Der
er tale om en misforståelse, når SF udtaler i medierne (Jyllandsposten d. 28.
september), at regeringen skrotter ekstramidler til flere pædagoger.

Regeringen
fjerner ikke de 250 mio. årligt, der blev afsat i Finansloven 2015 til et løft
af dagtilbudsområdet. Midlerne er afsat permanent i
finansloven og fungerer i 2015 og 2016 som en ansøgningspulje, som
kommunerne har kunnet søge. Midlerne vil fra 2017 og frem overgå til
kommunernes bloktilskud og dermed stadig komme børnene til gode.

Herudover
afsatte SR regeringen på Finansloven 2012 500 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til
bedre kvalitet i dagtilbud, herunder bedre normeringer. Midlerne indgår stadig
i kommunernes bloktilskud og fordeles mellem kommunerne i forhold til den
enkelte kommunes andel af 0-5 årige.

Så Venstre
sparer ikke på børnene – tvært i mod.