For omkring et års tid siden havde jeg fornøjelsen af at indlede et møde for kommunens foreninger. Et møde, hvor foreninger og politikere var mødt talstærkt op, og hvor engagementet og entusiasmen var stor. Et møde, der fortjente en gentagelse. Trods gode intentioner er der ikke blevet inviteret til flere møder. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, og derfor var jeg også fortaler for at sætte flere penge af til foreningslivet i årets budgetforlig. Nogle af disse penge ser jeg gerne brugt til en stærkt forbedret dialog mellem foreningsliv og politikere. For det er i samarbejdet og dialogen, der kan skabes de nødvendige prioriteringer og indsatser, så initiativerne og pengene bliver brugt så målrettede som muligt. Jeg ikke i tvivl om, at hver en krone brugt på foreningerne kommer mange fold igen. Jeg arbejder derfor for, at der støttes op om foreningslivets vilkår og muligheder, og at der etableres en stærk dialog med et godt samarbejde.