkerhedsplan udsendes i offentlig høring.nyhedsbrev januar 2019

Kort fortalt Posted on 19 jun, 2019 09:19:10

2019: mere end valg,
udvikling og bespareøvelser

Så vendt vi igen et kalenderblad og 2019 kom godt i gang med
adskillige nytårskure, nytårsparoler – og helt almindeligt arbejdsomt
byrådsarbejde.

Hørte man borgmesterens tale til nytårskuren, så skulle man
tro at træerne voksede ind i. Sandheden er, at udviklingen går i den rigtige
retning for Middelfart på mange parametre, men der er også adskillige store
udfordringer, som vi arbejder hårdt på at forbedre.

De pressede skoler
Vi ser det bl.a. på skoleområdet, der er presset til det yderste pga.
faldende børnetal og de løbende spareøvelser, der har været gennemført. Venstre
kom frem med forslaget om at flytte børnene fra Vestre skole til de øvrige
byskoler for at få penge flere penge til at styrke og drifte hele skoleområdet.
Samtidig kunne de 30 millioner, som skolen står til at skulle renoveres for,
bruges til noget andet til glæde for by og kommune.

Sådan et forslag kommer vi jo ikke med for sjov. Det ér
alvorligt og skolerne ér pressende. Men
der er ingen nemme løsninger. Antallet af ældre og helt små børn vokser – hvor
skal pengene tages fra? Det eneste, der
er at gøre, er at koncentrere sig om kerneområdet og få mest ud af den kage,
der er at skære af. Nogle gange må man sige det, der er upopulært for at skubbe
til en udvikling eller sætte nye tanker i gang.

Bæredygtig
byudvikling
Men byrådet har mange opgaver og skal udvikle hele kommunen. Derfor er vi i
gang med et ambitiøst projekt om bæredygtig byudvikling, hvor alle områder
kommer gennem en udviklingsproces med alle de borgere, der har lyst til at være
med. Jeg kan kun opfordre til at man deltager, når turen kommer til
lokalområdet. Der lægges ud med Strib, Gamborg/Roerslev, Brenderup og
Røjlehalvøen inden sommerferien.

Trafiksikkerhedsanalyse
I Teknisk udvalg har vi lyttet til borgernes interesser, der på mange
områder handler om trafiksikkerhed. Der er bl.a. indkommet 216 ønsker til
forbedringer. Vi kan nok ikke imødekomme alle ønsker, men vi er ved at lægge en
plan for gennemgang, seriøs behandling og prioritering af bekymringsstederne.
Meget handler nok i virkeligheden om adfærd. Det kommer der meget mere om.

Mød din politiker
Venstre har været meget optaget af at få byrådet tættere på borgerne. Vores
forslag om at flytte et par byrådsmøder ud af rådhuset er blevet taget rigtig
godt imod. Byrådsmøde i Gelsted blev en succes. Næste møde bliver 1. april på
Fjelsted-Harndrup skole.

Vi ser frem til et travlt 2019 med masser af liberale
dagsordner og to vigtig valg, der skal gennemføres. De har stor betydning for
den lokale velfærd og mulighederne for at løse de helt nære opgaver – bl.a. på
sundhedsområdet.