Budgetforhandlingerne går nu ind i en afgørende fase.
Høringssvarene er netop afleveret til gennemlæsning og den kommende uge er
booket til dialogmøder og forhandlinger.

I venstre ser vi optimistisk på budgettet for 2016, der
indeholder besparelser på omkring 10 mio. kr. Direktionens forslag ser ikke
helt skævt ud, men der er naturligvis nogle punkter, Venstre ønsker ændret.

Erhvervsvilkår
Vi synes bl.a. at der mangler et noget større perspektiv på kommunens
erhvervsvilkår. Venstre ønsker, at vi afvikler den sidste del af
dækningsafgiften, og at vi får afskaffet byggesagsgebyrerne, så vi kan give de
bedste forhold for virksomhederne i Middelfart Kommune, der igen skulle give
grundlag for øget bosætning og udvikling. Det har længe været en mærkesag for
Venstre, og med økonomiens nuværende tilstand, så er det nu også realistisk
mulig prioritering.
Samtidig ønsker vi at øge fokus på entreprenørskab i folkeskolerne, så vi kan
få kickstartet de unges naturlige interesse for at skabe og sætte i værk, til
glæde for skoler, foreninger, virksomheder og Danmark for fremtiden.

Skoleområdet
Et andet fokuspunkt i budgetforhandlingerne ligger netop på skoleområdet,
hvor vi ikke ser så positivt på direktionens forslag om at flytte elever fra
heldagsklasserne til almenområdet. Inden vi tager mere af den samme medicin,
som vi hidtil har taget, så ønsker vi at få analyseret specialområdet og
Videncentrets rolle og effekt. Vi er bekymret for den udvikling, der betyder,
at selv om vi i en årrække har inkluderet flere og flere børn , så bruger vi en
stadig større andel af skoleområdets budget på specialområdet. Det var ikke
meningen. Det er væsentligt, at vi her finder den rette model, der rammer
rigtigt i forholdt til både børn og økonomi, ellers afvikler vi folkeskolen.

Venstre går positivt ind i til forhandlingerne med
intentionen om at sætte vigtige liberale fingreaftryk.