Vigtigt for Venstre i budget
2017: I dag om velfærdsservice:

Når der skal fremhæves gode ting
er der en tendens til, at man fremhæver fysiske ting, som renoveringer, nye
byggerier eller et prestigefyldt (klima) projekt. Men i Venstre har vi også øje
for, at hverdagen skal hænge sammen, og at vi nogle gange må forebygge og
forberede for at sikre et godt fundament for fremtiden.

Så derfor er vi i Venstre særligt
glade for, at der blev plads til opnormeringen på sagsbehandlerne på
børneområdet samt handicap- og psykiatri området med et særligt fokus på
forebyggelse. Vi er også glade for, at vi fik et indført et fokus på kommunens
kommende ungemiljø, og bevaret de lange åbningstider i børnehaverne generelt, så
pendlerne ikke lades i stikken.

Desuden er vi glade for, at der
igen i år er brugt konkurrenceudsættelse
– hvilket er dét man gør, når man prøver kommunens eget tilbud af mod det
private for at sikre, at vi er lige så effektive, som andre i branchen.

Dét var kort fortalt Venstres
mærkesager omsat til praksis i budget 2017.