Blog Image

Regitze Tilma

Effektiviseringer budget 2016 og fremad

Taler Posted on 01 jul, 2015 22:41:59

Indlæg på byrådsmødet 22. juni 2015

Angående effektiviseringer for
budget 2016 og fremad, så hæfter Venstre sig ved, at effektiviseringskataloget i år bærer præg af at være noget mere
effektiviserende og at tænke noget mere langsigtet end tidligere. Det giver
mulighed for at finde de rette løsninger og tænke effektivitet frem for
egentlige besparelser.

Tid til at finde rette løsninger
Vi glæder os over, at der er fundet tid til at respektere
skolernes store arbejde med reformen, så skoler og dagtilbud har fået tid til
at finde de rette løsninger angående det administrative samarbejde, så man kan
bevare en stærk ledelse også på det pædagogiske område, og samtidig styrke
kvaliteten og kontinuiteten på det administrative område.

Lokalt tværgående samarbejde
I det hele taget, har vi nu en fornemmelse af, at tankerne
omkring det, der lidt misvisende tidligere er blevet kaldt for centre, nu er rettet til, så
man i stedet fokuserer på fordelene i det tværgående samarbejde. Vi er især
tilfredse med det lokale fokus, der er grundlaget for samarbejdsformen.

Det sure og det søde
Der er naturligvis både gode og mindre gode ting i forliget
– det gode er bl.a. at besparelsen på nattevagten er taget helt væk og det
mindre gode ligger bl.a. i nogle store konsekvenser for daginstitutionerne,
hvor fællesledelse og lukning af en institution er nødvendige onder som følge
af det faldende børnetal. Samtidig er mere tvungen ferie i kommunes dagtilbud
og SFO heller ikke Venstres kop te.

Reel konkurrenceudsættelse
Sidst men ikke mindst, så er Venstre godt tilfreds med, at
rengøringsområdet nu gennemgår en slags konkurrenceudsættelse. Det sker jo, når
man sammenligner kommunens rengøringsbudget og samlede indsats med andre
sammenlignelige størrelser og dermed stiller samme krav til sin egen rengøring,
som man ville til en hver anden udbyder. Det er reelt det, der er sket her, selv om det ikke har været i udbud – for effektiviserings-beløbet er jo ikke taget ud af den blå luft.

I Venstre ønsker vi ikke at udlicitere for en hver pris. Men vi vil stille krav
til egne kompetencer, ledelse og organisering, som til sammenlignelige private
udbydere, så vi kan få den optimale og mest effektive rengøring for borgernes
penge.

Med denne foreslåede løsning får vi mest for pengene. Vi sikrer arbejdspladser,
leverancesikkerhed og et stort fokus på rengøringsenhedens rolle i forhold til
jobcentret. Samtidig sparer vi 1 million kr. i udbudsmaterialer, der i stedet
kan hentes på bundlinjen i effektiviseringskataloget.

Så med både det sure og det søde kan Venstre godkende effektiviseringsforslaget.Reorganisering af Skrillingeskolen

Taler Posted on 01 jul, 2015 21:40:16

Indlæg på byrådsmøde 22. juni 2015

Lige siden kommunesammenlægningen, hvor Skrillingeskolen blev
en kommunal institution, har stedet skilt sig ud. Det var ikke blot et meget
specielt sted med noget helt særlige børn som kun få egentlig kendte noget til.
Det var også et sted med en meget kompliceret økonomi, der i de første
opbrudsår efter kommunalreformen kostede virkelig mange penge at håndtere.
Efterhånden fandt man balancen, men skolen måtte, lige som alle andre skoler i
kommunen, se sig skåret i budgetterne, igen og igen og igen.

Efter næsten 10 år med salami-metoden og skiftende vilkår
for specialområdet, så er der nu taget fat omkring nældens rod.
Skrillingeskolen skal effektiviseres – dvs struktureres og tilpasses den nye
virkelighed og det reelle børnetal.

Med assistance udefra har man fundet en model, der både
tilpasser takster og tildelingsnøgle, harmoniserer i forhold til folkeskolen,
effektiviserer m2’erne og hylder principperne om ”så tæt på normalområdet som
muligt”.

Det betyder naturligvis, at der er en del kameler at sluge,
men også, at skolen nu behandles som resten af skoleområdet fremover. Faktisk
tror jeg, at det er den største forandring – at Skrillingeskolen nu skal se sig
som en del af Middelfarts folkeskole, hvor den indgår som en del af den store
løsning – på både godt og ondt.

Ja, på godt og ondt for alle. For selv om dette handler om
Skrillingeskolens budget, så vil beslutningerne her kunne få konsekvenser for
de øvrige skoler i kommunen. For når Skrillingskolens tilbud forandres, så
forventes der flere elev på C-sporet, og hvis kriterierne for C-sporet også
strammes, så kunne man forvente, at flere af dem, der i dag går på C-sporet, fremover bliver i folkeskolernes almindelige
klasser. Denne mulige udvikling nikker vi så også til i dag. Det må vi være bevidste om.

Men Venstre vil tænde den gule advarselslampe og efterspørge en analyse af
inklusions-området. For det er vigtigt, at vi gør det rigtige for både
skrillingeskolebørnene, c-sporbørnene og for folkeskolebørnene, så alle lærer
så meget som de kan og finder sig til rette i egnede fællesskaber.

Så med det in mente, så kan venstre godt stemme for reorganiseringen
af Skrillingskolen – del 2.