Tale til byrådsmøde d. 10. oktober 2016

Budget 2017
blev et budget med bred enighed om, hvad man gerne ville fjerne fra
direktionens oplæg, og der vi i dag blive fremhævet en del af de samme ting, er
jeg sikker på. For budget 2017 indeholder en del positive takter, som de fleste
i Byrådet vil være med til, men til gengæld er der nok noget indhold, der
vægtes højere af nogle partier, end andre.

Til gengæld,
er der nok noget indhold, der vægtes højre af nogle partier, end andre.

Fx så er
Byrådet glad for frivillige, og har bevaret pulje til støtte af frivillige
aktiviteter – det synes vi også er en god ide. Men kan da godt undre os over,
at man ikke har ønsket at bygge Staurby skov op om brugen af frivillige og den
indsats, som de allerede har tilbudt. I stedet for blot at kaste flere penge
efter driften.

Vi synes
heller ikke, at man i tilstrækkeliggrad har søgt at udnytte de mulige synergier
mellem Hindsgavl og Staurby Skov. Her er noget at gøre endnu og med stor
sandsynlighed penge at spare, som kan bruges til meget andet.

Men det er
dog ikke et punkt, der har fyldt så meget hos os, at vi ikke vil være med til
det meget gode, der er i budgettet – men vi skal ikke undlade at bringe emnet
på igen når Staurby Skov er kommet godt i gang.

For generelt
er vi glade for mange ting:

·
For
det første at vi fik fjernet de værste besparelser på skoleområdet – faktisk lykkes det næsten at halvere de planlagte
besparelser.
Men ideen om at ”udvikle” sig ud af besparelserne ved at gøre ting på en anden
måde, synes vi dog er ganske konstruktiv. Vi ønsker ikke at besparelserne skal
skygge for de gode intentioner, som forslagene indeholder, og vi vægter de
lokale forskelle højt. Så det står nu skolerne frit for at bruge forslagene til
at få mere for pengene.
For os var det vigtigere at få fjernet besparelserne på skolerne end at
nedbringe ventelisterne på musikskolen. Her måtte vi prioritere.

·
Vi
er også glade for den styrkede virksomhedsindsats,
som budgettet giver – fx penge til erhvervscentrets arbejde med
produktionsvirksomheder, pulje til innovation- og iværksætterkraft og pulje til
landdistrikter, der bringer muligheder for arbejdspladser og innovation med sig.
Vi havde naturligvis også gerne set en fjernelse af byggesagsgebyret, men med
den flotte placering, vi fik i endnu en erhvervsvenlighedsundersøgelse kunne dét
ikke få opbakning. Men vedholdenhed, gentagelse og timing fik afskaffet
dækningsafgiften, så vi arbejder vi videre med det. For skal vi holde de fine
placeringer, så skal der arbejdes på alle fronter.

·
Her
spiller de mange Turistfremmende
aktiviteter som opgradering af strande, Marina-udbygning og mere synlighed
gennem Visit Middelfart, en rolle i at styrke vores erhvervslighed og vores
image.

·
Men
for Venstre er ikke mindst de mange gode bosætningstiltag
en del af kernen i dette budget
: Vi har bevaret normering i børnehaverne, bevaret
klubberne ved de mindre skoler, bevaret tilbud om ekstra lang åbningstid i Nysgerium,
bevaret Føns børnehave, sat millioner af til områdefornyelse i Ejby og ombygning
af Vestfyns hallen, og vi har udvidet den i forvejen ambitiøse
skolerenoveringsplan. Alt sammen tiltag, der forbedrer vilkår og muligheder for
de borgere, der i forvejen bor her, men som også er med til at gøre kommunen
attraktiv for nye borgere. – Dét er også vigtigt for vores erhvervsliv, der
flere steder mangler arbejdskraft.

·
Skal
vi fremhæve et par ting, vi er særligt glade for i budgettet, så er det ud over
skoleområdet, opnormeringen på sagsbehandlerne på børneområdet samt handicap-
og psykiatri området og et fokus på forebyggelse.

·
Desuden
er vi glade for, at der igen i år er brugt konkurrenceudsættelse
– her kaldet ”ny aftale om hjælpemidler og kommunikation” for at prøve kommunens
eget tilbud af og sikre, at vi er lige så effektive som andre i branchen.

Alt dette,
og mere til, gør vi samtidig med, at vi afdrager på gælden og ikke efterlader
en større regning end højest nødvendigt til næste generation.

Afslutningsvis
vil vi gerne sig tak til forvaltningen for et solidt materiale at tage
udgangspunkt i, og tak til partierne for et godt samarbejde. Vi godkender
hermed endeligt budgettet for 2017.