Tale til anden budgetbehandling på byrådsmøde d. 9. okt. 2017

Budget 2018
blev et budget med en styrkelse af kerneopgaverne som det centrale emne som fx:

· Varm
aftensmad på plejecentrene

· Flere
pædagoger i børnehaverne

· Penge
til foreningerne

· Penge
til skolelærerne

· Penge
til udsatte børn og unge, handicap og psykiatri

Samtidig der
fundet penge til bl.a.

· skolerenoveringer,

· Opstart
af basis udstyr til Staurby skov

· Brohuset,

· bygningsvedligehold,

· byfornyelser

Ting,
der understøtter kommunens kerneopgaver og udvikler på arbejdet, der er godt i
gang.

Der er rigtig mange
positive ting at sige om budgettet for 2018, der er historisk fordi, det er det første budget i den nye Middelfart Kommunes historie, der er startet
med et overskud.

Det har betydet, at for første gang
handler talerne i dag ikke om, hvad vi IKKE har sparet på, men hvad vi rent
faktisk investerer i og har haft penge til at gøre noget ved.

Hvis jeg skal nævne to ting, Venstre er
særligt glad for – ud over penge til styrkelse af kerneopgaverne, så bliver det
for det første

Afskaffelse af byggesags-gebyret for erhverv – endda lige efter en positiv
DI-erhvervs måling viser, at byrådet i år gerne vil satse på et stærkt
erhvervsliv, der spiller godt sammen med bosætningsambitionerne.

Og for det andet:

Pengene til et innovationsmiljø for unge. Som vi ser som starten til en
innovationskultur, der gerne skulle udbredes flere steder i kommunen – vi
efterlyser dog stadig en masterplan for hele innovations- og iværksætterområdet,
så vi trækker i samme retning, hvad enten vi taler erhverv, foreningsliv eller
skoler.

Skal jeg nævne to ting, vi gerne have
set mere af, så var det for det første

Penge til en forsat opgradering af vores veje og stier – vi finder det dog
rimeligt, at vi først gennemgår vejene for at finde det rette niveau for
investeringen, men byrådet må ikke tro, at de ekstra 14 mio., der er brugt i
år, helt råder bod på mange års udsultning af området.

Og for det andet,

Selv om, vi er tilfredse med, at der er afsat penge til at starte en plan
for trafiksikkerhedsprojekter, der især har fokus på sikre skoleveje, så
stiller det jo helt klart en forventning om, at der følger penge med i
efterfølgende år.

Budgettet åbner på flere områder op for,
at udmøntningen af midlerne skal varetages af de ansvarlige fagudvalg. Altså så
har budgetforligt vist en intention, men det politiske indhold skal sættes i
udvalget.

Det betyder, at den konkrete fordeling
af fx midler til rengøring på ældre området er til diskussion – her arbejder vi
for at midlerne kan bruges til en valgfri klippekortsordning. Så der reelt er
noget at vælge imellem.

På samme måde skal det foregå, når det
drejer sig om midlerne til foreningerne – skal millionen, der er sat af bruges
til en central placeret konsulent, billigere halleje eller indgå i ny
tilskudsmodel? Det bliver en god diskussion, er jeg sikker på.

Også en mulig placering af et frivillighus
samt en bred dialog om behov og visioner for samlingssteder, så der støttes op
om stærke fællesskaber over hele kommenen, skal der arbejdes videre med.

Alt dette,
og mere til, gør vi samtidig med, at vi afdrager på gælden og derfor ikke
efterlader en større regning end højest nødvendigt til næste generation.

Afslutningsvis
vil vi gerne sig tak til forvaltningen for et solidt materiale at tage, til
alle, der har skrevet høringssvar og været aktive i dialogen, og sidst men ikke
mindst tak til partierne for et godt samarbejde.

Venstre godkender hermed endeligt budgettet for 2018 og
overslagsår.