Venstre stemte i dag for, at gøre børnehaverne i Middelfart
mere fleksible i forhold til søskendevalg.

Tidligere var det sådan, at der kunne tages søskendehensyn, hvis den ønskede
institutions normering ikke var nået, eller hvis normeringen i distriktets
øvrige institutioner var nået. (altså, at man fyldte op i distriktets
børnehaver før søskendehensynet)

Nu
bliver det muligt at tildele søskendepladser, selvom normering i distriktets
øvrige institutioner ikke er nået. (altså hensyn før økonomi)

Betingelsen er, at
der skal være plads til oprykning af “interne”
vuggestuebørn, som har fortrinsret i forhold til søskende, og at søskende kan
nå at være i samme dagtilbud i mindst tre måneder.

Denne lille fleksibilitet
koster 30.000 kr. om året – dejligt, at der igen er råd til de små detaljer,
der gør livet lidt lettere for børnefamilierne.