På byrådsmødet den 3. dec. valgte alle fem byrådsmedlemmer fra Venstre at stemme nej til den endelige vedtagelse af vandhandleplanerne. Det gør vi velvidende, at hvis resten af Byrådet var fulgt med, så ville Middelfart kommune bryde loven.

Det er blevet kaldet populisme og en misforståelse, men vi kalder det at følge sund fornuft, en ren samvittighed og mod til at sige fra.

Almindeligvis, så vedtager man ikke forslag, man véd indeholder tiltag, der er helt umulige eller direkte økonomisk uforsvarlige. Men det er netop det resten af byrådet har gjort her.

Fra flere partier lød det, at der ikke var meget fornuft i tiltaget om at fritlægge 1820 m vandløb, der bl.a. skal under motorvejen to steder, forbi gasledninger og åbnes til 25 meters bredde fordi den nogle steder ligger 3 – 4 m dybt. Når det så hverken ville give mere natur eller give en større naturoplevelse, og samtidig ville være en stor økonomisk mundfuld, så er det ikke et tiltag, der bør gennemføres. Alligevel sætter man det på handleplanen og håber , at man får en dialog, og regner med, at pengene slipper op eller at regeringen besinder sig, så det ikke bliver til noget alligevel. Er det virkelig sådan man vil sætte millioner af skatteborgernes penge på spil? For når først man har vedtaget handleplanen, så gælder den jo.

Venstre foreslog, at man kunne stemme handleplanen i gennem uden det ufornuftige tiltag, for der er meget andet godt i handleplanerne. Dem er vi som sådan ikke i mod. Men der skal være fornuft og miljø for pengene – det må selv en miljøminister kunne forstå.

N.B. I øvrigt så har Natur- og miljøklagenævnet netop erklæret vandhandleplanerne for ugyldige og bestemt at hele beslutningsprocessen skal gå om.

Niels Bebe, Kaj Piilgaard Nielsen, Ulla Bertelsen, Bo Juul Nielsen og Regitze Tilma, Byrådsmedlemmer Venstre