Bragt i Fyens Stiftstidende 14. januar 2015

Efter sommerferien starter en 0. klasse med ni elever på
Fjelsted-Harndrup skole. I sig selv er en lille klasse ikke et problem, da
samarbejde på tværs af årgange og de individuelle læringsmål for eleverne giver
den faglige udfordring og de sociale kvaliteter, der skal til, så børn kan
trives og lære det de skal. Kvaliteten i det arbejde, der gøres på
Fjelsted-Harndrup skole har jeg ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved.

At halvdelen af en årgang vælger en anden skole til ser vi også andre steder.
F.eks. på Vestre skole, hvor 22 ud af 41 mulige har valgt distriktsskolen til i
0. kl. næste år.

Et fravalg af folkeskolen kan der være mange grunde til. En større bevidsthed
om skolernes forskellighed, indhold og profil, samt et øget fokus på
vigtigheden af uddannelse kan spille ind sammen med de seneste års debat om
folkeskolen: er det bedst med store eller små skoler, hvad er kvalitet, hvor
store må klasserne være? Og ikke mindst
så har folkeskolereformen, hvis indhold nogle forældre er skeptiske over for,
haft en betydning i forældrenes valg.
Men det er jo godt, der er noget at vælge imellem.

Fjelsted-Harndrup skole har fuld opbakning til at fortsætte det gode arbejde så
længe børnene trives, har kvalitet i undervisningen og den lokale opbakning
eksisterer.