Pressemeddelelse fra Venstre og Radikale Venstre:

Vækst og fremgang er vigtig for både Venstre og Det Radikale
Venstre. Derfor interesserer vi os for innovation og iværksætteri i Middelfart
Kommune. Vi ønsker at styrke indsatsen på dette område, så vi giver de optimale
rammer for de innovative kræfter, der ønsker at satse på fremtiden.

Skal vi styrke det kreative, iderige Middelfart, så må vi gøre en indsats for,
at ideudvikling, iværksætteri, kreativitet og opfindsomhed bliver en del af
vores kultur. En kultur eller en holdning, der kan mærkes både i skolen,
fritidslivet og ungdomsmiljøet, men især i arbejdet omkring erhvervsudvikling.

For at skabe opmærksomhed på forhold og forventninger til det at starte egen
virksomhed i Middelfart Kommune, inviterer Venstre og Det Radikale Venstre
derfor til en aften i iværksætteriets tegn. Her skal vi i kreative rammer høre
nærmere om, hvad der driver iværksættere og hvordan vi hjælper dem bedst på
vej, så vi får skabt nye arbejdspladser og tiltrukket de iderige, arbejdsomme
mennesker til kommunen. Alt sammen for at vi sammen opnår vækst, bosætning og
arbejdspladser for fremtiden. Det sker den 13. april kl. 19.00 på Galleri
Korsbjerg. Alle er velkomne.