Jeg har en vision for Middelfart Kommune om 10 år. Til det
har jeg tegnet en tegning, der viser nogle af tankerne.

In put til tegningen er kommet fra dialog med borgere fra
hele kommunen, politiske debatter, temamøder med lokale venstrefolk og besøg
hos Lokaludvalg, foreninger, erhvervsfolk og andre med fingeren på pulsen
i Middelfart Kommune.

Først og fremmest ser jeg om 10 år Middelfart Kommune med
over 40.000 indbyggere – vi har fået hentet de seneste års haltende bosætning
og har fået markedsført de mindre bysamfund som sunde velfungerende
fællesskaber, centerbyerne som dynamiske centre, der nyder godt af halvtimes
driften på det velfungernede S-togsnet over Fyn, og sidst men ikke mindst, så
er Middelfart by blevet en attraktiv handelsby, der summer af kultur og
cafeliv.

Infrastruktur
Ud over det fynsk S-togsnet, der er blevet muligt efter den nye banelinje er
kommet godt i gang, så bindes Middelfart Kommune sammen med omverdenen af en
sekssporet motorvej, og vi er kommet os over nogle års byggerod. Det massive
byggeri, har dog også været godt for Middelfarts erhverv. Der kommet flere nye små
og store virksomheder til, andre er vokset – alle nyder de godt af den
borgerlige politik, der er ført i kommunen siden valget i 2017, hvor der blev
skrevet historie og kommunen blev ægte blå.

Innovationskultur
For med borgmesterposten er Venstres ideer til at udvikle en
innovationskultur blevet omdannet til virkelige tiltag. Innovationsundervisningen på skolerne,
hvor man lærer at ideudvikle og udleve sin skabertrang er blevet mere end bare
en emneuge, det er blevet et undervisningskoncept. Den foretagsomhed, som
børnene har udviklet er ikke blot blevet til nye opfindelser og virksomheder,
men har også kunnet mærkes i foreningsliv og skoler. Der er kortere fra ide til
handling.

Iværksætteri
I 2027 fejrer Middelfart
Erhvervscenter igen, at vi er blevet
årets iværksætterkommune. Det innovative skolesyn, innovative miljøer for de
helt unge, inddragelse af virksomheder, et innovations væksthus med synergi til
Erhvervscentret, etablering af en klimahøjskole i samarbejde med Universiteter
og udenlandske virksomheder – og mange andre tiltag har skabt helt et
“økosystem” af virksomheder og uddannelsessteder, der støtter hinanden på tværs
og gør noget af det, som Middelfart er bedst til, nemlig at samarbejde og skabe
netværk.

Erhverv
Middelfarts erhvervsliv var i nogle år udfordret af manglen på kvalificeret
arbejdskraft. Men flere års bosætningstiltag, samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner, forbedret infrastruktur og optimering af rammevilkår,
har sammen med ændrede pendlervaner, dyrkelse af netværk og synergier,
udvikling af erhvervssamarbejdet mod Odense og fokus på Trekantområdets styrker, har gavnet erhvervslivet i Middelfart
Kommune, der endda har prøvet at ligge nr. 1 i DIs erhvervsmålinger et par
gange. Den stærke personlige dialog og hurtige sagsbehandling er stadig en
styrke.

Trafiksikkerhed
På tegningen kan vi se, at Venstres valgløfter om at skrue op for
trafiksikkerheden over hele kommunen er blevet indfriet – der er etableret
flere cykelstier langs de trafikerede veje, og vi er godt på vej til at have et
sammenhængende stisystem, hvor særligt de sikre skoleveje har været prioriteret
sammen med en ny løsning på den kollektive trafik. Den er sammen med nye typer
busser og bestillingssystemer baseret på deleøkonomiske principper blevet langt
mere fleksibel og sikrer bosætning på landet.

Service og
foreningsliv
De mange nye, også yngre borgere stiller store krav til kommunen som
leverandør af service. Børnehaven med den ekstra lange åbningstid blev ikke brugt i Middelfart, men da den
blev etableret i Ejby, blev det en succes.

Også satsningen på et stærkt foreningsliv har givet bonus.
Opgradering af haller som centrum for sports og kulturliv, nedsættelse af
hallejen og en vision for bredde og eliteidræt har betydet, at foreningerne og
deres mange frivillige har kunnet fokusere på deres sport og ikke kun på at
tjene penge hjem til driften. Det har givet et løft og sat Middelfart Kommune
på landkortet i flere sportslige sammenhænge og flotte mesterskaber.

