Desværre så lykkedes det ikke Michael Nissen
at finde den rette løsning for Kulgrunden i denne omgang. Vi havde ellers
håbet, at vi nu kunne få udviklet en af de flotteste arealer i Middelfart by på
en fornuftig og sammenhængende måde.

Ikke den rette løsning
Men forslaget ville betyde en
ændring af lokalplanen, der som konsekvens ville give meget dårligere vilkår
for ADP havnen og kommunens største arbejdsplads ITW, der i forvejen er
udfordret af beboelse tæt på. Samtidig ville et byggeri i den foreslåede højde og
udformning betyde en dramatisk ændring af den byplanlægningen langs
havnen, som vi for nogle år siden fik en pris for og samtidig afskære
offentligheden for fri og uhindret adgang til havnefronten. Det ville være
ærgerligt.

Åbne for nye forslag
Venstre gik til mødet med Nissen og hans arkitekt med en positiv
indstilling og håbet om, at forslaget kunne vise nye muligheder for udvikling
af byen og skabe et sammenspil til resten af byen og visionerne i det byggeri,
der er undervejs. Det lykkedes ikke denne gang, men der er endnu mange veje at
gå og interessante muligheder at afprøve.

Dobbeltmoral
Vi kan dog ikke undgå at synes, at det er noget dobbeltmoralsk af
borgmesteren, når han i avisen i dag siger ”vi må være tro mod vores planer”, når
han netop har givet dispensation fra lokalplanen til Cafe Razz i den anden ende
af havnen. Dette var Venstre imod, netop fordi man undergravede lokalplanernes
troværdighed.