Undervisningsministeren offentliggjorde for nylig
ministeriets tal for Danmarks folkeskoler for at give alle adgang til brugbare
informationer.

Venstre er generelt for en høj grad af åbenhed og ser disse
nye tal som både et arbejdsredskab og et udviklingsværktøj.

Lærere, ledere, politikere og forældre kan bruge tallene til
at målrette indsatser på skolerne, så udviklingen på folkeskolerne er baseret
på en kvalificeret baggrund og ikke en fornemmelse.

Desuden kan forældre bruge det til at kvalificere deres valg
af skole, ud over den, de har brugt hele tiden med mund til mund metoden og
åben skole besøg, hvor man fornemmer atmosfæreren og hører andres vurderinger.

Tallene skal altså ikke stå alene, men bruges som
arbejdsredskab for skolebestyrelser, ledelse, lærere m.fl. og kan samtidig
supplere forældrenes beslutningsgrundlag.

Det er en styrke ved disse statistikker, at skolelederne har
mulighed for at kommentere på tallene, da statistikker kan være ganske
utaknemmelige og i nogle tilfælde misvisende, hvis fx sammenligningsgrundlagets
ikke er det samme.