Skoler
På kortet er der tegnet, det der skal forestille nogle glade børn i en skole –
de har netop haft undervisning baseret på en innovativ tankegang, der ikke bare
giver kloge unger, men også motiverer flere til at tage ansvar og få gode
ideer.

Her ses en glad dreng, han er det man tidligere ville kalde
”inkluderet” – Inklusion var den største udfordring for skolerne i 2017, men er
nu erstattet af en tidlig indsats, pædagoger i undervisningen og et styrket
forældresamarbejde.

Eleverne er lige nu på vej til kodning – altså undervisning
i it-teknologi – de skal jo rustes godt til arbejdsmarkedet.

Den ene elev har en guitar i hånden, det har han fordi, han
bagefter skal til undervisning i musikskolen. For om 10 år er ventelisterne til
bl.a. guitar afskaffet, og Middelfarts satsning på det kreative, musikalske
miljø har betydet, at flere lokale bands er slået igennem, og lige nu brager
igennem internationalt. Dét har også været med til at sætte Middelfart på turismelandkortet.

Turisme og
udviklingsmuligheder
Og turisme er da også blevet et stort erhverv i Middelfart anno 2027, hvor
der er satset meget mere på de unikke vilkår for marsvin, den smukke natur og
den aktive fritid – Dét sammen med en satsning på klima og teknologi på et højt
niveau har givet nye udviklingsmuligheder for Middelfart Kommune.

Tilknytning af universitetet, etablering af en klimahøjskole
sammen med udviklingen af innovationsmiljøer helt ned i folkeskolen har betydet
en kulturændring, der har sat gang i et kreativt og nyskabende miljø, der
tiltrækker nye borgere, men også at flere bliver boende. Undervisning på
distancen er ikke længere ualmindeligt – det handler mere om, hvor man kan bo
godt og få udfordringer i fritiden.

Boliger og
fællesskaber
Derfor er der også bygget flere ungeboliger, fokuseret på aktiviteter og
miljøer for de nye kreative, men også krævende unge borgere i 20’erne. Samtidig
er der udstykket til boliger i de attraktive landsbyer, der har fællesskaber og
plads til det unikke som styrke, og der er satset på den tilgængelige natur.

I det hele taget, så har landsbyerne gennemgået et bygge og
renoveringsboom i 2027. De første tiltag på selvkørende biler betyder, at man
kan arbejde under transporten, så afstanden betyder nu mindre. Valget af bolig
afgøres mere af beliggenhed, serviceniveau, fritidsmuligheder og fællesskaber.

Ungemiljø
Middelfart Kommune har i år 2027 en voksende gruppe af unge, der har fundet
deres kreative fristed i musik og innovationsmiljøet. Etableringen af flere
attraktive boliger for unge, et trygt natteliv og rammer til at fremme de
kreative ideer har sammen med et lyttende byråd, der har involveret de unge og
givet dem plads til medbestemmelse betydet, at kommunen har fået en status som
den kreative by. Den attraktive beliggenhed, med gode pendlermuligheder gør det nemt, at være unge og på farten.


Ældre
Samtidig har flere og flere ældre ønsket at blive boende i nærmiljøet, men
i ældrevenlige boliger. De aktive seniorer er et stort aktiv for
lokalsamfundene. De er engagerede, samfundsbevidste, frivillige kræfter, der
gør en stor indsats for fællesskabet, der til gengæld giver selskab og en
hjælpende hånd. Oldekoller eller lignende seniorfællesskaber er tilbud i langt
de fleste landsbyer i 2027.

En gang talte man om rengøring en gang hver anden eller tredje
uge, nu klarer robotter det fysiske arbejde, så der i stedet er tid til omsorg.
Desuden er der indført ”lyttetid”, som er ekstra tid til lige det, den ældre
gerne vil have lavet – selv om det bare er en snak. Indsatser og investering i
den individuelle velfærd har vist sig, at være en god investering, da de ældre
og deres pårørende er mere tilfredse og mindre syge.

Det er altid svært at spå om fremtiden. Men øvelsen i at
tænke sig ud i fremtiden og kigge tilbage er sund, fordi man dermed ser ud over
de praktiske problemer og processer.

Men succes kommer ikke af sig selv. For at nå succeserne i
fremtiden skal der tænkes i borgerinddragelse og politiske processer, så vi
opnår den rette kombination af engagement og ejerskab med plads til politiske
visioner og ansvarlig økonomisk styring.

Velkommen tilbage til 2017 – lad os sammen nå målene for
fremtiden.

Se også visionstegningen her: