Et samlet byråd har netop vedtaget et budget for 2016, hvor
både erhvervsvilkår og velfærd forbedres.

Det har længe været et ønske for Venstre at afskaffe dækningsafgiften helt,
hvilket nu er sket.
Samtidig har det været vigtigt for Venstre at styrke kommunens økonomi og give
plads til udvikling af Byrådets visioner. Derfor er vi glade for, at der er
blevet plads til både udvikling af Marinaen, fortsættelse af skolerenoveringerne,
forskønnelse af landbymiljøer, udbygning af rekreative stier og byudvikling.

Et stort ønske for Venstre har været at bevare og endda forbedre
serviceniveauerne i Middelfart Kommune for at styrke bosætnings-potentialet.
Det er lykkes bl.a. gennem øgede normeringer på ældreområdet og at stoppe
besparelserne på inklusionsområdet. Her er det væsentligt for aftalen, at der
sker en evaluering af den nuværende inklusions-indsats og, at der sker en klar
kommunikation om mål og metoder, økonomi og resultater.

Venstre havde gerne set Budget 2016 med en stærkere
erhvervsprofil, hvor også byggesags-gebyrerne var blevet afskaffet, men partierne
er enige om, at iværksætteri og entreprenørskab skal udvikles mellem
uddannelsestilbud og virksomheder bl.a. gennem læring fra kommunens mange
projekter for grøn omstilling.

Budget 2016 er et budget i økonomisk balance, der giver Middelfart
Kommune et stabilt afsæt til at møde de store økonomiske udfordringer, vi står
overfor de kommende år.