I Venstre tror vi meget på det frivillige initiativ,
styrken i det lokale fællesskab og værdien i ildsjælenes indsatser. Men vi tror
også på, at det er sundt at have en fælles retning og at dialog fremmer
forståelsen.

Derfor foreslår Venstre, at der skal bruges flere penge
på foreningerne i Middelfart Kommune. De skal dog ikke, som nogle partier
ønsker, gå til en frivillighedskonsulent, der sidder centralt i forvaltningen.
Nej de skal ud og arbejde i foreningerne og f.eks. indbygges i
tildelingsmodellen, der samtidig skal revurderes og gøres mere gennemskuelig. Den nuværende model er så bureaukratisk og kompleks, at
foreningerne ikke har overblik over, hvilke midler de får tildelt, og har svært
ved at lægge et budget.

Vi ønsker, at det nuværende puljeræs skal afskaffes og erstattes
af indsatser eller et generelt øget tilskud, så foreningerne selv kan tage
udviklingsinitiativer op – gerne i et samarbejde.

Samtidig ønsker vi en stærkere dialog. Mange foreninger sidder
med de samme udfordringer, men føler sig alene med dem. Derfor ønsker vi en
udvikling hen imod mere dialog – både foreningerne imellem og mellem
politikerne og foreningerne, så behov kan komme op til overfladen, inden de
bliver til problemer. Udarbejdelsen af en egentlig idrætspolitik, hvor
bevægelse i skoler og certificering i daginstitutioner også kunne være basis
for at finde den fælles retning og fremme forståelsen mellem foreningsliv og
politik.