Vigtigt for Venstre i budget
2017: I dag om erhvervspolitik:

I Venstre er vi glade for den styrkede
virksomhedsindsats, som budget 2017
giver – fx blev der penge til Erhvervscentrets arbejde med
produktionsvirksomheder, til en ny pulje til innovation- og iværksætterkraft og
til fortsættelsen af puljen til landdistrikter, der kan geare lokale tiltag.
Alt sammen noget, der bringer muligheder for arbejdspladser og innovation med
sig.

Vi havde naturligvis også gerne
set en fjernelse af byggesagsgebyret, men med den flotte placering, kommunen
fik i endnu en erhvervsvenlighedsundersøgelse kunne dét ikke få opbakning. Men
med vedholdenhed, gentagelse og timing fik vi afskaffet dækningsafgiften, så vi
arbejder vi videre med byggesagsgebyret. For skal vi holde de fine placeringer,
må der arbejdes på alle fronter.

Derfor er Venstre også godt
tilfredse med de mange turistfremmende aktiviteter, der også er blevet plads
til i budgettet: som opgradering af strandene, udbygning af Marinaen og mere
synlighed gennem Visit Middelfart. Det er ikke blot med til at styrke vores
erhvervsvenlighed, men forbedrer også vores image og attraktivitet som
bosætningsområde.