Indlæg på byrådsmødet 22. juni 2015

Angående effektiviseringer for
budget 2016 og fremad, så hæfter Venstre sig ved, at effektiviseringskataloget i år bærer præg af at være noget mere
effektiviserende og at tænke noget mere langsigtet end tidligere. Det giver
mulighed for at finde de rette løsninger og tænke effektivitet frem for
egentlige besparelser.

Tid til at finde rette løsninger
Vi glæder os over, at der er fundet tid til at respektere
skolernes store arbejde med reformen, så skoler og dagtilbud har fået tid til
at finde de rette løsninger angående det administrative samarbejde, så man kan
bevare en stærk ledelse også på det pædagogiske område, og samtidig styrke
kvaliteten og kontinuiteten på det administrative område.

Lokalt tværgående samarbejde
I det hele taget, har vi nu en fornemmelse af, at tankerne
omkring det, der lidt misvisende tidligere er blevet kaldt for centre, nu er rettet til, så
man i stedet fokuserer på fordelene i det tværgående samarbejde. Vi er især
tilfredse med det lokale fokus, der er grundlaget for samarbejdsformen.

Det sure og det søde
Der er naturligvis både gode og mindre gode ting i forliget
– det gode er bl.a. at besparelsen på nattevagten er taget helt væk og det
mindre gode ligger bl.a. i nogle store konsekvenser for daginstitutionerne,
hvor fællesledelse og lukning af en institution er nødvendige onder som følge
af det faldende børnetal. Samtidig er mere tvungen ferie i kommunes dagtilbud
og SFO heller ikke Venstres kop te.

Reel konkurrenceudsættelse
Sidst men ikke mindst, så er Venstre godt tilfreds med, at
rengøringsområdet nu gennemgår en slags konkurrenceudsættelse. Det sker jo, når
man sammenligner kommunens rengøringsbudget og samlede indsats med andre
sammenlignelige størrelser og dermed stiller samme krav til sin egen rengøring,
som man ville til en hver anden udbyder. Det er reelt det, der er sket her, selv om det ikke har været i udbud – for effektiviserings-beløbet er jo ikke taget ud af den blå luft.

I Venstre ønsker vi ikke at udlicitere for en hver pris. Men vi vil stille krav
til egne kompetencer, ledelse og organisering, som til sammenlignelige private
udbydere, så vi kan få den optimale og mest effektive rengøring for borgernes
penge.

Med denne foreslåede løsning får vi mest for pengene. Vi sikrer arbejdspladser,
leverancesikkerhed og et stort fokus på rengøringsenhedens rolle i forhold til
jobcentret. Samtidig sparer vi 1 million kr. i udbudsmaterialer, der i stedet
kan hentes på bundlinjen i effektiviseringskataloget.

Så med både det sure og det søde kan Venstre godkende effektiviseringsforslaget.