Blog Image

Regitze Tilma

Generationsskifte med solid erfaring

Diverse Posted on 18 feb, 2015 21:34:46

Præsentation før valg til Venstres spidskandidat i Venstres Medlemsblad

Jeg er nu
klar til at stå i spidsen for Venstre og for Middelfart Kommune. Der er endnu
så mange områder, perspektiver og gode ideer, der skal virkeliggøres i
Middelfart Kommune, som jeg gerne vil stå i spidsen for. Så efter mange
opfordringer har jeg besluttet mig for, at nu skal det prøves.

Regitze
Jeg er 38
år, leder af en kommunikations-afdeling i en større it-virksomhed. Jeg er gift med
landmand Erik Sørensen og sammen har vi tre piger på 7, 11 og 12 år. Vi bor
lidt uden for Strib.

Jeg startede
som aktiv i VU for 20 år siden og har været aktiv i Venstre siden jeg flyttede
hertil i 2001. Jeg har været medlem af Byrådet i Middelfart siden 2006, hvor
den nye Middelfart kommune blev til. Her har jeg især sat mine liberale fingeraftryk
på områderne for børn og unge, skoler samt foreningslivet, og har været med i
de afgørende forhandlinger i Økonomiudvalget de sidste fem år.

Jeg har erfaringerne,
netværket og den politiske tæft, der skal til for at få gennemført Venstres
mærkesager.

Holdninger og kant
Venstre skal
have mere kant, mere kommunikation om sine indsatser og skal tydeliggøre sine
fingeraftryk. Men jeg vil fortsætte den samarbejdende linje i Byrådet – det kommer
både Venstre og Middelfart Kommune længst med.

Jeg lægger
stor vægt på inddragelse af Venstres medlemmer. Derfor skal der i samarbejde
med organisationen sættes nye mål for samarbejdet, informationen og
politikudviklingen mellem byrådsgruppen og medlemmerne. Jeg vil stå for en ny
måde at lede og arbejde på i Venstres byrådsgruppe.

Jeg vil have
fokus på vores erhvervsvilkår: Det handler ikke blot om at afskaffe
byggesagsgebyrer og dækningsafgift, men også om at skabe en iværksætterkultur,
der starter i skolerne, breder sig i forenings- og erhvervsliv og ender med
bosætning, arbejdspladser og udvikling. I dag går indsatserne simpelthen for
langsomt.

Et sted,
hvor jeg har altid har holdt fanen højt er i spørgsmålet om det frie valg. Der
skal være noget at vælge imellem og kommunens tilbud skal kunne matche og tåle
konkurrence.

Vi skal have
styrket kommunens folkeskoler. Vi har skoler, der ligger middel til under
middel i målinger på undervisningseffekt. Det kan vi gøre bedre, og der ligger
et stort, men spændende arbejde i at få implementeret skolereformen, så vi får
alle dens kvaliteter med.

Vil du vide mere?
Du kan læse nærmere om holdninger og mærkesager på www.RegitzeTilma.dk, og
følge mig og min færden på Facebook, Twitter og Instagram.Nyt bycenter i Middelfart

Diverse Posted on 18 feb, 2015 21:30:03

Det er et af de helt særlige og ambitiøse projekter, der lige nu er i
gang i Middelfart midtby.

Lige siden kommune-sammenlægningen har debatten om samlingen af rådhusene
været i gang. Er det centralisering eller effektivisering?

Med personlige erfaringer fra delte arbejdspladser kan jeg kun
argumentere for effektiviserings-princippet. Meget er muligt gennem
distancearbejde og videoopkobling, men det optimale og mest økonomiske over
Middelfarts, trods alt, beskedne afstande er altså et samlet rådhus.
Investeringen skal også sættes i forhold til ineffektiv kørselstid, en ellers
større renovering af eksisterende rådhuse og gevinsterne ved det nyt moderne
byggeri. Og så er der hele fremtidsperspektivet i midtbyen, der muligvis ikke
havde været muligt uden rådhus-delen.

Mere ud af fordelen
Middelfart
kommunes fordel er netop størrelsen, der stadig er overskuelig, så et effektivt
samarbejde kan gennemføres, men kommunen er stadig stor nok til at få synergi
ud af det. Skal vi have mere ud af denne fordel, så skal rådhuset samles på én
effektfuld adresse.

Ambitiøst og lokalt
Det
vindende projekt indeholder et moderne energivenligt rådhus, nogle velbeliggende
butikker, der kan fremtidssikre Middelfart som handelsby og ca. 50 attraktive
boliger, der kan styrke bosætning og livet i byen. Et ambitiøst projekt med
fremtidsperspektiver, vi kan være stolte af.

Lokale investorer
Som en understregning af Middelfarts styrke og handlekraft, så er det lykkedes
at løfte projektet i et samarbejde bestående udelukkende af lokale investorer –
det er virkelig stærkt.

Middelfart Sparekasse og Brugsforeningen for Middelfart og Omegn har
dannet selskabet Kulturøens Bycenter A/S, der bliver ejer af de 3000 kvm. butikker.
Middelfart Kommune bliver ejer af rådhuset på knap 8000 kvm. Hertil kommer at
et lokalt konsortium bestående af Torben Østergaard Nielsen, Bent Jensen og 5e
bliver ejer af de ca. 6000 kvm. boliger.