Det er et af de helt særlige og ambitiøse projekter, der lige nu er i
gang i Middelfart midtby.

Lige siden kommune-sammenlægningen har debatten om samlingen af rådhusene
været i gang. Er det centralisering eller effektivisering?

Med personlige erfaringer fra delte arbejdspladser kan jeg kun
argumentere for effektiviserings-princippet. Meget er muligt gennem
distancearbejde og videoopkobling, men det optimale og mest økonomiske over
Middelfarts, trods alt, beskedne afstande er altså et samlet rådhus.
Investeringen skal også sættes i forhold til ineffektiv kørselstid, en ellers
større renovering af eksisterende rådhuse og gevinsterne ved det nyt moderne
byggeri. Og så er der hele fremtidsperspektivet i midtbyen, der muligvis ikke
havde været muligt uden rådhus-delen.

Mere ud af fordelen
Middelfart
kommunes fordel er netop størrelsen, der stadig er overskuelig, så et effektivt
samarbejde kan gennemføres, men kommunen er stadig stor nok til at få synergi
ud af det. Skal vi have mere ud af denne fordel, så skal rådhuset samles på én
effektfuld adresse.

Ambitiøst og lokalt
Det
vindende projekt indeholder et moderne energivenligt rådhus, nogle velbeliggende
butikker, der kan fremtidssikre Middelfart som handelsby og ca. 50 attraktive
boliger, der kan styrke bosætning og livet i byen. Et ambitiøst projekt med
fremtidsperspektiver, vi kan være stolte af.

Lokale investorer
Som en understregning af Middelfarts styrke og handlekraft, så er det lykkedes
at løfte projektet i et samarbejde bestående udelukkende af lokale investorer –
det er virkelig stærkt.

Middelfart Sparekasse og Brugsforeningen for Middelfart og Omegn har
dannet selskabet Kulturøens Bycenter A/S, der bliver ejer af de 3000 kvm. butikker.
Middelfart Kommune bliver ejer af rådhuset på knap 8000 kvm. Hertil kommer at
et lokalt konsortium bestående af Torben Østergaard Nielsen, Bent Jensen og 5e
bliver ejer af de ca. 6000 kvm. boliger.