Byrådet har i aften vedtaget det
endelige budget for 2017. Venstre har igen i år lagt stemmer til og over et par
opslag eller mere vil jeg komme nærmere ind på, hvad Venstre har lagt vægt på i
forhandlingerne.
I dag om skolerne:

For det første er vi glade for,
at vi fik fjernet de værste besparelser på skoleområdet – faktisk lykkes det
næsten at halvere de planlagte besparelser.
Især dem, der ramte skolerne direkte, som f.eks. muligheden for større klasser.

Samtidig har Byrådet udvidet
budgettet på den i forvejen ambitiøse skolerenoveringsplan, så Skrillingeskolen
renoveres på lige fod med de øvrige folkeskoler. Det betyder, at vi over de næste 7
år investerer over 200 mio. kr. i moderne skoler. Det passer rigtig godt til
Venstres bosætningspolitik.

Venstre havde et ønske om at
nedbringe ventelisterne på Musikskolen, men det var alligevel vigtigere at få
fjernet besparelserne på skolerne. Her måtte vi prioritere.