Indlæg på byrådsmøde 22. juni 2015

Lige siden kommunesammenlægningen, hvor Skrillingeskolen blev
en kommunal institution, har stedet skilt sig ud. Det var ikke blot et meget
specielt sted med noget helt særlige børn som kun få egentlig kendte noget til.
Det var også et sted med en meget kompliceret økonomi, der i de første
opbrudsår efter kommunalreformen kostede virkelig mange penge at håndtere.
Efterhånden fandt man balancen, men skolen måtte, lige som alle andre skoler i
kommunen, se sig skåret i budgetterne, igen og igen og igen.

Efter næsten 10 år med salami-metoden og skiftende vilkår
for specialområdet, så er der nu taget fat omkring nældens rod.
Skrillingeskolen skal effektiviseres – dvs struktureres og tilpasses den nye
virkelighed og det reelle børnetal.

Med assistance udefra har man fundet en model, der både
tilpasser takster og tildelingsnøgle, harmoniserer i forhold til folkeskolen,
effektiviserer m2’erne og hylder principperne om ”så tæt på normalområdet som
muligt”.

Det betyder naturligvis, at der er en del kameler at sluge,
men også, at skolen nu behandles som resten af skoleområdet fremover. Faktisk
tror jeg, at det er den største forandring – at Skrillingeskolen nu skal se sig
som en del af Middelfarts folkeskole, hvor den indgår som en del af den store
løsning – på både godt og ondt.

Ja, på godt og ondt for alle. For selv om dette handler om
Skrillingeskolens budget, så vil beslutningerne her kunne få konsekvenser for
de øvrige skoler i kommunen. For når Skrillingskolens tilbud forandres, så
forventes der flere elev på C-sporet, og hvis kriterierne for C-sporet også
strammes, så kunne man forvente, at flere af dem, der i dag går på C-sporet, fremover bliver i folkeskolernes almindelige
klasser. Denne mulige udvikling nikker vi så også til i dag. Det må vi være bevidste om.

Men Venstre vil tænde den gule advarselslampe og efterspørge en analyse af
inklusions-området. For det er vigtigt, at vi gør det rigtige for både
skrillingeskolebørnene, c-sporbørnene og for folkeskolebørnene, så alle lærer
så meget som de kan og finder sig til rette i egnede fællesskaber.

Så med det in mente, så kan venstre godt stemme for reorganiseringen
af Skrillingskolen – del 2.