Blog Image

Regitze Tilma

Budget2017: Velfærdsservice

Kort fortalt Posted on 16 okt, 2016 13:44:16

Vigtigt for Venstre i budget
2017: I dag om velfærdsservice:

Når der skal fremhæves gode ting
er der en tendens til, at man fremhæver fysiske ting, som renoveringer, nye
byggerier eller et prestigefyldt (klima) projekt. Men i Venstre har vi også øje
for, at hverdagen skal hænge sammen, og at vi nogle gange må forebygge og
forberede for at sikre et godt fundament for fremtiden.

Så derfor er vi i Venstre særligt
glade for, at der blev plads til opnormeringen på sagsbehandlerne på
børneområdet samt handicap- og psykiatri området med et særligt fokus på
forebyggelse. Vi er også glade for, at vi fik et indført et fokus på kommunens
kommende ungemiljø, og bevaret de lange åbningstider i børnehaverne generelt, så
pendlerne ikke lades i stikken.

Desuden er vi glade for, at der
igen i år er brugt konkurrenceudsættelse
– hvilket er dét man gør, når man prøver kommunens eget tilbud af mod det
private for at sikre, at vi er lige så effektive, som andre i branchen.

Dét var kort fortalt Venstres
mærkesager omsat til praksis i budget 2017.Budget2017: Bosætning

Kort fortalt Posted on 16 okt, 2016 13:41:57

Vigtigt for Venstre i budget
2017: I dag om bosætning:

De mange gode bosætnings tiltag
er en del af kernen i budget 2017: Vi har bevaret normering i børnehaverne,
bevaret klubberne ved de mindre skoler, bevaret tilbud om ekstra lang
åbningstid i Nysgerium, bevaret Føns børnehave, sat millioner af til
områdefornyelse i Ejby og ombygning af Vestfyns hallen, og vi har udvidet den i
forvejen ambitiøse skolerenoveringsplan. Alt sammen tiltag, der forbedrer
vilkår og muligheder for de borgere, der i forvejen bor her, men som også er
med til at gøre kommunen attraktiv for nye borgere.

Det er mærkesager for Venstre, der arbejder
for udvikling i hele kommunen. Det gør vi bedst ved at bevare attraktive tilbud
og udvikle mulighederne for det aktive, frie liv.Budget2017: Erhvervspolitik

Kort fortalt Posted on 16 okt, 2016 13:40:56

Vigtigt for Venstre i budget
2017: I dag om erhvervspolitik:

I Venstre er vi glade for den styrkede
virksomhedsindsats, som budget 2017
giver – fx blev der penge til Erhvervscentrets arbejde med
produktionsvirksomheder, til en ny pulje til innovation- og iværksætterkraft og
til fortsættelsen af puljen til landdistrikter, der kan geare lokale tiltag.
Alt sammen noget, der bringer muligheder for arbejdspladser og innovation med
sig.

Vi havde naturligvis også gerne
set en fjernelse af byggesagsgebyret, men med den flotte placering, kommunen
fik i endnu en erhvervsvenlighedsundersøgelse kunne dét ikke få opbakning. Men
med vedholdenhed, gentagelse og timing fik vi afskaffet dækningsafgiften, så vi
arbejder vi videre med byggesagsgebyret. For skal vi holde de fine placeringer,
må der arbejdes på alle fronter.

Derfor er Venstre også godt
tilfredse med de mange turistfremmende aktiviteter, der også er blevet plads
til i budgettet: som opgradering af strandene, udbygning af Marinaen og mere
synlighed gennem Visit Middelfart. Det er ikke blot med til at styrke vores
erhvervsvenlighed, men forbedrer også vores image og attraktivitet som
bosætningsområde.Vigtigt i budget2017: Skolerne

Kort fortalt Posted on 16 okt, 2016 13:40:06

Byrådet har i aften vedtaget det
endelige budget for 2017. Venstre har igen i år lagt stemmer til og over et par
opslag eller mere vil jeg komme nærmere ind på, hvad Venstre har lagt vægt på i
forhandlingerne.
I dag om skolerne:

For det første er vi glade for,
at vi fik fjernet de værste besparelser på skoleområdet – faktisk lykkes det
næsten at halvere de planlagte besparelser.
Især dem, der ramte skolerne direkte, som f.eks. muligheden for større klasser.

Samtidig har Byrådet udvidet
budgettet på den i forvejen ambitiøse skolerenoveringsplan, så Skrillingeskolen
renoveres på lige fod med de øvrige folkeskoler. Det betyder, at vi over de næste 7
år investerer over 200 mio. kr. i moderne skoler. Det passer rigtig godt til
Venstres bosætningspolitik.

Venstre havde et ønske om at
nedbringe ventelisterne på Musikskolen, men det var alligevel vigtigere at få
fjernet besparelserne på skolerne. Her måtte vi prioritere.