Vigtigt for Venstre i budget
2017: I dag om bosætning:

De mange gode bosætnings tiltag
er en del af kernen i budget 2017: Vi har bevaret normering i børnehaverne,
bevaret klubberne ved de mindre skoler, bevaret tilbud om ekstra lang
åbningstid i Nysgerium, bevaret Føns børnehave, sat millioner af til
områdefornyelse i Ejby og ombygning af Vestfyns hallen, og vi har udvidet den i
forvejen ambitiøse skolerenoveringsplan. Alt sammen tiltag, der forbedrer
vilkår og muligheder for de borgere, der i forvejen bor her, men som også er
med til at gøre kommunen attraktiv for nye borgere.

Det er mærkesager for Venstre, der arbejder
for udvikling i hele kommunen. Det gør vi bedst ved at bevare attraktive tilbud
og udvikle mulighederne for det aktive, frie liv.